Thứ Tư, 30 tháng 5, 2012

CHƯƠNG 24 - ĐỆ NHỊ LUẬT

Ly dị
1 Nếu một người đàn ông đã lấy vợ và đã ăn ở với nàng rồi, mà sau đó nàng không đẹp lòng người ấy nữa, vì người ấy thấy nơi nàng có điều gì chướng,
thì sẽ viết cho nàng một chứng thư ly dị, trao tận tay và đuổi ra khỏi nhà. 2 Ra khỏi nhà người ấy, nếu nàng đi lấy chồng khác, 3 mà người chồng sau lại ghét bỏ nàng, viết cho nàng một chứng thư ly dị, trao tận tay và đuổi ra khỏi nhà, hoặc nếu người chồng sau đã lấy nàng làm vợ mà chết, 4 thì người chồng đầu tiên đã đuổi nàng đi không thể lấy nàng làm vợ một lần nữa, sau khi nàng đã ra ô uế. Ðó là điều ghê tởm trước nhan Ðức Chúa; anh (em) không được làm cho miền đất mà Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), ban cho anh (em) làm gia nghiệp, phải mang tội.
Biện pháp bảo vệ
5 Khi một người đàn ông mới cưới vợ, thì người ấy không phải đi lính, và người ta sẽ không bắt làm công tác nào; người ấy sẽ được miễn, được ở nhà một năm, và sẽ là niềm vui cho người vợ đã cưới.
6 Không được giữ cối xay bột làm đồ cầm, dù chỉ một nửa trên, vì như thế là giữ chính mạng người làm đồ cầm.
7 Nếu thấy ai bắt cóc một người anh em mình trong hàng con cái Ít-ra-en, hành hạ và bán người đó đi, thì kẻ bắt cóc phải chết. Anh (em) phải khử trừ sự gian ác, không cho tồn tại giữa anh (em).
8 Về bệnh phung cùi, anh (em) hãy ý tứ giữ cẩn thận và thi hành tất cả những gì các tư tế Lê-vi chỉ dẫn cho anh em; anh em hãy lo thực hành như tôi đã truyền cho họ. 9 Hãy nhớ cách Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), đã xử với bà Mi-ri-am trên đường, khi anh em ra khỏi Ai-cập.
10 Khi anh (em) cho người đồng loại vay cái gì, thì không được vào nhà người ấy mà bắt đồ cầm. 11 Anh (em) sẽ đứng ngoài, và người mà anh (em) cho vay sẽ mang đồ cầm ra ngoài cho anh (em). 12 Nếu người ấy nghèo, anh (em) sẽ không đi ngủ mà còn giữ đồ cầm của người ấy. 13 Anh (em) phải đem trả lại đồ cầm cho người ấy khi mặt trời lặn; người ấy sẽ đắp áo choàng của mình mà ngủ, sẽ chúc phúc cho anh (em); anh (em) sẽ là người công chính trước nhan Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em).
14 Anh (em) không được bóc lột người làm thuê nghèo khó bần cùng, dù người ấy là một người anh em của anh (em) hay là một ngoại kiều ở trong đất nước của anh (em), trong các thành của anh (em). 15 Chính ngày hôm ấy, anh (em) phải trả công cho họ, đừng để mặt trời lặn mà không trả công, vì họ nghèo khổ và nóng lòng mong đợi được trả công; như vậy họ sẽ không kêu lên Ðức Chúa tố cáo anh (em), và anh (em) sẽ không mang tội.
16 Cha sẽ không bị xử tử vì con, và con sẽ không bị xử tử vì cha: mỗi người sẽ bị xử tử về tội của mình.
17 Anh (em) không được làm thiệt hại đến quyền lợi của ngoại kiều và cô nhi, không được giữ áo của người goá bụa làm đồ cầm. 18 Anh (em) hãy nhớ mình đã làm nô lệ bên Ai-cập, và Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), đã giải thoát anh (em) ra khỏi đó. Vì vậy tôi truyền cho anh (em) thực hành điều đó.
19 Khi anh (em) gặt lúa trong ruộng mình, mà bỏ sót một bó lúa trong ruộng, thì không được quay lại mà lấy; bó lúa ấy dành cho ngoại kiều và cô nhi quả phụ; như vậy, Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), sẽ chúc phúc cho anh (em) trong mọi việc tay anh (em) làm.
20 Khi hái ô-liu, thì anh (em) không được trở lại tìm trái sót; những trái đó dành cho ngoại kiều và cô nhi quả phụ.
21 Khi hái nho, thì anh (em) không được mót lại; những trái còn sót dành cho ngoại kiều và cô nhi quả phụ.
22 Anh em hãy nhớ mình đã làm nô lệ bên đất Ai-cập. Vì vậy, tôi truyền cho anh (em) thực hành điều đó.
CHIA SẺ

Biết tâm hồn tội lỗi của con người, Thiên Chúa ban cho những luật này để thúc đẩy sự hạnh phúc (c.5) và ngăn chặn những đàn áp (c.14) và  những cách giải thích luật bị sai lệch (c.17).
Vợ chồng (1-5). Thiên Chúa cho phép con người được ly dị để tái hôn; nhưng đây chỉ là chọn điều ít xấu hơn, chứ không phải là luật (Mt 19:1-12). Người vợ bị ly dị, được luật này bảo vệ, có thể xây dựng một mái ấm mới, và chị ta không bị bỏ rơi bơ vơ. Thiên Chúa muốn hạnh phúc và thánh thiện trong mái ấm của chúng ta. Chúng ta sẽ vui hưởng những phúc lành này nếu chúng ta tuân phục Ngài và yêu mến nhau. Hôn nhân là một sự kết hiệp thánh, ở đó không chỉ là sự kết hiệp giữa đôi bên, nhưng là ba bên vì có Thiên Chúa là trung gian. Nếu bạn có những trục trặc trong đời sống hôn nhân của mình, bạn có chạy đến với Ngài vì Thiên Chúa có thể sửa lại những rạn nứt trong đời hôn nhân của bạn ?
Chủ và tớ (6-18). Thiên Chúa nhìn thấy cách chúng ta đối xử với những người phụ thuộc vào chúng ta để mưu sinh. Chúng ta không bao giờ được phép sỉ nhục người khác bởi vì họ có ít tiền hay kém quyền lực hơn chúng ta. Khi chúng ta bắt đầu tự hào và lòng mình ra chai đá, chúng ta phải nhớ tình trạng nô lệ của mình trước khi Thiên Chúa đến cứu chúng ta (18-22; Tt 3:3-8). Bạn có những giây phút dừng lại mỗi ngày, hoặc mỗi tuần để đào sâu tương quan của bạn với Thiên Chúa như là phương thế để xây dựng tương quan của bạn với những đồng nghiệp và những người dưới quyền mình ?
Giàu và nghèo (19-22). Thiên Chúa quan tâm đến người nghèo một cách đặc biệt, và Ngài lệ thuộc vào dân Ngài để đáp ứng những nhu cầu cho họ. Ngài hứa ban phúc lành cho những ai bày tỏ sự đồng cảm với những người khách lạ, góa phụ và cô nhi. Chúng ta cũng nên tự hỏi mình xem tôi sẽ ở đâu nếu những người khác giúp đỡ tôi theo mức độ mà tôi đã giúp đỡ cho những người khác ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC