Thứ Bảy, 5 tháng 5, 2012

CHƯƠNG 36 - DÂN SỐ


Gia nghiệp của phụ nữ có chồng
1 Khi đó, các gia trưởng của thị tộc con cái ông Ga-la-át, con ông Ma-khia, cháu ông Mơ-na-se, trong số các thị tộc con cái ông Giu-se,
tiến đến và lên tiếng trước mặt ông Mô-sê và các đầu mục cũng là gia trưởng của con cái Ít-ra-en 2 mà rằng: "Ðức Chúa đã truyền lệnh cho đức ông phải dùng lối bắt thăm mà chia đất cho con cái Ít-ra-en làm gia nghiệp. Ðức ông cũng nhận được lệnh của Ðức Chúa bắt phải ban gia nghiệp của ông Xơ-lóp-khát, người anh em của chúng tôi, cho các con gái ông ấy. 3 Mà nếu các cô này lấy chồng thuộc các chi tộc con cái Ít-ra-en, gia nghiệp của họ sẽ bị xén khỏi gia nghiệp cha ông chúng tôi. Gia nghiệp của họ sẽ nhập vào gia nghiệp của chi tộc mà họ sẽ là thành viên, và như vậy phần gia nghiệp của chúng tôi sẽ bị xén bớt. 4 Ðến lúc con cái Ít-ra-en mừng năm toàn xá, gia nghiệp của họ sẽ nhập vào gia nghiệp của chi tộc mà họ là thành viên, và sẽ bị xén khỏi gia nghiệp của chi tộc cha ông chúng tôi."
5 Theo lệnh của Ðức Chúa, ông Mô-sê truyền cho con cái Ít-ra-en rằng: "Chi tộc con cái ông Giu-se nói đúng. 6 Ðây là điều Ðức Chúa đã truyền về các con gái ông Xơ-lóp-khát: chúng sẽ lấy người vừa mắt chúng, nhưng chỉ được lấy người thuộc thị tộc trong chi tộc của cha chúng. 7 Như thế, gia nghiệp con cái Ít-ra-en sẽ không chuyển từ chi tộc này sang chi tộc khác, nhưng mỗi người con cái Ít-ra-en sẽ gắn bó với gia nghiệp của chi tộc cha ông mình. 8 Trong các chi tộc con cái Ít-ra-en, người con gái nào hưởng gia nghiệp, thì phải lấy chồng thuộc một trong các thị tộc của chi tộc cha mình, để mỗi người trong con cái Ít-ra-en giữ được gia nghiệp cha ông mình. 9 Không gia nghiệp nào được chuyển từ chi tộc này sang chi tộc khác, nhưng mỗi chi tộc con cái Ít-ra-en sẽ gắn bó với gia nghiệp của mình."
10 Các con gái ông Xơ-lóp-khát làm đúng như Ðức Chúa đã truyền cho ông Mô-sê: 11 Mác-la, Tia-xa, Khoóc-la, Min-ca và Nô-va, là những con gái ông Xơ-lóp-khát, lấy các con trai của chú bác. 12 Họ đã lấy người thuộc các thị tộc con cái ông Mơ-na-se, con ông Giu-se, và như thế gia nghiệp của họ vẫn thuộc về thị tộc trong chi tộc cha họ.
 Kết luận
13 Ðó là những mệnh lệnh và luật lệ Ðức Chúa đã truyền cho con cái Ít-ra-en qua trung gian ông Mô-sê, trong vùng thảo nguyên Mô-áp, gần sông Gio-đan, đối diện với Giê-ri-khô.
CHIA SẺ

Mô-sê đã công bố rằng gia sản của một ai đó phải thuộc về những người con gái của người ấy, nếu người đó không có con trai (27:1-11), nhưng điều đó không giải quyết vấn đề cách rốt ráo. Một số người nam trong chi tộc Mơ-na-se đã thảo luận và cân nhắc vấn đề này và họ quan tâm về việc phân chia đất thuộc chi tộc của họ. Điều gì xảy ra nếu những người nữ trong chi tộc của họ cưới người thuộc chi tộc khác? Liệu gia sản của họ có thực sự mập mờ hay thậm chí bị thất thoát ?
Thật là tốt để nghĩ về những quyết định và xem những phân chia thực tế của họ trong cuộc sống thường nhật. Thật là tốt khi nghĩ về tương lai và đặt câu hỏi : “điều gì có thể xảy ra ?”
Giải pháp đơn giản là đòi hỏi những người phụ nữ thừa hưởng gia sản chỉ cưới những người trong chi tộc của mình. Thừa hưởng tài sản là một điều tốt, nhưng với việc thừa hưởng gia sản cũng có thể đi kèm với một số đòi hỏi và trách nhiệm. Nếu chúng ta muốn điều này, chúng ta cũng phải chấp nhận điều khác nữa. Những người con gái của Xơ-lóp-khát đã cưới những người anh em họ của mình, vì thế gia sản của họ vẫn thuộc về họ cách nguyên vẹn.
Khi có những vấn đề mới phát sinh, dân Ít-ra-en đã chạy đến Mô-sê để xin được chỉ dạy. Thay vì tự mình giải quyết vấn đề, họ đã đặt mình dưới người có trách nhiệm để được hướng dẫn. Cùng một cung cách hành xử, Mô-sê đã nghe Chúa chỉ dẫn ông cách thức để giải quyết vấn nạn này. Vì thế khi chúng ta đặt mình dưới quyền bính của Thiên Chúa, cũng đồng nghĩa là chúng ta sống theo Lời Ngài. Khi đối diện với những quyết định khó khăn, những tình huống tiến thoái lưỡng nan, những chọn lựa đụng chạm đến luân lý Kitô giáo… bạn có tìm đến Lời của Ngài để nhận được sự hướng dẫn ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC