Thứ Sáu, 11 tháng 5, 2012

CHƯƠNG 5 - ĐỆ NHỊ LUẬT

Mười điều răn (Xh 20: 1-17)
1 Ông Mô-sê triệu tập toàn thể Ít-ra-en và nói với họ: "Hỡi Ít-ra-en, hãy nghe những thánh chỉ và quyết định mà hôm nay tôi nói cho anh em nghe;
anh em phải học cho biết những điều ấy và lo đem ra thực hành. 2 Ðức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, đã lập một giao ước với chúng ta tại núi Khô-rếp. 3 Ðức Chúa đã lập giao ước này không phải với cha ông chúng ta, mà là với chúng ta, những người hôm nay đang ở đây, tất cả còn đang sống.4 Ðức Chúa đã phán với anh em mặt đối mặt, trên núi, từ trong đám lửa. 5 Còn tôi, thời ấy, tôi đứng giữa Ðức Chúa và anh em để thông báo cho anh em lời của Ðức Chúa, vì anh em thấy lửa thì sợ và không lên núi. Người phán:
6 "Ta là Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đã đưa ngươi ra khỏi Ai-cập, khỏi cảnh nô lệ.
7 Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với Ta.
8 Ngươi không được tạc tượng vẽ hình bất cứ vật gì ở trên trời cao cũng như dưới đất thấp, hoặc ở trong nước phía dưới mặt đất, để mà thờ. 9 Ngươi không được phủ phục trước những thứ đó mà phụng thờ: vì Ta, Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, là một vị thần ghen tương. Ðối với những kẻ ghét Ta, Ta phạt con cháu đến ba bốn đời vì tội lỗi của cha ông. 10 Còn với những ai yêu mến Ta và giữ các mệnh lệnh của Ta, thì Ta trọn niềm nhân nghĩa đến ngàn đời.
11 Ngươi không được dùng danh Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi một cách bất xứng, vì Thiên Chúa không dung tha kẻ dùng danh Người một cách bất xứng.
12 Ngươi hãy giữ ngày sa-bát, mà coi đó là ngày thánh, như Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đã truyền cho ngươi. 13 Trong sáu ngày, ngươi sẽ lao động và làm mọi công việc của ngươi. 14 Còn ngày thứ bảy là ngày sa-bát kính Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi. Ngày đó, ngươi không được làm công việc nào, cả ngươi, cũng như con trai con gái, tôi tớ nam nữ, bò lừa và mọi gia súc của ngươi, và ngoại kiều ở trong thành của ngươi, để tôi tớ nam nữ của ngươi được nghỉ như ngươi. 15 Ngươi hãy nhớ ngươi đã làm nô lệ tại đất Ai-cập, và Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đã dang cánh tay mạnh mẽ uy quyền đưa ngươi ra khỏi đó. Bởi vậy, Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi đã truyền cho ngươi cử hành ngày sa-bát.
16 Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, như Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đã truyền cho ngươi, để được sống lâu, và để được hạnh phúc trên đất mà Ðức Chúa, Thiên Chúa ngươi, ban cho ngươi.
17 Ngươi không được giết người.
18 Ngươi không được ngoại tình.
19 Ngươi không được trộm cắp.
20 Ngươi không được làm chứng dối hại người.
21 Ngươi không được ham muốn vợ người ta, ngươi không được thèm muốn nhà của người ta, đồng ruộng, tôi tớ nam nữ, con bò con lừa, hay bất cứ vật gì của người ta." 22 Những lời ấy, Ðức Chúa đã phán với toàn thể đại hội anh em, trên núi, từ trong đám lửa, giữa mây đen mù mịt, Người nói lớn tiếng và không thêm gì cả. Người đã viết những lời ấy trên hai bia đá và ban cho tôi.

Người đã viết những lời ấy trên hai bia đá 


Ông Mô-sê làm trung gian (Xh 20: 18-21)
23 Khi anh em nghe tiếng từ giữa bóng tối, và núi đang bốc lửa, thì anh em, tất cả những người đứng đầu các chi tộc và những kỳ mục của anh em, đã đến gặp tôi 24 và nói: "Này Ðức Chúa, Thiên Chúa chúng tôi, đã cho chúng tôi thấy Người thật vinh quang và vĩ đại, và chúng tôi đã nghe tiếng của Người từ trong đám lửa. Hôm nay chúng tôi đã thấy rằng Thiên Chúa phán với con người mà con người vẫn sống. 25 Bây giờ tại sao chúng tôi phải chết? Vì ngọn lửa lớn này có thể thiêu rụi chúng tôi. Chúng tôi mà cứ tiếp tục nghe tiếng của Ðức Chúa, Thiên Chúa chúng tôi, thì chúng tôi chết mất. 26 Thật vậy, có người phàm nào đã được nghe tiếng của Thiên Chúa hằng sống phán từ trong đám lửa, như chúng tôi đã được nghe, mà vẫn còn sống? 27 Phần ông, ông hãy lại gần và nghe tất cả những gì Ðức Chúa, Thiên Chúa chúng tôi, phán, rồi ông sẽ nói cho chúng tôi tất cả những gì Ðức Chúa, Thiên Chúa chúng tôi, phán với ông; chúng tôi sẽ nghe và đem ra thực hành."
28 Ðức Chúa đã nghe thấy giọng nói của anh em khi anh em nói với tôi; Ðức Chúa phán với tôi: "Ta đã nghe thấy giọng nói của dân này khi chúng nói với ngươi: Tất cả những gì chúng nói là phải. 29 Phải chi chúng luôn luôn có một tấm lòng như thế để kính sợ Ta và giữ các mệnh lệnh của Ta mọi ngày, như vậy chúng và con cái chúng sẽ được hạnh phúc mãi mãi! 30 Ngươi hãy đi bảo chúng: "Anh em hãy trở về lều! 31 Còn ngươi, đứng lại đây với Ta; Ta sẽ phán với ngươi tất cả mệnh lệnh, các thánh chỉ và quyết định mà ngươi sẽ dạy cho chúng, ngõ hầu chúng đem ra thực hành trong đất mà Ta ban cho chúng để chúng chiếm hữu."
Yêu mến Chúa: điểm chủ yếu của lề luật
32 Anh em hãy lo thực hành như Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh em, đã truyền cho anh em, không đi trệch bên phải bên trái. 33 Anh em hãy đi đúng con đường mà Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh em, đã truyền cho anh em, để anh em được sống, được hạnh phúc và được sống lâu trên mặt đất mà anh em sẽ chiếm hữu.

CHIA SẺ

Dân Thiên Chúa có ba trách nhiệm khi họ tiếp cận với những thánh chỉ của Ngài: lắng nghe, học hỏi và đem ra thực hành (c.1). Khi chúng ta đọc Lời Chúa, chúng ta nên nghe tiếng Chúa như Thánh Thần nói với chúng ta một cách riêng tư. Chúng ta phải để cho Thánh Thần dạy chúng ta về chân lý của Thiên Chúa và rồi Ngài bổ sức cho chúng ta để tuân giữ những thánh chỉ ấy. Phúc lành đến từ việc sống Lời chứ không phải là đến từ biết (Gc 1:21-25).
Hầu như toàn bộ sách Đệ nhị luật là giải thích và áp dụng các giới luật được lặp lại ở đây. Luật Thiên Chúa rõ ràng và đơn giản; luật con người phức tạp. Khi chúng ta đi trong đức ái, chúng ta hoàn tất luật Thiên Chúa trong quyền năng của Thánh Thần (Rm 8:1-4; 13:8-10).
Hãy ý thức về việc chỉ tuân giữ những gì mang tính hình thức bên ngoài của luật Thiên Chúa (Mt 5:20 tt). Chúng ta phải kính sợ Thiên Chúa, cũng như yêu mến Ngài thật sự trong lòng (c.28-29). “Nghe” và “sợ” không phải là những mệnh lệnh đối nghịch nhau; thực tế, chúng thuộc về nhau (Đnl 4:10).
Trong tương quan không có nghĩa là không có những ranh giới, đúng hơn trong tương quan phải có những ranh giới rất rõ. Nhưng những ranh giới này được đặt ra vì Thiên Chúa muốn chúng ta có một cuộc sống tích cực và thành công. Thiên Chúa biết rằng chúng ta cần được hướng dẫn, nhưng Ngài cũng cho biết, nếu chúng ta sống theo Ngài, chúng ta cần nhận lấy luật Ngài trong tình yêu. Không phải vì Thiên Chúa muốn làm khó chúng ta. Bởi vì Ngài yêu thương chúng ta và muốn tỏ cho chúng ta những đường lối dẫn đưa chúng ta bước đi trong niềm vui. Và khi chúng ta nhận lấy tình yêu của Ngài, lúc đó không còn là vấn đề điều đó chúng ta không thể làm, không nên làm, không được làm, nhưng đó là những điều chúng ta có thể làm, được phép làm, tự do để làm điều đó. Bạn có nghĩ rằng việc Thiên Chúa đặt ra những ranh giới là để chúng ta có thể sống một cách tích cực, và sống hạnh phúc ?

3 nhận xét:

 1. Hôm nay, tôi được người bạn tốt cứ kèo nài mãi để mong tôi ký kết với bạn ấy một hợp đồng.

  - Nếu chẳng may tôi đuối sức, thất bại, không đi tới đích, thì tôi bị thiệt hại khoảng ba hay bốn tỉ đồng (tôi vốn quan tâm đến cái thiệt trước đã, vì có tính hay lo xa).
  - Nhưng nếu tôi cố gắng vận dụng mọi khả năng, mọi sức lực, nếu tôi đủ kiên nhẫn, đủ mạnh mẽ để hoàn tất hợp đồng này, thì tôi được quyền bỏ túi khoảng một ngàn tỉ !!!

  Trời, sao mà hời thế này ???

  Các bạn hẳn đang thắc mắc : hợp đồng gì vậy ? Ký với ai ? Liệu đằng sau đó, có gài điều kiện gì không ? Có vi phạm đạo đức con người không ? Có sai luật Chúa không ?

  À không, bạn cứ yên tâm. Bạn ấy nói tôi chỉ cần thỏa các điều kiện sau đây :
  - Tôi là người còn đang sống ở cõi trần này
  - Tôi đích thân ký hợp đồng chứ không được nhờ hay ủy quyền cho ai khác ký thay
  - Trên bàn thờ tâm hồn tôi, chỉ được có duy nhất hình bóng Thiên Chúa, không một đồ vật nào khác được để ở đó

  Tôi phải ký hai điều khoản sau đây :

  - Một là "Không được ghét Thiên Chúa" vì "Ðối với những kẻ ghét Ta, Ta phạt con cháu đến ba bốn đời" (qui giá ra thành 3 hay 4 tỉ đó bạn)
  - Hai là "yêu mến Thiên Chúa và giữ các điều luật của Người" cụ thể là gói gọn trong 10 điều răn vì "Những ai yêu mến Ta và giữ các mệnh lệnh của Ta, thì Ta trọn niềm nhân nghĩa đến ngàn đời" (cỡ ngàn tỉ rồi !)

  Ôi, tại sao tôi còn phải đắn đo suy nghĩ làm chi, nghi ngờ làm chi ?
  Tôi đi kí hợp đồng với bạn tôi đây. Các bạn có ai muốn đồng hành với tôi không ? À, khoan, chờ tôi đi chọn cái áo đẹp nhất để mặc và gặp bạn tôi đây.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hy vọng là ngày hôm nay, bạn lại đi ký hợp đồng tiếp. Hợp đồng này chúng ta phải làm mới lại liên tục, không chỉ là hằng tuần, mà lý tưởng là hằng ngày. Chúng tôi mong được đọc những chia sẻ tiếp theo của bạn, chia sẻ gây nhiều bất ngờ và ngôn ngữ hình tượng rất sống động.
   Quý mến,
   HHTLC

   Xóa
 2. Trời nắng như đổ lửa. Nóng như thiêu đốt. Ly sinh tố lạnh, uống đến đâu thấy mát rượi đến đó. Tụi nhỏ thích thú cười nói huyên thuyên. Chỉ có thằng bé là trông có vẻ khổ sở. Nó không uống nữa. Khẩu vị không hợp với nó, chẳng ngon lành gì như cái quảng cáo hấp dẫn trên cửa kính của tiệm đã cam đoan. Thế là phải mua thêm một ly khác với khẩu vị mà nó vẫn ưa thích.


  Ly sinh tố rất bắt mắt bị bỏ qua một bên, cái quảng cáo thật hấp dẫn kia, cộng với cái ngòn ngọt, deo dẻo, dai dai của những hạt trân châu đang nhai trong miệng khiến con bất chợt liên tưởng đến tương quan của mình với Thiên Chúa và với mọi người. Những viên trân châu, sau khi được nấu chín, cần phải ngâm trong nước đường một thời gian nhất định để ngấm cái ngọt. Thưởng thức một ly sinh tố với những viên trân châu cũng có cái thú vị riêng. Cũng vậy, con cũng cần được "ngâm mình" trong tình yêu Thiên Chúa mỗi ngày thì con mới trở nên một mối phúc lành cho chính mình và cho người khác. Con cần được ở với Ngài trong những lúc cầu nguyện thinh lặng ; con cần được ở với Ngài ngay cả khi con làm việc ; con cần được ở với Ngài trước khi con lao mình vào đời sống. "Con ơi, hãy ở lại bên Cha; Cha sẽ phán với con tất cả mệnh lệnh, các thánh chỉ và quyết định mà Cha sẽ dạy cho con, ngõ hầu con đem ra thực hành trong đời sống mà Cha đã ban cho con sở hữu." Tha thiết và yêu thương quá!

  Nếu ngày nào đó tâm hồn con không thiết tha ở bên Cha cho bằng chạy theo những gì đang hấp dẫn con bên ngoài, có thể con vẫn thành công trong những gì con thực hiện. Nhưng trong đó có bao nhiêu "chất Chúa" và bao nhiêu "chất con"? Liệu sự thành công ấy có mang lại cho con điều gì đáng được gọi là quý cho đời sống con không? Hay chỉ là những hào nhoáng bên ngoài, mà rỗng tuếch bên trong, như ly sinh tố kia, nhìn thì ngon thế đấy, vậy mà lại dở tệ, chỉ còn chờ để bị đổ xuống cống. Có khác chi Chúa nói với con: “Ta biết các việc ngươi làm: ngươi chẳng lạnh mà cũng chẳng nóng. Phải chi ngươi lạnh hẳn hay nóng hẳn đi! Nhưng vì ngươi hâm hẩm chẳng nóng chẳng lạnh, nên Ta sắp mửa ngươi ra khỏi miệng Ta.” (Kh 3:15-16)? Còn gì buồn đau hơn?

  Lạy Chúa, con biết Chúa mời gọi con đi trên con đường hẹp với Chúa. Mà đã là đường hẹp thì chỉ có 1 hướng trước mặt và 1 lằn đường mà thôi, con chẳng thể nào "đi trệch bên phải bên trái" được. Xin cho con có đủ tình yêu và sức mạnh để ở bên Chúa cách trọn vẹn mỗi ngày, ngõ hầu con được cảm nhận và lắng nghe Chúa chỉ dạy con thật riêng tư và cá vị thế nào là “đi đúng con đường mà Ðức Chúa, Thiên Chúa của con, đã truyền cho con”, để rồi trước muôn ngã rẽ của mỗi ngày sống, con biết nhận ra và tự do bước vào con đường có Chúa cùng chờ đợi để sánh bước cùng con. Con chân thành cầu xin như vậy, lạy Chúa là Cha rất nhân từ của con.

  Trả lờiXóa

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC