Thứ Ba, 15 tháng 5, 2012

CHƯƠNG 9 - ĐỆ NHỊ LUẬT

Chiến thắng là nhờ Chúa, chứ không phải vì Ít-ra-en công chính
1 Nghe đây, hỡi Ít-ra-en! Hôm nay anh (em) sắp qua sông Gio-đan để vào trục xuất những dân tộc lớn và mạnh hơn anh (em), có những thành lớn và tường luỹ ngất trời,
 2 một dân lớn và cao, là con cái A-nác, mà anh (em) biết và anh (em) đã nghe nói: "Ai đứng vững được trước mặt con cái A-nác?" 3 Hôm nay, anh (em) phải biết rằng: chính Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), sẽ đi qua trước mặt anh (em) như ngọn lửa thiêu; chính Người sẽ tiêu diệt chúng, chính Người sẽ hạ chúng xuống trước mặt anh (em). Anh (em) sẽ trục xuất chúng, sẽ làm chúng bị diệt vong mau lẹ, như Người đã phán với anh (em). 4 Khi Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), đẩy lui chúng cho khuất mắt anh (em) thì anh (em) đừng tự bảo rằng: "Chính vì tôi công chính mà Ðức Chúa đã đưa tôi vào chiếm hữu đất này"; thật ra chính vì các dân tộc ấy có tội mà Ðức Chúa trục xuất chúng cho khuất mắt anh (em). 5 Không phải vì anh (em) công chính hay vì lòng anh (em) ngay thẳng mà anh (em) sắp được vào chiếm hữu đất của chúng, nhưng chính vì các dân tộc ấy có tội mà Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), trục xuất chúng cho khuất mắt anh (em). Ðức Chúa làm như vậy để giữ vững lời Người đã thề với cha ông anh (em), là ông Áp-ra-ham, ông I-xa-ác và ông Gia-cóp. 6 Anh (em) phải biết rằng không phải vì anh (em) công chính mà Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), ban cho anh (em) miền đất tốt tươi ấy để anh (em) chiếm hữu; thật vậy, anh (em) là một dân cứng cổ. 
Dân phạm tội tại núi Khô-rếp. Ông Mô-sê cầu thay cho dân.
7 Anh (em) phải nhớ, đừng quên rằng anh (em) đã chọc giận Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), trong sa mạc. Từ ngày anh (em) ra khỏi đất Ai-cập cho đến khi tới đây, anh em đã phản nghịch chống lại Ðức Chúa. 8Tại núi Khô-rếp, anh em đã chọc giận Ðức Chúa, và Người đã nổi cơn thịnh nộ với anh em đến nỗi muốn tiêu diệt anh em. 9 Khi lên núi để nhận các bia đá, những tấm bia giao ước mà Ðức Chúa đã lập với anh em, tôi đã ở trên núi bốn mươi ngày bốn mươi đêm, không ăn bánh, không uống nước. 10 Ðức Chúa đã ban cho tôi hai bia đá do ngón tay Thiên Chúa viết, trên đó có mọi lời Ðức Chúa đã phán với anh em trên núi, từ trong đám lửa, trong ngày đại hội. 11 Sau bốn mươi ngày bốn mươi đêm, Ðức Chúa ban cho tôi hai bia đá, là những tấm bia giao ước. 12 Bấy giờ, Ðức Chúa phán với tôi: "Ðứng lên! Mau xuống khỏi đây, vì dân của ngươi đã hư hỏng rồi, dân mà ngươi đã đưa ra khỏi Ai-cập. Chúng đã vội đi ra ngoài con đường Ta đã truyền cho chúng đi. Chúng đã đúc một tượng để thờ." 13 Ðức Chúa phán với tôi: "Ta thấy rằng dân này là một dân cứng cổ. 14 Cứ để mặc Ta làm, Ta sẽ tiêu diệt chúng, sẽ xoá tên chúng không còn dấu vết trong thiên hạ. Nhưng Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân tộc mạnh và đông hơn chúng."

Ðức Chúa ban cho tôi hai bia đá, là những tấm bia giao ước 

15 Tôi đã quay xuống núi, bấy giờ núi đang bốc lửa, hai tay tôi cầm hai tấm bia giao ước. 16 Tôi đã thấy anh em phạm tội nghịch cùng Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh em: anh em đã đúc tượng một con bê để thờ, anh em đã vội đi ra ngoài con đường Ðức Chúa đã truyền cho anh em đi. 

Anh em đã đúc tượng một con bê để thờ và đi ra ngoài con đường Ðức Chúa đã truyền

17 Tôi bèn nắm lấy hai bia đá, dùng hai tay mà ném, và đập vỡ hai tấm bia đó trước mắt anh em. 18 Tôi đã phục xuống trước mặt Ðức Chúa; như lần trước, suốt bốn mươi ngày bốn mươi đêm, tôi không ăn bánh, không uống nước, vì mọi tội anh em đã phạm, khi làm điều dữ trái mắt Ðức Chúa mà trêu giận Người. 19 Ấy vì tôi kinh hãi cơn thịnh nộ và trận lôi đình của Ðức Chúa đang bùng lên chống lại anh em, đến nỗi Người muốn tiêu diệt anh em; nhưng cả lần này nữa Ðức Chúa cũng nhận lời tôi. 20 Với ông A-ha-ron, Ðức Chúa cũng nổi cơn thịnh nộ dữ dội, đến nỗi muốn tiêu diệt ông ấy; lúc đó, tôi cũng cầu xin cho ông A-ha-ron nữa. 21 Còn sản phẩm tội lỗi anh em đã làm ra, là con bê, tôi đã lấy, bỏ vào lửa mà thiêu, nghiền nát, tán kỹ, đến nhuyễn thành bụi, rồi ném bụi đó xuống khe nước từ núi chảy ra.


Tôi dùng hai tay mà ném và đập vỡ hai tấm bia đó trước mắt anh em 
Những tội khác của dân. Ông Mô-sê cầu nguyện.
22 Tại Táp-ê-ra, Ma-xa và Kíp-rốt Ha Ta-a-va, anh em đã chọc giận Ðức Chúa. 23 Khi Ðức Chúa sai anh em đi từ Ca-đê Bác-nê-a và phán: "Hãy lên và chiếm hữu đất Ta ban cho các ngươi", anh em đã cưỡng lệnh Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh em, đã không tin vào Người và không nghe tiếng Người. 24 Anh em đã phản nghịch chống lại Ðức Chúa từ ngày tôi biết anh em.
25 Tôi đã phục xuống trước mặt Ðức Chúa, suốt bốn mươi ngày bốn mươi đêm tôi đã phục xuống, vì Ðức Chúa đã nói đến chuyện tiêu diệt anh em. 26 Tôi cầu xin Ðức Chúa và thưa rằng: "Lạy Chúa là Ðức Chúa, xin đừng huỷ diệt dân ngài, cơ nghiệp Ngài đã dùng sức mạnh lớn lao của Ngài để giải thoát, và đã ra tay uy quyền đưa ra khỏi Ai-cập. 27 Xin nhớ đến các tôi tớ Ngài là ông Áp-ra-ham, ông I-xa-ác và ông Gia-cóp, xin đừng để ý đến sự ngoan cố, sự gian ác và tội của dân này, 28 kẻo tại miền đất từ đó Ngài đã đưa chúng con ra, người ta lại nói: "Chính vì Ðức Chúa đã không thể đưa chúng vào đất Người đã thề hứa với chúng, và chính vì ghét chúng mà Người đã đưa chúng ra để giết chúng trong sa mạc! 29 Thế nhưng đó là dân Ngài, cơ nghiệp Ngài đã dùng sức mạnh lớn lao và cánh tay uy quyền đưa ra khỏi đất Ai-cập."
  
Tôi đã phục xuống trước mặt Ðức Chúa suốt bốn mươi ngày đêm vì Người nói đến chuyện tiêu diệt anh em 
CHIA SẺ

Mô-sê vạch ra cho thấy những nguy hiểm mà dân Chúa phải tránh: quên những ơn lành mà Chúa ban (ch 6), thỏa hiệp với kẻ thù (ch.7), và trở nên tự thỏa mãn sau những chiến thắng lớn lao (ch.8). Trong chương này, ông cảnh báo họ về một loại nguy hiểm mà tất cả mọi tín hữu phải đối diện liên tục: việc tái xuất hiện của một tội cũ. Trong trường hợp của Ít-ra-en, tội đó là nổi loạn chống lại Thiên Chúa.
“Nhưng chúng ta là thế hệ mới !” dân chúng có thể phản đối như sau: “Thế hệ cũ đã chết trong sa mạc đã phạm tội nổi loạn. Chúng ta khác với họ !”
Nhưng Mô-sê đã cảnh báo họ. Ông biết rằng bản tính con người vẫn giống nhau, từ thế hệ này sang thế hệ khác và dân chúng hiếm khi học lấy bài học cho mình từ những lỗi lầm của người khác. Những tội mà chúng ta nghĩ rằng mình đã khuất phục được nó, chính là tội mà sẽ hủy diệt chúng ta. (x. 1Cr 10:12).
Nỗi sợ hãi lớn nhất thường đến trước trận chiến (c.1-3), nhưng nguy hiểm lớn nhất thường lại đến sau cuộc chiến (c.4-6). Nếu chiến thắng làm cho bạn tự hào, bạn sẽ té nhào; nhưng nếu phúc lành của Thiên Chúa làm bạn khiêm tốn, bạn sẽ thành công. Thiên Chúa có thể làm cho bạn đứng vững (Rm 14:4).
Phải chăng bạn thuộc thế hệ biết lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa hay bạn thuộc thế hệ nghe rồi khước từ qua việc bất tuân của mình ? Mặc dù bạn không được trải nghiệm đi qua Biển đỏ khô chân, nhưng bạn cũng có những kinh nghiệm về quyền năng của Thiên Chúa xảy ra trong cuộc sống của bạn, liệu những kinh nghiệm đó có làm cho đức tin của bạn lớn lên chăng ? Hay bạn cũng giống như những người Ít-ra-en xưa, sau khi đi qua Biển đỏ khô chân, họ đã từ chối bước thêm một bước nữa để nhận được bảo chứng của ơn bình an ?

1 nhận xét:

  1. Hằng ngày đọc báo, nghe tin tức trên các phương tiện truyền thông, tôi không khỏi toát mồ hôi vì những bản tin về tai nạn xảy ra nơi này nơi kia, về những thiên tai thảm khốc, về những hậu quả trầm trọng do con người cố ý gây ra cho nhau,… ở nơi này nơi kia.

    Nhưng tại sao tôi vẫn đang sống "khá an toàn" bên cạnh những rủi ro cao như vậy ? Phải chăng tôi sống tử tế nên Chúa thương tôi, Chúa gìn giữ tôi trước những hiểm nguy ? Hay tôi may mắn nên sống sót an toàn ? Hay vì Chúa là Thiên Chúa, nên Người "phải" luôn thương tôi như đã từng thương yêu tôi ? Tôi, dường như đã quen sống với những suy nghĩ này, đã tự tìm ra những lí do để tự trấn an mình. Tôi bằng lòng sống bình an với tư tưởng này.

    Hôm nay, tôi thật sự giật mình nhận ra một sự thật đằng sau những cái mà tôi tự an ủi là may mắn này : đã có một "Môsê-mẹ tôi" ngày đêm nài xin Thiên chúa tha thứ cho những lỗi lầm của tôi, đừng trách phạt tôi vì những lần tôi nhẹ dạ rời xa TC; đã có một "Môsê-Maria" kêu gọi mọi người khẩn nài TC dừng cơn phẫn nộ mà dừng tay trừng phạt thế giới này bằng cách cùng lần những chuỗi kinh mân côi với Mẹ, và đã có một "Môsê-Giêsu" trải mình trên Thập giá yêu thương để nài xin Chúa Cha hãy tha thứ cho tôi vì tôi không biết (hết hậu quả) những việc mình làm.

    Con hôm nay nhìn lại mình với những yếu đuối của con người, với đức tin mong manh, nhưng con biết rõ mình thật sự không muốn ở xa Tình Yêu Thương của Chúa, con muốn chính bản thân mình, sấp mình trước mặt Chúa, nài xin Chúa tha thứ cho lỗi lầm của con. Lạy Chúa, xin Chúa giúp con.

    Trả lờiXóa

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC