Thứ Tư, 13 tháng 6, 2012

CHƯƠNG 3 - SÁCH GIÔ-SUÊ2. Qua Sông Gio-Ðan
Chuẩn bị qua sông
1 Sáng hôm sau, ông Giô-suê dậy sớm và họ nhổ trại rời Sít-tim. Ông và toàn thể con cái Ít-ra-en tới tận sông Gio-đan. Họ đã nghỉ đêm ở đó trước khi qua sông.
 2 Sau ba ngày, các ký lục đi khắp trại 3 và truyền lệnh này cho dân: "Khi thấy Hòm Bia Giao Ước của Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh em, và thấy các tư tế thuộc dòng dõi Lê-vi khiêng Hòm Bia, anh em phải rời chỗ và đi theo sau Hòm Bia, 4b để biết phải đi đường nào, vì anh em chưa đi qua đường ấy bao giờ. 4a Tuy nhiên, phải giữ một khoảng cách ước chừng một ngàn thước ở giữa anh em và Hòm Bia: đừng lại gần." 5 Ông Giô-suê nói với dân: "Anh em hãy nên thánh, vì ngày mai Ðức Chúa sẽ thực hiện những kỳ công giữa anh em." 6 Ông Giô-suê nói với các tư tế: "Hãy khiêng Hòm Bia Giao Ước dẫn đầu dân mà qua sông." Họ khiêng Hòm Bia Giao Ước và đi trước dân.

Họ khiêng Hòm Bia Giao Ước và đi trước dân


Những chỉ thị cuối cùng
7 Ðức Chúa phán với ông Giô-suê: "Hôm nay, Ta bắt đầu cho ngươi được nên cao trọng trước mắt toàn thể con cái Ít-ra-en, để chúng biết là Ta sẽ ở với ngươi như Ta đã ở với Mô-sê. 8 Còn ngươi, ngươi sẽ ra lệnh này cho các tư tế khiêng Hòm Bia Giao Ước: khi đến bờ sông Gio-đan, các ngươi hãy đứng lại trong sông Gio-đan." 9 Ông Giô-suê nói với con cái Ít-ra-en: "Anh em hãy tiến lại đây và nghe lời của Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh em." 10 Rồi ông nói: "Dựa vào điều này, anh em sẽ biết là Thiên Chúa hằng sống ngự giữa anh em và Người sẽ hoàn toàn đuổi người Ca-na-an, người Khết, người Khi-vi, người Pơ-rít-di, người Ghia-ga-si, người E-mô-ri, người Giơ-vút, cho khuất mắt anh em. 11 Này đây, Hòm Bia Giao Ước của Vị Chúa Tể toàn cõi đất sắp dẫn đầu anh em mà qua sông Gio-đan. 12 Vậy bây giờ anh em hãy chọn mười hai người trong các chi tộc Ít-ra-en, mỗi chi tộc một người. 13 Và khi bàn chân các tư tế khiêng Hòm Bia của Ðức Chúa, Vị Chúa Tể toàn cõi đất, vừa đặt xuống nước sông Gio-đan, thì nước sông Gio-đan, nước mạn ngược chảy xuống, sẽ bị chặn lại và dừng lại thành một khối duy nhất."

Hòm Bia Giao Ước của Vị Chúa Tể toàn cõi đất dẫn đầu anh em qua sông Gio-đan 

Qua sông
14 Khi dân rời lều để qua sông Gio-đan, thì các tư tế khiêng Hòm Bia Giao Ước dẫn đầu dân. 15 Bấy giờ là mùa gặt; sông Gio-đan tràn ra hai bên bờ suốt mọi ngày. Lúc những người khiêng Hòm Bia vừa đến sông Gio-đan, và chân các tư tế khiêng Hòm Bia vừa nhúng vào nước ở ven bờ, 16 thì nước mạn ngược chảy xuống dừng lại, dựng đứng thành một khối duy nhất trong một khoảng rất dài, ở A-đam là thành ở cạnh Xác-than; còn nước chảy xuống biển A-ra-va, tức là Biển Muối, thì bị chặn hẳn lại, và dân đã qua sông, đối diện với Giê-ri-khô. 17 Các tư tế khiêng Hòm Bia Giao Ước của Ðức Chúa đứng yên tại chỗ, nơi đất khô cạn giữa lòng sông Gio-đan, trong khi toàn thể Ít-ra-en qua sông trên đất khô cạn, cho đến khi toàn dân đã qua hết.

Toàn thể Ít-ra-en qua sông trên đất khô cạn 

CHIA SẺ

Chuẩn bị. Giô-suê có thói quen dậy sớm (v. 1; 6:12; 7:16; 8:10). Có thể ông dùng thời gian thinh lặng vào buổi sáng để cầu nguyện và suy niệm Lời Chúa (1:8; Tv 63:1). Đây là một gương sáng để chúng ta bắt chước. (x. Mc 1:35). Chuẩn bị đời sống thiêng liêng trước khi khởi đầu một công việc hay một ngày sống là điều rất quan trọng. Dân Ít-ra-en phải dừng lại ba ngày để có sự chuẩn bị thiêng liêng trước khi bước vào đất hứa. Bạn có thánh hiến chính bản thân mình để Thiên Chúa sử dụng bạn qua khi bắt đầu mỗi ngày sống ?
Sẵn sàng. Khi chúng ta đối diện với một tương lai vô định (c.4) và cần đến sự hiện diện của của Thiên Chúa khi chúng ta tiến bước mỗi ngày. Thiên Chúa đi trước chúng ta và chúng ta phải theo sự chỉ dẫn của Ngài. Thiên Chúa biết đường, dẫn lối và mở đường. Ngài là “Chúa toàn cõi đất” (c.11), và chẳng có gì làm chúng ta sợ hãi. Đâu là những bước tiếp theo để thấy giấc mơ của đời bạn được thành hiện thực ?
Lên đường. Các tư tế phải để cho chân mình bị ướt trước khi đất nước có thể vượt qua sông, và để làm điều đó họ cần phải có niềm tin. Niềm tin của bạn có thể khích lệ những người khác trong hành trình theo Chúa của họ. Cần phải có một niềm tin lớn lao để có thể lội qua nước, nhưng cần một niềm tin còn lớn hơn thế nữa để đi trên mặt nước (Mt 14:23-33). Phải chăng bạn vẫn còn bám víu vào nán lại trên bờ hay trên mạn thuyền ?
Tương lai thuộc về bạn khi bạn theo Chúa và tín thác vào lời hứa của Ngài.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC