Thứ Năm, 14 tháng 6, 2012

CHƯƠNG 4 - SÁCH GIÔ-SUÊ


Mười hai bia kỷ niệm

Mỗi người vác một tảng đá trên vai 
1 Khi toàn dân đã qua sông Gio-đan hết, Đức Chúa phán với ông Giô-suê: 
2"Hãy chọn mười hai người trong dân, mỗi chi tộc một người,3 và truyền lệnh này cho họ: từ nơi này, từ giữa lòng sông Gio-đan, nơi các tư tế đã đặt chân lên, anh em hãy lấy đi mười hai tảng đá, đem qua sông với anh em và đặt ở nơi anh em dừng lại nghỉ ngơi đêm nay."4 Ông Giô-suê gọi mười hai người ông đã chỉ định trong hàng con cái Ít-ra-en, mỗi chi tộc một người.5 Ông bảo họ: "Hãy đến trước Hòm Bia Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, tận giữa lòng sông Gio-đan, và mỗi người vác một tảng đá trên vai, đúng theo số các chi tộc con cái Ít-ra-en,6 để làm dấu hiệu giữa anh em. Mai ngày khi con cái anh em hỏi: "Những tảng đá này có nghĩa gì đối với quý vị? ,7 anh em sẽ trả lời: "Là vì nước sông Gio-đan đã bị chặn lại trước Hòm Bia Giao Ước của Đức Chúa; khi Hòm Bia qua sông Gio-đan, nước sông Gio-đan đã bị chặn lại; và các tảng đá này là bia kỷ niệm đối với con cái Ít-ra-en cho đến muôn đời."8 Con cái Ít-ra-en làm đúng như ông Giô-suê đã truyền: Họ lấy đi mười hai tảng đá, từ giữa lòng sông Gio-đan, như Đức Chúa đã phán với ông Giô-suê, đúng theo số các chi tộc con cái Ít-ra-en; họ đem theo qua sông đến nơi họ dừng lại, và đặt ở đó.9 Rồi ông Giô-suê dựng mười hai tảng đá ở giữa lòng sông Gio-đan, nơi các tư tế khiêng Hòm Bia Giao Ước đã đặt chân lên; các tảng đá ấy vẫn còn ở đó cho đến ngày nay.


Giô-suê dựng 12 tảng đá ở giữa lòng sông Gio-đan, nơi các tư tế khiêng Hòm Bia Giao Ước đã đặt chân lên
Sau khi qua sông

10 Các tư tế khiêng Hòm Bia đứng giữa lòng sông Gio-đan, cho đến khi tất cả những điều Đức Chúa đã truyền cho ông Giô-suê phải nói cho dân được thực hiện, theo đúng như tất cả những gì ông Mô-sê đã truyền lại cho ông Giô-suê; và dân đã vội vã qua sông.11 Vậy khi toàn dân đã qua hết, Hòm Bia của Đức Chúa cũng như các tư tế lại dẫn đầu dân.12 Con cái ông Rưu-vên, con cái ông Gát và nửa chi tộc Mơ-na-se, võ trang đầy đủ, dẫn đầu con cái Ít-ra-en, theo như ông Mô-sê đã nói với họ.13 Khoảng bốn mươi ngàn người được võ trang để ra trận, đi qua trước nhan Đức Chúa, để tiến đánh vùng thảo nguyên Giê-ri-khô.14 Ngày ấy, Đức Chúa đã cho ông Giô-suê nên cao trọng trước mắt toàn thể Ít-ra-en, và họ kính sợ ông như đã kính sợ ông Mô-sê, mọi ngày đời ông.

15 Đức Chúa phán với ông Giô-suê:16 "Hãy truyền cho các tư tế khiêng Hòm Bia Chứng Ước lên khỏi sông Gio-đan."17 Và ông Giô-suê đã truyền cho các tư tế: "Hãy lên khỏi sông Gio-đan."18 Vậy, khi các tư tế khiêng Hòm Bia Giao Ước của Đức Chúa lên khỏi lòng sông Gio-đan, khi họ vừa nhấc chân đặt lên đất cạn, thì nước sông Gio-đan trở về chỗ cũ và lại chảy như trước, tràn ra cả hai bên bờ.

Tới Ghin-gan

19 Dân chúng lên khỏi sông Gio-đan ngày mồng mười tháng giêng và đóng trại ở Ghin-gan, phía đông Giê-ri-khô.20 Ông Giô-suê dựng ở Ghin-gan mười hai tảng đá mà họ đã lấy từ sông Gio-đan,21 rồi nói với con cái Ít-ra-en: "Mai ngày khi con cái anh em hỏi cha ông chúng: "Những tảng đá này có nghĩa gì? ,22 anh em sẽ bảo cho con cái anh em biết: "Ít-ra-en đã qua sông Gio-đan này ráo chân.23 Vì Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, đã làm cạn sông Gio-đan trước mặt anh em cho đến khi anh em đã qua sông, như Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, đã làm tại Biển Sậy, khi Người làm cạn biển trước mặt chúng ta, cho đến khi chúng ta đã qua biển.24 Như thế, mọi dân trên mặt đất sẽ biết rằng tay Đức Chúa mạnh mẽ dường bao, và anh em sẽ kính sợ Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, hết mọi ngày."

CHIA SẺ

Một việc đáng làm là chúng ta phải ghi nhớ những hành động lớn lao của Thiên Chúa, điều đó sẽ làm cho ký ức của chúng ta không trở thành một ngẫu tượng. Mỗi một thế hệ mới phải học biết điều Thiên Chúa đã thực hiện cho dân Ngài, vì thế họ sẽ vâng phục Lời Ngài và tín thác nơi Ngài cho tương lai của họ (Tv 78:1-8). Khi bạn có một niềm tin sống động nơi Thiên Chúa hằng sống, quá khứ không còn là “lịch sử chết.” Nó đập với nhịp đập của cuộc sống hiện tại. Đâu là những kinh nghiệm vẫn còn sống động bạn trải qua trong cuộc sống của mình: những biến cố xảy ra trong đời bạn, những con người để lại những ảnh hưởng lớn đến cuộc sống bạn…Và có bao giờ bạn ngồi xuống để tạ ơn Chúa về những sự kiện và con người mà Ngài đã sử dụng để xây dựng nên con người của bạn? Tại sao bạn không thể làm điều đó trong ngày hôm nay và có thể viết lại cho bạn và kể cho chúng tôi nghe lịch sử thánh của đời bạn!
“Vượt qua sông Gio-đan” không phải là một hình ảnh về việc vượt qua cõi chết để vào thiên đàng.Nó minh chứng lời dạy trong thư Rôma chương 6: chết với con người cũ và đồng hóa với Đức Kitô trong quyền năng phục sinh của Ngài. Không ai ngoại trừ Thiên Chúa có thể thấy được những hòn đá giữa lòng sông Gio-đan, nhưng trình thuật đã làm chứng rằng chúng hiện diện ở đó. Vì thế chính qua sự chết và sống lại của Đức Kitô: chúng ta tin vào trình thuật và như vậy bản thân mình có kinh nghiệm về phép lạ. Trong khi các chàng trai của mười hai chi tộc vác những hòn đá lên phía bờ sông Ca-na-an để làm bàn thờ, Giô-suê làm một bàn thờ ngay giữa dòng sông như là một hành động thờ phượng riêng cá nhân mình. Bạn đã xây được tới đâu bàn thờ của cuộc đời bạn để thờ phượng Thiên Chúa, mà nơi đó chỉ có mình Ngài thấu suốt?
Những viên đá trên bờ nhắc dân chúng rằng đời sống cũ đã được chôn đi và họ phải “bước đi trong đời sống mới” (Rm 6:4; Cl 3:1tt.). Bạn đã vượt qua sông Gio-đan của đời mình và thiết lập ký ức đức tin của bạn?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC