Thứ Sáu, 15 tháng 6, 2012

CHƯƠNG 5 - SÁCH GIÔ-SUÊ

Các dân miền tây sông Gio-đan kinh hãi
1 Vậy, khi tất cả các vua E-mô-ri ở bên kia sông Gio-đan, về phía tây,
cũng như mọi vua Ca-na-an ở vùng duyên hải, nghe tin Ðức Chúa làm cạn sông Gio-đan trước mặt con cái Ít-ra-en cho đến khi họ qua sông, thì tâm thần họ sợ hãi như muốn chảy tan ra, họ không còn nhuệ khí nữa trước mặt con cái Ít-ra-en. 
Người Híp-ri chịu cắt bì ở Ghin-gan
2 Khi ấy, Ðức Chúa phán với ông Giô-suê: "Ngươi hãy làm những con dao bằng đá sắc để lại cắt bì một lần nữa cho con cái Ít-ra-en." 3 Ông Giô-suê đã làm những con dao bằng đá và cắt bì cho con cái Ít-ra-en ở Gò Da Quy Ðầu.
4 Ðây là lý do khiến ông Giô-suê làm việc cắt bì này: Toàn thể đám dân đàn ông con trai ra khỏi Ai-cập, những người tham chiến, đều đã chết dọc đường, trong sa mạc, sau khi ra khỏi Ai-cập; 5 tất cả đám dân đó, khi ra khỏi Ai-cập, đều đã chịu cắt bì; còn toàn thể đám dân sinh ở dọc đường, trong sa mạc, thì không. 6 Vì con cái Ít-ra-en đã đi trong sa mạc bốn mươi năm, cho đến khi tất cả đám dân đó, tức là những người ra khỏi Ai-cập mà đã tham chiến, đều bị tiêu diệt; họ đã không nghe lời Ðức Chúa, nên Ðức Chúa thề với họ là sẽ không cho họ thấy đất Người đã thề với cha ông họ là sẽ ban cho chúng ta, đất tràn trề sữa và mật. 7 Nhưng Người đã cho con cái họ sinh ra thay thế họ, và ông Giô-suê đã cắt bì cho chúng. Quả thế, chúng chưa được cắt bì, vì dọc đường người ta đã không cắt bì cho chúng. 8 Vậy, khi người ta đã cắt bì cho toàn thể dân chúng rồi, thì chúng ở yên tại chỗ trong trại cho đến khi lành. 9 Ðức Chúa phán với ông Giô-suê: "Hôm nay Ta đã cất khỏi các ngươi cái ô nhục của người Ai-cập." Vì thế, người ta đã gọi tên nơi ấy là Ghin-gan cho đến ngày nay.

Cử hành lễ Vượt Qua
10 Con cái Ít-ra-en đóng trại ở Ghin-gan và cử hành lễ Vượt Qua ngày mười bốn trong tháng, vào buổi chiều, trong vùng thảo nguyên Giê-ri-khô. 11 Hôm sau lễ Vượt Qua, họ đã dùng thổ sản trong xứ, tức là bánh không men và hạt lúa rang, vào đúng ngày đó. 12 Hôm sau, không còn man-na nữa, khi họ dùng thổ sản trong xứ; thế là con cái Ít-ra-en không còn có man-na nữa. Năm ấy, họ đã dùng hoa màu của đất Ca-na-an. 


Con cái Ít-ra-en đóng trại ở Ghin-gan và cử hành lễ Vượt Qua 

3. Ðánh Chiếm Giê-Ri-Khô 
Thần hiện
13 Vậy, khi ở gần Giê-ri-khô, ông Giô-suê ngước mắt nhìn, thì này có người đứng đối diện với ông, tay cầm gươm trần. Ông Giô-suê đến gần người ấy và nói: "Ông về phe chúng tôi hay về phe địch?" 14 Người ấy nói: "Không, ta là tướng chỉ huy đạo binh của Ðức Chúa, bây giờ ta đến. .." Ông Giô-suê sấp mặt xuống đất, sụp lạy và nói: "Ngài muốn dạy tôi tớ ngài điều gì?" 15 Vị tướng chỉ huy đạo binh của Ðức Chúa nói với ông Giô-suê: "Cởi dép ở chân ra, vì nơi ngươi đang đứng là nơi thánh!" Và ông Giô-suê đã làm như vậy.

Ta là tướng chỉ huy đạo binh của Ðức Chúa

CHIA SẺ


Ít-ra-en đã chứng kiến một phép lạ lớn lao, kẻ thù đã sợ hãi, và Thiên Chúa đã hành động. Giờ đây là lúc để hành động ! Nhưng Thiên Chúa đã nói với dân là hãy chờ. Tại sao như vậy ? Vì Ngài chuẩn bị cho họ để chinh phục vùng đất này.
Chúng ta phải đối phó với quá khứ (1-9). Thế hệ mới đã không nhận dấu chỉ giao ước (Stk 17), vì thế nghi thức này để tái khẳng định tương quan của họ với Thiên Chúa. Cắt bì được biểu tượng hóa cho việc loại bỏ những gì thuộc về xác thịt tội lỗi (Rm 8:13; Cl 2:11-12) và một tâm hồn sốt sắng thuộc về Thiên Chúa trọn vẹn (Đnl 10:16; Gr 4:4). Đất nước đã có một kinh nghiệm tập thể khi vượt qua sông Gio-đan, nhưng điều đó phải được biến thành kinh nghiệm cá nhân. Ngày hôm qua đã qua rồi và bạn phải bước đi trong chiến thắng của ngày hôm nay, hơn là sống trong thất bại của ngày hôm qua. Bạn sẽ chẳng bao giờ nếm hương vị chiến thắng cho tới khi nhận ra rằng Thiên Chúa đã tha thứ quá khứ của bạn ! Bài học của thất bại trong quá khứ có nói với bạn điều gì trong hiện tại đây ?
Chúng ta phải tin tưởng trong giây phút hiện tại (10-12). Quốc gia đã không còn ăn Man-na và bắt đầu ăn thực phẩm mà Thiên Chúa ban cho qua thiên nhiên. Vẫn còn nơi cho các phép lạ, nhưng Thiên Chúa đã chẳng bao giờ phí phạm các phép lạ. Nếu chúng ta làm được những điều bình thường, Thiên Chúa làm được những điều bất thường. Những người phụ nữ nướng bánh không men cho lễ Vượt qua, và đất nước nhớ lại cách thức Thiên Chúa đã cứu họ ra khỏi đất Ai-cập. Giờ đây trong trại huấn luyện để chuẩn bị cho trận đánh lớn sắp đến, Thiên Chúa muốn dân Ngài nhớ đến những chiến công trong quá khứ, khi Thiên Chúa biểu dương quyền lực của Ngài. Khi bạn đối diện với trận chiến quan trọng trong cuộc đời bạn, lúc đó bạn có nhớ đến những chiến thắng lớn lao mà Thiên Chúa ban cho bạn trong quá khứ:Ngài gọi bạn trong yêu thương; cứu bạn bởi ơn sủng; tha thứ tội lỗi bạn; giữ bạn khỏi ngã; tiêu diệt kẻ thù bạn; ban chiến thắng khi bạn bế tắc; đáp lời cầu nguyện của bạn?
Chúng ta phải phó thác tương lai (13-15). Giô-suê đã gặp người của Đức Chúa và biết rằng Ngài đã có kế hoạch để lấy Giê-ri-khô. Tất cả những gì Giô-suê có thể làm là vâng phục và nhớ rằng ông đang ở trên “đất thánh.” Kể từ bấy giờ, bất kể khi nào Giô-sê cởi giày, điều đó nhắc ông rằng vị trí của ông trong đạo quân chỉ là thứ hai. Đó chính là bí mật của làm nên những chiến công của ông (2 Sbn 20:15). Một trong những hành động quan trọng để đến với chiến thắng là học biết nhường vai trò lãnh đạo theo ý Thiên Chúa ! Ngài là Chúa và chúng ta là những người phục vụ. Vì thế điều Ngài nói phải được tuân giữ theo từng chữ. Trước khi bạn có thể chinh phục, bạn phải được Thiên Chúa chinh phục! Bạn có thực sự trao lại vai trò tổng chỉ huy cho Thiên Chúa trong cuộc chiến đời mình ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC