Thứ Hai, 30 tháng 7, 2012

CHƯƠNG 03 - SÁCH RÚT

Ông Bô-át nằm ngủ
1 Bà mẹ chồng Na-o-mi nói với Rút: "Con ơi, mẹ chẳng có bổn phận tìm cho con một chốn an nhàn để con được hạnh phúc sao?
2 Mà ông Bô-át không phải là chỗ bà con gần của chúng ta đó ư? Con lại đã chẳng ở với các tớ gái của ông ấy sao? Này, đêm nay ông phải rê lúa mạch dưới sân lúa. 3 Vậy con tắm rửa đi, xức dầu thơm, khoác áo choàng vào, rồi xuống sân lúa. Con đừng cho ông nhận ra con trước khi ông ăn uống xong. 4 Khi ông đi ngủ, con hãy để ý xem ông nằm chỗ nào, rồi đến lật góc chăn phủ chân ông mà nằm xuống. Ông sẽ cho con biết con phải làm gì." 5 Rút thưa với bà: "Mẹ dạy gì, con sẽ làm tất cả."

Mẹ dạy gì, con sẽ làm tất cả
6 Nàng xuống sân lúa và làm đúng như mẹ chồng đã dạy. 7 Ông Bô-át ăn uống xong, lòng vui tươi hớn hở. Ông đi ngủ ở đầu đống lúa. Rút nhẹ nhàng đi tới đó, lật góc chăn phủ chân ông và nằm xuống. 8 Vào giữa đêm, ông Bô-át rùng mình; ông trở mình thì thấy một phụ nữ nằm dưới chân. 9 Ông hỏi: "Chị là ai?" Nàng đáp: "Con là Rút, tớ gái của ông. Xin ông giăng vạt áo choàng ra mà phủ lấy tớ gái của ông, vì ông là người bảo tồn dòng dõi." 10 Ông nói: "Này con, xin Ðức Chúa ban phúc lành cho con! Việc hiếu nghĩa thứ hai con đã làm còn có giá hơn việc trước: con đã không chạy theo các người trai trẻ, dù họ nghèo hay giàu. 11 Giờ đây, hỡi con, con đừng sợ. Tất cả những điều con sẽ nói, ta sẽ làm cho con. Vì mọi người hội họp ở cửa thành này đều biết con là một phụ nữ đức hạnh. 12 Quả thật, hiện nay ta là người bảo tồn dòng dõi, nhưng còn có người bảo tồn dòng dõi họ hàng với con gần hơn ta. 13 Con cứ qua đêm ở đây. Sáng mai, nếu người ấy muốn dùng quyền bảo tồn dòng dõi đối với con thì tốt, người ấy cứ việc; nếu người ấy không muốn thì, có Ðức Chúa hằng sống, ta thề sẽ dùng quyền đó! Hãy ngủ đi cho đến sáng." 14 Nàng đã ngủ dưới chân ông cho đến sáng. Tờ mờ sáng, lúc chưa ai nhận ra ai, nàng đã chỗi dậy. Ông tự nhủ: "Không được để cho người ta biết là người phụ nữ này đã đến sân lúa." 15 Ông nói: "Hãy đưa vạt áo choàng của con ra, và cầm chắc lấy." Nàng cầm chắc rồi, thì ông đong cho nàng sáu đấu lúa mạch, rồi đặt lên vai nàng. Sau đó, nàng đi vào thành.
"Này con, xin Ðức Chúa ban phúc lành cho con!"
16 Nàng về đến nhà mẹ chồng, mẹ chồng hỏi: "Thế nào, con?" Nàng thuật lại cho mẹ chồng nghe tất cả những gì người đó đã làm cho nàng. 17 Nàng nói: "Ông ấy đã cho con sáu đấu lúa mạch này, vì ông nói: "Con không được trở về nhà mẹ chồng tay không." 18 Bà nói: "Này con, con cứ ở nhà cho đến khi biết việc này ngã ngũ ra sao, vì ông ấy sẽ không chịu ở yên đâu, cho đến khi lo xong việc đó nội ngày hôm nay."
CHIA SẺ

Na-o-mi đã vượt qua sự cay đắng của đời mình và bắt đầu nghĩ đến những người khác. Bà đã nói với Rút cách tiếp cận với Bô-áp, người bà con và có nhiệm vụ bảo tồn dòng dõi (Lv 25:23-55). Ông là người bà con gần với bà, và là người có thể bảo tồn dòng dõi, nhưng liệu ông có muốn làm điều đó? Rút sẽ nhận ra được điều đó vào tối hôm đó.
Cô đã ẩn náu dưới cánh của Đức Chúa (2:12), nhưng cô đã đòi để được ở dưới cánh của Bô-áp (c.9). Ông rất hạnh phúc để tuân theo! Cho đến thời điểm đó, Rút đang làm tất cả mọi công việc, nhưng rồi Bô-áp đã làm mọi việc cho Rút (c.18). Đây là thời điểm cho Rút nghỉ ngơi và chờ đợi, tin tưởng vào người bà con-bảo tồn của nàng.
Rút là một tấm gương cho chúng ta theo khi chúng ta có những nhu cầu cần được đáp ứng. Cô đã lắng nghe những chỉ dẫn (c.1-4), tuân theo (c.5-9), tin tưởng vào điều mà người bảo tồn của cô đã nói (c.10-14), nhận lấy quà tặng của ông (c.15-17), và chờ đợi trong kiên nhẫn để ông làm những điều còn lại (c.18). Khi bạn ở dưới chân Đấng Cứu Bạn, bạn không còn phải sợ hãi điều gì.
Mẹ chồng của Rút rất tôn trọng cô, và cố gắng để thực hiện điều cô ước ao. Tôi cũng cần phải tôn trọng đấng sinh thành của người phối ngẫu của mình và như thế Thiên Chúa chúc lành cuộc sống của tôi như tôi đã tôn kính họ. Bạn đang ẩn náu ở dưới cánh nào đây, có phải là dưới đôi cánh của Thiên Chúa, Đấng ban cho Rút người bảo tồn dòng dõi cho nhà chồng cô, và khi làm như thế, Ngài cũng sắp sửa ban Đấng bảo tồn cho toàn thế giới.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC