Chủ Nhật, 5 tháng 8, 2012

CHƯƠNG 05 - SÁCH SA-MU-EN 1

Người Phi-li-tinh gặp rủi ro vì Hòm Bia

 1 Người Phi-li-tinh chiếm đoạt Hòm Bia Thiên Chúa và đưa từ E-ven Ha E-de về thành Át-đốt. 2 Người Phi-li-tinh lấy Hòm Bia, đưa vào nhà của thần Ða-gôn và đặt bên cạnh thần Ða-gôn.
3 Hôm sau, người Át-đốt dậy sớm và kìa Ða-gôn ngã sấp mặt xuống đất, trước Hòm Bia Ðức Chúa. Chúng đem Ða-gôn đặt vào chỗ cũ. 4 Sáng hôm sau chúng dậy sớm và kìa Ða-gôn lại ngã sấp mặt xuống đất, trước Hòm Bia Ðức Chúa. Ðầu Ða-gôn và hai bàn tay đã bị chặt, thì ở trên ngưỡng cửa, chỉ còn lại thân Ða-gôn. 5 Vì thế, cho đến ngày hôm nay, ở Át-đốt, các tư tế Ða-gôn và tất cả những ai vào Nhà của Ða-gôn không giẫm lên ngưỡng cửa Ða-gôn.
Người Phi-li-tinh đem Hòm Bia và nhà của thần Đa-gôn
 6 Bàn tay Ðức Chúa đè nặng trên người Át-đốt, Người làm cho chúng phải điêu linh, và mắc những khối u, tại Át-đốt và trong lãnh thổ. 7 Thấy vậy, người Át-đốt nói: "Ðừng để Hòm Bia Thiên Chúa Ít-ra-en ở lại với chúng ta, vì Người đã ra tay đối xử nghiệt ngã với chúng ta và với thần Ða-gôn của chúng ta; 8 chúng sai người đi mời tất cả các vương hầu người Phi-li-tinh đến với chúng. Chúng nói: "Chúng tôi phải làm gì với Hòm Bia Thiên Chúa Ít-ra-en?" Các vương hầu trả lời: "Phải di chuyển Hòm Bia Thiên Chúa Ít-ra-en đến Gát." Họ đã di chuyển Hòm Bia Thiên Chúa Ít-ra-en đi. 9 Sau khi di chuyển Hòm Bia, tay Ðức Chúa giáng xuống trên thành. Chúng vô cùng hoảng sợ. Ðức Chúa đánh phạt người trong thành, từ bé đến lớn: khối u mọc trên khắp người chúng. 10 Chúng gửi Hòm Bia Thiên Chúa đến Éc-rôn. Nhưng khi Hòm Bia đến Éc-rôn thì người Éc-rôn kêu lên rằng: "Họ di chuyển Hòm Bia Thiên Chúa Ít-ra-en đến với (chúng) ta, để giết (chúng) ta và dân (chúng) ta." 11 Chúng sai người đi mời tất cả các vương hầu người Phi-li-tinh đến. Chúng nói: "Các ông hãy trả lại Hòm Bia Thiên Chúa Ít-ra-en; Hòm Bia phải trở về chỗ cũ, để Hòm Bia đừng giết (chúng) tôi và dân (chúng) tôi!" Thật vậy, trong toàn thành, người ta hoảng sợ trước cái chết, vì bàn tay Thiên Chúa giáng rất mạnh xuống trên đó. 12 Những người không chết thì bị mắc những khối u, và tiếng kêu của thành đã thấu tới trời.
CHIA SẺ

Vinh quang Thiên Chúa đã rời bỏ Ít-ra-en, nhưng Thiên Chúa vẫn điều khiển và bảo vệ danh Ngài một cách rất tốt. Nếu bạn thất vọng vì kẻ thù dường như đã “chiếm đoạt” vinh quang, hãy nghỉ ngơi vì chắc chắn rằng Thiên Chúa vẫn còn ngự trên ngai của Ngài.
Thiên Chúa có thể mặc khải vinh quang của Ngài ngay cả trong đền thờ của kẻ ngoại giáo, và tất các ngụy thần phải sấp mặt xuống trước Ngài. Thật là tốt biết bao nếu Ngài bày tỏ vinh quang của Ngài trên chiến trường, nhưng Thiên Chúa đã không thể ban chiến thắng cho một dân tộc bất tuân. Điều đó chỉ có thể làm cho họ càng thêm sống trong tội của mình.
Thay vì xưng thú tội lỗi của họ và tín thác vào Thiên Chúa đích thật của Ít-ra-en, dân Phi-li-tinh đã cố gắng liều lĩnh với hòm bia. Thật là cơ hội lớn lao mà họ đã để vuột mất! Thế nhưng, liệu bạn có tin tưởng vào thần của kẻ thù bị khuất phục ? Ít-ra-en là một chứng từ nghèo nàn cho các nước xung quanh, vì thế các dân tộc xung quanh đã khước từ Thiên Chúa của Ít-ra-en.
Giống như những người Phi-li-tinh, họ đã chẳng hành động cho tới khi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Con người ngày hôm nay thường chẳng đáp trả lại với sứ điệp Tin Mừng cho tới khi họ trải qua kinh nghiệm đau khổ trong đời mình. Bạn có đón nhận Lời Ngài vì những sứ điệp mang đến tin vui, hay bạn đến với Ngài chỉ vì khi đối diện với những khó khăn, đau khổ trong cuộc sống ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC