Thứ Hai, 6 tháng 8, 2012

CHƯƠNG 06 - SÁCH SA-MU-EN 1

Trả lại Hòm Bia
1 Hòm Bia Ðức Chúa ở trong lãnh thổ người Phi-li-tinh bảy tháng. 2 Người Phi-li-tinh mời các tư tế và thầy bói đến và hỏi: "Chúng tôi phải làm gì với Hòm Bia Ðức Chúa?
Xin cho chúng tôi biết phải trả Hòm Bia về chỗ cũ bằng cách nào." 3 Họ đáp: "Nếu anh em trả lại Hòm Bia Thiên Chúa Ít-ra-en, thì đừng trả lại không, nhưng phải nộp cho Người một của lễ đền tội. Bấy giờ anh em sẽ khỏi bệnh và sẽ biết tại sao tay của Người đã không tha anh em." 4 Người Phi-li-tinh hỏi: "Của lễ đền tội chúng tôi phải nộp cho Người là gì?" Họ đáp: "Năm cái khối u bằng vàng và năm con chuột bằng vàng, tính theo số các vương hầu người Phi-li-tinh, vì cũng một tai hoạ đã giáng xuống trên tất cả anh em và trên các vương hầu của anh em. 5 Anh em hãy làm những hình ảnh các khối u của anh em, và hình ảnh các con chuột đang phá phách xứ sở, và hãy tôn vinh Thiên Chúa Ít-ra-en. May ra Người sẽ nhẹ tay với anh em, với các thần của anh em và xứ sở anh em. 6 Tại sao anh em để lòng mình ra nặng nề cứng cỏi, như người Ai-cập và Pha-ra-ô đã để lòng chúng ra nặng nề cứng cỏi? Khi Người thị uy với chúng, chúng đã chẳng phải để cho Ít-ra-en đi sao? 7 Bây giờ hãy đóng một cỗ xe mới và bắt hai con bò sữa chưa hề mang ách. Hãy lấy hai con bò đó mà thắng xe, và hãy tách con chúng ra mà đưa về nhà. 8 Anh em hãy đem Hòm Bia Ðức Chúa đặt lên xe. Còn các đồ bằng vàng anh em nộp cho Người làm của lễ đền tội, thì hãy để vào một cái tráp ở bên cạnh, rồi hãy để cho Hòm Bia đi. 9 Anh em sẽ xem: nếu Hòm Bia theo hướng lãnh thổ mình mà lên Bết Se-mét, thì chính là Người đã gây ra cho chúng ta đại hoạ này. Nếu không, chúng ta sẽ biết là chẳng phải tay Người đã đánh chúng ta, mà chỉ là chuyện tình cờ xảy đến cho chúng ta."
10 Những người ấy làm như vậy. Chúng bắt hai con bò sữa mà thắng xe, còn bò con thì nhốt ở nhà. 11 Chúng đặt Hòm Bia Ðức Chúa lên xe, cùng với cái tráp đựng các con chuột bằng vàng và hình ảnh các khối u của chúng.
12 Các con bò cái thẳng đường đi về hướng Bết Se-mét. Chúng cứ theo một đường mà đi, vừa đi vừa rống, không đi trệch bên phải bên trái. Các vương hầu người Phi-li-tinh đi theo sau chúng cho đến ranh giới Bết Se-mét.

Hòm Bia tại Bết Se-mét

 Người Bết Se-mét đang gặt lúa mì đã vui mừng khi thấy Hòm Bia

13 Người Bết Se-mét đang gặt lúa mì trong thung lũng. Ngước mắt lên, họ nhìn thấy Hòm Bia, và khi nhìn thấy, họ vui mừng. 14 Cỗ xe đến cánh đồng ông Giơ-hô-su-a người Bết Se-mét, và dừng lại ở đó. Ở đó có một tảng đá lớn. Họ bổ gỗ xe ra, còn những con bò cái thì họ dâng Ðức Chúa làm lễ toàn thiêu. 15 Các thầy Lê-vi đưa Hòm Bia Ðức Chúa xuống, cùng với cái tráp bên cạnh, trong đó có các đồ vật bằng vàng. Họ đặt tất cả lên tảng đá lớn. Người Bết Se-mét dâng những lễ toàn thiêu và tiến những hy lễ lên Ðức Chúa, ngày hôm đó. 16 Năm vương hầu người Phi-li-tinh thấy vậy, cũng trở về Éc-rôn ngày hôm đó. 17 Ðây là các u bướu bằng vàng người Phi-li-tinh đã nộp cho Ðức Chúa làm lễ đền tội: một cho Át-đốt, một cho Ga-da, một cho Át-cơ-lôn, một cho Gát, một cho Éc-rôn. 18 Ngoài ra còn có các con chuột bằng vàng, tính theo số tất cả các thành người Phi-li-tinh thuộc về năm vương hầu, từ thành kiên cố cho đến làng bỏ ngỏ. Tảng đá lớn trên đó người ta đã đặt Hòm Bia Ðức Chúa là bằng chứng cho đến ngày hôm nay, trong cánh đồng ông Giơ-hô-su-a người Bết Se-mét. 19 Người đã đánh phạt những người Bết Se-mét vì họ đã nhìn thấy Hòm Bia Ðức Chúa. Trong dân, Người đã đánh phạt bảy mươi người. Dân để tang vì Ðức Chúa đã đánh dân một đòn đau.

Hòm Bia tại Kia-giát Giơ-a-rim
20 Người Bết Se-mét nói: "Ai có thể đứng vững trước nhan Ðức Chúa, Thiên Chúa thánh thiện này? Khi rời chúng tôi, Người sẽ lên với ai?" 21 Họ sai sứ giả đến với dân cư thành Kia-giát Giơ-a-rim và nói: "Người Phi-li-tinh đã trả lại Hòm Bia Ðức Chúa. Hãy xuống mà đưa lên với anh em."

CHIA SẺ

Thiên Chúa đã trừng phạt những người Phi-li-tinh vì họ đã giữ Hòm Bia, nhưng Ngài cũng đã phạt một số người Ít-ra-en phải chết vì họ đã nhìn Hòm Bia (c.19). Những người Ít-ra-en đã biết luật (Ds 4:15,20) và vì thế họ chịu trách nhiệm nặng hơn những người Phi-li-tinh. Thắc mắc là một điều quan trọng để biết và cầu tiến, nhưng đó cũng là một điều thiếu khôn ngoan khi phạm luật tò mò về những gì linh thánh.
Những người ở Bét-sê-mét đang gặt lúa mì khi xe bò với Hòm Bia xuất hiện trong tầm nhìn của họ. Hòm Bia đã rời khỏi họ trong sáu tháng, nhưng điều đó không có nghĩa là họ ngưng làm việc. Ngay cả trong những khi bị thất bại, vẫn còn những công việc phải được thực hiện và dân chúng cũng cần được nuôi dưỡng.
Những người Phi-li-tinh nhận biết sự hiện diện của Thiên Chúa, nhưng đối với họ, Ngài cũng chỉ là một trong số những các thần như các thần mà họ vẫn thờ. Ngày nay, nhiều người cũng muốn thờ phượng Thiên Chúa cùng một cách thức như vậy.
“Bò sữa chưa bao giờ mang ách” phải làm nhiệm vụ thế cho những người Ít-ra-en, mang Hòm Bia, nhiệm vụ này nếu để cho một đôi bò kéo thực hiện chắc chắn chúng sẽ làm tốt hơn nhiều. Phải chăng nhiều người trong chúng ta cũng thấy mình giống như tình cảnh của đôi bò sữa này; và tự thấy mình bất xứng trước lời mời gọi của Thiên Chúa, vì xung quanh tôi có nhiều người xứng đáng hơn, có khả năng hơn tôi để có thể gánh vác nhiệm vụ này. Nhưng chúng ta phải đặt mình dưới quyết định của Đức Chúa để thực hiện nhiệm vụ Ngài giao. Đây có thể nói là phần khó khăn nhất mà chúng ta phải đón nhận. Chúng ta phải đi theo con đường mà Ngài đã vạch ra, không rẽ bên phải, không quẹo sang trái. Và chặng cuối của hành trình chính là trở thành của lễ toàn thiêu dâng lên Thiên Chúa. Bạn nghĩ gì về ơn gọi Kitô hữu của mình, là đặt mình hoàn toàn trong tay Thiên Chúa để Ngài sử dụng theo đường lối của Ngài ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC