Thứ Ba, 7 tháng 8, 2012

CHƯƠNG 07 - SÁCH SA-MU-EN 1

1 Người Kia-giát Giơ-a-rim đến và đưa Hòm Bia Ðức Chúa lên. Họ đưa Hòm Bia vào nhà ông A-vi-na-đáp, ở trên đồi, và thánh hiến E-la-da, con ông, để giữ Hòm Bia Ðức Chúa.
Ông Sa-mu-en làm thủ lãnh và cứu dân
2 Từ ngày Hòm Bia được đặt ở Kia-giát Giơ-a-rim, một thời gian dài trôi qua: đã hai mươi năm rồi. Toàn thể nhà Ít-ra-en thiết tha hướng về Ðức Chúa. 3 Bấy giờ ông Sa-mu-en nói với toàn thể nhà Ít-ra-en rằng: "Nếu anh em hết lòng trở về với Ðức Chúa, thì hãy loại bỏ các thần ngoại bang và các nữ thần Át-tô-rét ra khỏi anh em; hãy hướng lòng anh em về với Ðức Chúa và phụng sự một mình Người, thì Người sẽ giải thoát anh em khỏi tay người Phi-li-tinh." 4 Con cái Ít-ra-en loại bỏ các thần Ba-an và các nữ thần Át-tô-rét và chỉ phụng sự một mình Ðức Chúa.
5 Ông Sa-mu-en nói: "Hãy tập hợp toàn thể Ít-ra-en về Mít-pa: tôi sẽ cầu nguyện với Ðức Chúa cho anh em." 6 Họ tập hợp về Mít-pa. Họ múc nước và đổ ra trước nhan Ðức Chúa. Ngày hôm ấy họ ăn chay và nói tại đó: "Chúng tôi đắc tội với Ðức Chúa." Ông Sa-mu-en làm thủ lãnh xét xử con cái Ít-ra-en tại Mít-pa.
7 Khi người Phi-li-tinh nghe tin con cái Ít-ra-en tập hợp về Mít-pa, thì các vương hầu người Phi-li-tinh lên đánh Ít-ra-en. Con cái Ít-ra-en nghe tin và sợ người Phi-li-tinh. 8 Con cái Ít-ra-en nói với ông Sa-mu-en: "Xin ông chớ ngừng kêu lên Ðức Chúa, Thiên Chúa chúng tôi, để người cứu chúng tôi khỏi tay người Phi-li-tinh!" 9 Ông Sa-mu-en bắt một con chiên sữa và dâng toàn bộ làm lễ toàn thiêu lên Ðức Chúa. Rồi ông Sa-mu-en kêu lên Ðức Chúa cho Ít-ra-en và Ðức Chúa đã đáp lời ông. 10 Trong khi ông Sa-mu-en dâng lễ toàn thiêu thì người Phi-li-tinh tiến lại giao chiến với Ít-ra-en. Nhưng ngày hôm đó Ðức Chúa giáng sấm sét ầm ầm xuống người Phi-li-tinh; Người khiến chúng tán loạn và chúng bị Ít-ra-en đánh bại. 11 Người Ít-ra-en ra khỏi Mít-pa, đuổi theo quân Phi-li-tinh và đánh chúng đến tận bên dưới Bết Ca. 12 Ông Sa-mu-en lấy một tảng đá và đặt giữa Mít-pa và Cái Răng. Ông đặt tên tảng đá là E-ven Ha E-de và nói: "Cho đến chỗ này, Ðức Chúa đã cứu giúp chúng ta."
13 Người Phi-li-tinh bị hạ nhục và không còn đến lãnh thổ Ít-ra-en nữa. Tay Ðức Chúa đè trên người Phi-li-tinh suốt đời ông Sa-mu-en. 14 Các thành mà người Phi-li-tinh đã chiếm của Ít-ra-en lại trở về với Ít-ra-en, từ Éc-rôn đến Gát, và Ít-ra-en đã giải phóng lãnh thổ họ khỏi tay người Phi-li-tinh. Có hoà bình giữa Ít-ra-en và người E-mô-ri.
15 Ông Sa-mu-en làm thủ lãnh xét xử Ít-ra-en mọi ngày trong đời ông. 16 Năm này qua năm nọ, ông đi một vòng Bết Ên, Ghin-gan, Mít-pa, và ông xét xử Ít-ra-en tại tất cả những nơi ấy. 17 Rồi ông trở về Ra-ma vì nhà ông ở đó và ông xét xử Ít-ra-en ở đó. Tại đây ông dựng một bàn thờ để kính Ðức Chúa.
CHIA SẺ

Nhà của A-vi-na-đáp sẽ trở thành nhà tạm của Đức Chúa, nhưng không phải tất cả mọi nhà đều là nơi thánh để Ngài Ngự! (x. Is 4:4-5)
Làm sạch. Hòm Bia đã về lại với Ít-ra-en, nhưng Ít-ra-en đã không trở lại với Thiên Chúa, vì thế Sa-mu-en đã kêu gọi họ hoán cải. Họ đã bỏ đi những thần ngoại bang và rồi họ đã gặp nhau ở Mít-pa để làm mới lại giao ước của họ với Thiên Chúa. Trong nhiều năm, Thiên Chúa đã chuẩn bị Sam-mu-en cho sứ mạng mang tính chiến lược này, và Ngài đã cứu quốc gia.
Lên đường. Những người Phi-li-tinh đã nghĩ rằng cuộc tâp hợp tại Mít-pa là đang chuẩn bị cho chiến tranh. Tuy nhiên, Ít-ra-en đã không chuẩn bị để gây chiến. Nhưng dân Chúa sử dụng vũ khí thiêng liêng để đánh bại kẻ thù: Sa-mu-en đã cầu nguyện, và Thiên Chúa đã đẩy lui kẻ thù bằng sự rối loạn. Sa-mu-en đã được sinh ra nhờ sự đáp trả lời cầu nguyện, và ông đã sống nhờ vào lời cầu nguyện.
Thiết lập. E-ven Ha-e-den nghĩa là “hòn đá giúp đỡ” đó là sự tưởng nhớ tới Thiên Chúa đã giúp đỡ dân Ngài từ khởi đầu cho đến chính.
Chương này nói về sự canh tân đời sống của dân Ít-ra-en. Để làm được cuộc canh tân đời sống này có ba nguyên tắc quan trọng: Họ phải cam kết chỉ thờ phượng một mình Thiên Chúa; Họ phải cùng nhau tuyên xưng niềm tin của mình và cầu nguyện; và cuối cùng là họ phải diễn tả niềm tin của họ qua việc phục vụ một mình Thiên Chúa mà thôi, một hành động diễn tả sự tín thác nơi Thiên Chúa mà không để cho những hoàn cảnh bên ngoài làm cho mình sợ hãi. Nếu bạn chưa toàn tâm toàn ý thuộc về Thiên Chúa, ba nguyên tắc trên có giúp gì cho bạn để làm cuộc canh tân cho bản thân? Đâu là việc bạn cảm thấy khó nhất trong ba nguyên tắc trên ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC