Thứ Tư, 8 tháng 8, 2012

CHƯƠNG 08 - SÁCH SA-MU-EN 1

II. Ông Sa-Mu-En Và Ông Sa-Un
1. Thiết Lập Chế Ðộ Quân Chủ


Dân xin một vua
 Dân bấy giờ đang xin một vị vua
1 Khi ông Sa-mu-en đã già, ông đặt các con trai ông làm thủ lãnh Ít-ra-en. 2 Con đầu lòng của ông tên là Giô-en, con thứ hai tên là A-vi-gia. Họ làm thủ lãnh tại Bơ-e Se-va. 3 Các con trai ông không đi theo đường lối của ông, chúng ngả theo lợi lộc, nhận quà hối lộ và làm sai lệch công lý. 4 Toàn thể các kỳ mục tập hợp lại và đến với ông Sa-mu-en ở Ra-ma. 5 Họ nói với ông: "Ông coi, ông già rồi, và các con ông lại không đi theo đường lối của ông. Vậy bây giờ, xin ông lập cho chúng tôi một vua để vua xét xử chúng tôi, như trong tất cả các dân tộc." 6 Ông Sa-mu-en bực mình vì lời họ nói: "Xin ông cho chúng tôi một vua để xét xử chúng tôi." Và ông Sa-mu-en đã cầu nguyện với Ðức Chúa. 7 Ðức Chúa phán với ông Sa-mu-en: "Ngươi cứ nghe theo tiếng của dân trong mọi điều chúng nói với ngươi, vì không phải chúng gạt bỏ ngươi, mà là chúng gạt bỏ Ta, không chịu để Ta làm vua của chúng. 8 Chúng xử sự với ngươi như chúng vẫn xử sự từ ngày Ta đưa chúng lên từ Ai-cập cho đến ngày hôm nay: Chúng đã bỏ Ta mà phụng sự những thần khác. 9 Vậy bây giờ ngươi cứ nghe theo tiếng chúng. Chỉ có điều là ngươi phải long trọng cảnh cáo chúng và nói cho chúng biết quyền hành của nhà vua sẽ cai trị chúng."

Những bất tiện của chế độ quân chủ
Ông sẽ đánh thuế các ngươi
10 Ông Sa-mu-en nói lại mọi lời của Ðức Chúa cho dân bấy giờ đang xin ông một vua. 11 Ông nói: "Ðây là quyền hành của nhà vua sẽ cai trị anh em. Các con trai anh em, ông sẽ bắt mà cắt đặt vào việc trông coi xe và ngựa của ông, và chúng sẽ chạy đàng trước xe của ông. 12 Ông sẽ đặt chúng làm người chỉ huy một ngàn và chỉ huy năm mươi, sẽ bắt chúng cày đất cho ông, gặt lúa cho ông, chế tạo vũ khí cho ông và dụng cụ cho xe của ông. 13 Các con gái anh em, ông sẽ bắt vào làm thợ chế nước hoa, nấu ăn và làm bánh. 14 Ðồng ruộng, vườn nho, vườn cây ô-liu tốt nhất của anh em, ông sẽ lấy mà cho bề tôi của ông. 15 Lúa thóc và vườn nho của anh em, ông sẽ đánh thuế thập phân mà cho các thái giám và bề tôi của ông. 16 Các tôi tớ nam nữ, các người trai tráng khá nhất của anh em, các con lừa của anh em, ông sẽ bắt mà dùng vào việc của ông. 17 Chiên dê của anh em, ông sẽ đánh thuế thập phân. Còn chính anh em sẽ làm nô lệ cho ông. 18 Ngày ấy, anh em sẽ kêu than vì vua của anh em mà anh em đã chọn cho mình, nhưng ngày ấy Ðức Chúa sẽ không đáp lời anh em."
19 Nhưng dân không chịu nghe theo tiếng ông Sa-mu-en. Họ nói: "Không! Phải có một vua cai trị chúng tôi! 20 Cả chúng tôi cũng sẽ giống như mọi dân tộc. Vua chúng tôi sẽ xét xử chúng tôi, sẽ dẫn đầu chúng tôi và sẽ lãnh đạo các cuộc chiến của chúng tôi." 21 Ông Sa-mu-en nghe tất cả những lời của dân và nói lại những lời ấy cho Ðức Chúa nghe. 22 Ðức Chúa phán với ông Sa-mu-en: "Hãy nghe theo tiếng chúng, và hãy đặt một vua cai trị chúng." Ông Sa-mu-en nói với người Ít-ra-en: "Ai nấy hãy về thành của mình."

CHIA SẺ
 
Trung thành trong sứ vụ, tuy nhiên khép lại cuộc đời mình trong thất vọng. Đó là điều đã xảy ra với Sa-mu-en.Ông đã thất vọng với các con trai của mình. Họ đã không thể gánh vác lấy sứ vụ của cha mình, bởi vì họ không theo gương đạo đức của cha mình. Những người con trai của Ê-li cho thấy sự ham muốn xác thịt (1 Sm 2:12-17), trong khi những người con trai của Sa-mu-en là những người yêu tiền của.
Ông đã thất vọng đất nước mình, vì họ muốn có một vị vua. Họ đã dùng những người con trai của Sa-mu-en như là một cách biện minh, nhưng lý do thực sự là họ thiếu niềm tin nơi Thiên Chúa. Họ đã muốn giống như các nước xung quanh và có một vị vua lãnh đạo họ trong các trận chiến. Những cảnh báo của Sa-mu-en về những gì một vị vua có thể làm đã không gây ấn tượng gì với dân chúng. Lưu ý đến cụm từ “ông sẽ lấy”được lập lại nhiều lần.
Ông đã thất vọng vua Sa-un, người đã nổi loạn chống lại Thiên Chúa và bị tước đoạt ngôi báu. Sa-mu-en đã nổ lực rất nhiều và đã cầu nguyện thật nhiều nhưng dường như kết quả hoàn toàn khác với điều ông mong đợi. Tuy nhiên ông vẫn giữ lòng trung thành với Thiên Chúa cho đến cùng.
Mặc dù Thiên Chúa biết Ngài là vị vua duy nhất đối với dân Ít-ra-en, Ngài vẫn cho họ quyền tự do để lựa chọn. Họ đã muốn có một người để làm vua của họ, và Ngài đã không chận đứng ý định này của họ. Thiên Chúa có một kế hoạch cho mỗi người chúng ta, và nếu chúng ta không theo chương trình này, Ngài vẫn không chận đứng chúng ta lại: những tội chúng ta phạm, những thói quen xấu chúng ta hay mắc phải. Ngài sẽ cảnh báo cho chúng ta về những mối nguy hiểm, nhưng Ngài không đối xử với chúng ta như những rô-bốt. Đâu là vị vua trong cuộc sống của bạn: chính bản thân bạn, gia đình, tiền bạc, quyền lực, giải trí, công việc?Bạn đạng dựa vào những thế lực của con người để giải quyết những khó khăn của bạn, hay chạy đến Thiên Chúa để tìm nơi Ngài những giải pháp ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC