Thứ Sáu, 10 tháng 8, 2012

CHƯƠNG 10 - SÁCH SA-MU-EN 1

1 Ông Sa-mu-en lấy lọ dầu và đổ trên đầu ông Sa-un, rồi hôn ông và nói: "Chẳng phải Ðức Chúa đã xức dầu tấn phong ông làm người lãnh đạo cơ nghiệp của Người sao?
2 Hôm nay, khi từ biệt tôi mà đi, ông sẽ gặp hai người đàn ông gần mộ bà Ra-khen, ở ranh giới Ben-gia-min, tại Xen-xác. Họ sẽ nói với ông: "Các con lừa cái ông đang đi tìm, đã tìm được rồi, và bây giờ cha ông đã quên chuyện các con lừa, nhưng đang lo cho các ông và tự hỏi: Tôi phải làm gì cho con trai tôi? 3 Từ đó đi xa hơn nữa, ông sẽ đến Cây Sồi Ta-bo, ở đó ba người đàn ông sẽ gặp ông, họ đang lên với Thiên Chúa ở Bết Ên, một người mang ba con dê con, một người mang ba cái bánh, một người mang một bầu da đầy rượu. 4 Họ sẽ vấn an ông, sẽ biếu ông hai cái bánh và ông sẽ nhận từ tay họ. 5 Sau đó, ông sẽ đến Ghíp-a của Thiên Chúa, là nơi có viên trấn thủ Phi-li-tinh. Tại đó, khi ông vào thành, ông sẽ gặp một nhóm ngôn sứ đang từ nơi cao xuống, trước mặt họ có đàn hạc, trống, sáo, đàn cầm, và họ đang lên cơn xuất thần ngôn sứ. 6 Bấy giờ thần khí Ðức Chúa sẽ nhập vào ông, ông sẽ lên cơn xuất thần ngôn sứ cùng với họ, và ông sẽ biến thành một người khác. 7 Vậy khi các dấu ấy xảy đến cho ông, thì ông hãy tuỳ cơ ứng biến, vì Thiên Chúa ở với ông. 8 Ông hãy xuống Ghin-gan trước tôi; phần tôi, tôi sẽ xuống gặp ông, để dâng những lễ toàn thiêu và tiến những hy lễ kỳ an. Xin ông đợi bảy ngày, cho đến khi tôi tới. Tôi sẽ cho ông biết ông phải làm gì."
Ông Sa-un trở về
9 Ông Sa-un vừa quay lưng bỏ ông Sa-mu-en mà đi, thì Thiên Chúa biến đổi lòng ông, và tất cả các dấu đó đã xảy ra ngày hôm ấy. 10 Khi họ đến Ghíp-a thì thấy một nhóm ngôn sứ đi về phía họ. Thần khí Thiên Chúa nhập vào ông, và ông lên cơn xuất thần ngôn sứ ở giữa họ. 11 Tất cả những người quen biết ông trước kia đều thấy ông: ông làm ngôn sứ với những ngôn sứ! Trong dân người ta bảo nhau: "Cái gì đã xảy ra cho con ông Kít? Ông Sa-un mà cũng ở trong số các ngôn sứ sao?" 12 Một người ở đó lên tiếng hỏi: "Ai là cha của họ vậy?" Vì thế có câu ngạn ngữ rằng: "Ông Sa-un mà cũng ở trong số các ngôn sứ sao?"
13 Khi hết cơn xuất thần ngôn sứ, thì ông Sa-un đi lên nơi cao. 14 Chú ông Sa-un hỏi ông và người đầy tớ: "Các anh đã đi đâu vậy?" Ông Sa-un trả lời: "Chúng cháu đi tìm các con lừa cái, nhưng không thấy gì, nên đã đến gặp ông Sa-mu-en." 15 Chú ông Sa-un nói: "Cháu hãy kể lại cho chú nghe ông Sa-mu-en đã nói gì với hai người." 16 Ông Sa-un trả lời chú: "Ông ấy chỉ báo cho chúng cháu là đã tìm thấy con lừa cái rồi." Nhưng về chuyện làm vua, thì ông không kể lại cho chú điều ông Sa-mu-en đã nói.
Ông Sa-un trúng thăm làm vua

 Sa-un được chọn làm vua

17 Ông Sa-mu-en triệu tập dân đến với Ðức Chúa ở Mít-pa. 18 Ông nói với con cái Ít-ra-en: "Ðức Chúa, Thiên Chúa của Ít-ra-en, phán như sau: Chính Ta đã đưa các ngươi lên từ Ai-cập và đã giải thoát các ngươi khỏi tay người Ai-cập và khỏi tay mọi vương quốc đang áp bức các ngươi. 19 Còn các ngươi, hôm nay các ngươi đã gạt bỏ Thiên Chúa của các ngươi, Ðấng cứu các ngươi khỏi mọi tai hoạ và mọi cơn ngặt nghèo của các ngươi, và các ngươi đã thưa với Người: "Xin Ngài lập một vua cai trị chúng tôi. Vậy bây giờ hãy đến đứng trước mặt Ðức Chúa theo chi tộc và thị tộc." 20 Ông Sa-mu-en cho mọi chi tộc Ít-ra-en tiến đến và chi tộc Ben-gia-min trúng thăm. 21 Ông cho chi tộc Ben-gia-min tiến đến theo thị tộc, và thị tộc Mát-ri trúng thăm. Rồi ông Sa-un con ông Kít trúng thăm. Họ tìm ông mà không thấy.
22 Họ lại thỉnh ý Ðức Chúa: "Thưa còn người nào đến đây nữa không?" Ðức Chúa trả lời: "Nó đây này, nó đang lẩn trốn trong đống hành lý." 23 Họ chạy đến, lôi ông từ đó ra, và ông đến đứng giữa dân. Ông cao hơn toàn dân từ vai trở lên. 24 Ông Sa-mu-en nói với toàn dân: "Anh em đã xem thấy người Ðức Chúa chọn chưa? Trong toàn dân không có ai được như ông." Toàn dân reo hò và nói: "Vạn tuế đức vua!"
25 Ông Sa-mu-en nói cho dân biết quyền hành vua chúa, ghi chép vào một quyển sách và đặt trước nhan Ðức Chúa. Rồi ông Sa-mu-en cho toàn dân ai nấy về nhà mình.
26 Ông Sa-un cũng đi về nhà ở Ghíp-a. Cùng đi với ông có những người can đảm đã được Ðức Chúa cảm hoá tâm hồn. 27 Nhưng có những tên vô lại đã nói: "Làm sao hắn cứu chúng ta được?" Chúng coi thường ông và không đem quà biếu ông. Nhưng ông làm như không nghe thấy.

CHIA SẺ

Sa-un đã không thể hiểu tại sao một người như ông lại có thể làm lãnh đạo Ít-ra-en, vì thế Thiên Chúa đã ban cho ông một loạt những “dấu chỉ” để làm bảo chứng cho ông về những trách nhiệm mới.
Trách nhiệm. Người lãnh đạo phải tín thác vào Thiên Chúa để giải quyết những khó khăn (c.1-2), để đáp ứng những nhu cầu (c.3-4), và để trao ban quyền lực cần thiết nhằm phục vụ (c.5-7). Ông phải biết cách nghe Lời Thiên Chúa và chờ đợi Thiên Chúa bằng thái độ vâng phục (c.8). Sa-un đã bắt đầu sứ vụ của mình bằng sức mạnh của những bảo chứng này, nhưng rồi thời gian trôi đi, càng ngày ông đã tin tưởng vào bản thân mình nhiều hơn và nổi loạn chống lại Lời của Thiên Chúa. Giống như Sa-un đã từ chối Thiên Chúa và sứ vụ mà Thánh Thần trao cho ông, con người trong thế giới hôm nay vẫn đang làm theo cách như Sa-mu-en. Có khi nào bạn hành động giống như Sa-mu-en bằng cách: gạt Thiên Chúa sang một bên và đẩy người khác hay điều gì đó lên trước mặt Ngài ?
Chọn lựa. Sự khiêm tốn của ông chẳng nói gì về việc làm vua (c.16) và sự tự chủ của ông không phải để đáp trả lại những lời xem thương dành cho chính ông (c.27) là đáng ngợi khen, nhưng điều ông ta trốn ngay vào ngày đăng quang thì sao ? Phải chăng ông là người khiêm tốn thực sự, hay ông không sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm ? Điều rõ ràng là : ông đã làm một cuộc trao đổi về “che giấu” trong thời gian lãnh đạo của mình, nhưng Thiên Chúa đã tìm thấy ông. Như trong sách Cách Ngôn cảnh báo, “Ai che giấu tội của mình sẽ không thành công” (Cn 28:13). Thật là dễ dàng cho bản thân để trốn khỏi những trách nhiệm quan trọng bởi vì tôi lo sợ về điều những người khác sẽ nghĩ về tôi, hay bởi vì tôi không nắm chắc được tương lai mình. Tôi cần chuẩn bị bản thân để có thể bước lên nhận bất kỳ trách nhiệm nào mà Thiên Chúa có thể đặt để nơi tôi. Để đón nhận một trách nhiệm mà Thiên Chúa mời gọi bạn đảm nhân, bạn có cậy dựa vào sự quan phòng của Thiên Chúa hơn là cảm giác bất xứng của bản thân ? Đâu là những đống hành lý bạn đang trốn vào đó thay vì đặt bản thân mình trước Thiên Chúa để Ngài sử dụng chính con người bạn ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC