Thứ Bảy, 11 tháng 8, 2012

CHƯƠNG 11 - SÁCH SA-MU-EN 1

Thắng người Am-mon
1 Na-khát, người Am-mon, lên bao vây thành Gia-vết, miền Ga-la-át. Mọi người Gia-vết nói với Na-khát: "Xin ông lập giao ước với chúng tôi, và chúng tôi sẽ làm tôi ông."
2 Na-khát, người Am-mon, nói với họ: "Ta sẽ lập giao ước với các ngươi với điều kiện này là ta sẽ chọc thủng mắt phải của tất cả các ngươi. Ta sẽ bắt toàn thể Ít-ra-en phải chịu điều sỉ nhục đó." 3 Các kỳ mục Gia-vết nói với ông: "Xin để cho chúng tôi bảy ngày. Chúng tôi sẽ sai sứ giả đi khắp lãnh thổ Ít-ra-en, và nếu không có ai cứu chúng tôi, thì chúng tôi sẽ ra hàng ông." 4 Các sứ giả đến Ghíp-a, thành của ông Sa-un, và nói những lời ấy cho dân nghe. Toàn dân oà lên khóc.
5 Và này ông Sa-un từ ngoài đồng về theo sau đàn bò. Ông hỏi: "Có gì mà dân khóc vậy? " Họ kể lại cho ông những lời người Gia-vết nói. 6 Khi ông Sa-un nghe những lời ấy, thần khí của Ðức Chúa nhập vào ông, và ông bừng bừng nổi giận. 7 Ông bắt một cặp bò, xả thịt và gửi các sứ giả mang đi khắp lãnh thổ Ít-ra-en với lời này: "Ai không theo Sa-un và Sa-mu-en ra trận, thì bò của nó sẽ bị như thế này." Ðức Chúa gieo kinh hoàng xuống trên dân, và họ đã ra trận, muôn người như một. 8 Ông Sa-un duyệt binh tại Be-déc: Con cái Ít-ra-en là ba trăm ngàn và người Giu-đa là ba mươi ngàn. 9 Ông nói với các sứ giả đã đến: "Các ông hãy nói với người Gia-vết thế này: Ngày mai, vào lúc mặt trời nóng nhất, anh em sẽ được cứu viện." Các sứ giả về báo tin cho người Gia-vết, khiến họ vui mừng. 10 Người Gia-vết nói với Na-khát: "Ngày mai, chúng tôi sẽ ra hàng các ông, và các ông cứ xử với chúng tôi theo mọi điều các ông coi là tốt."
11 Hôm sau, ông Sa-un chia dân ra thành ba cánh quân. Họ vào giữa trại khi gần sáng và đánh người Am-mon cho đến lúc nóng nực nhất trong ngày. Những tên sống sót thì tán loạn không còn có lấy hai tên ở với nhau.

Ông Sa-un được tôn làm vua
12 Dân nói với ông Sa-mu-en: "Ai là người nói: "Sa-un mà lại làm vua cai trị chúng tôi sao"? Các ông hãy nộp chúng cho chúng tôi xử tử." 13 Ông Sa-un nói: "Không ai sẽ bị xử tử hôm nay, vì hôm nay Ðức Chúa đã chiến thắng tại Ít-ra-en." 14 Ông Sa-mu-en nói với dân: "Nào, chúng ta đi Ghin-gan và khai mạc vương quyền mới ở đó."

 Sa-un đi Ghin-gan và khai mạc vương quyền

15 Toàn dân đi Ghin-gan. Ở đó, trước nhan Ðức Chúa, tại Ghin-gan, họ đã tôn ông Sa-un làm vua, và ở đó họ dâng những hy lễ kỳ an trước nhan Ðức Chúa. Ở đó, ông Sa-un và mọi người Ít-ra-en đã liên hoan tưng bừng.
CHIA SẺ

Tức Giận. Chắc chắn một điều là phải có thẩm quyền và khả năng, nhưng một điều khác hoàn toàn để chứng minh chính bạn là một người lãnh đạo. Dân chúng đáp trả lại khủng hoảng bằng nhiều cách thức: một số đầu hàng (c.1-3), nhưng những người khác lại từ chối (c.4). Sa-un đã đáp trả với sự giận dữ và ra tay hành động. Ông đã tập trung quân đội để chiến đấu. Khi tội làm cho bạn giận dữ, bạn có cầu nguyện để xin Thiên Chúa có thể chuyển cơn giận này theo một cách thức tích cực để giúp mang đến một sự thay đổi tốt hơn ?
Quyền lực. Thiên Chúa đã ban cho Sa-un quyền lực để ông chiến đấu và chiến thắng (c.6). Ông đã có địa vị cũng như quyền lực; ông đã chứng tỏ mình là một người lãnh đạo. Nhưng sự nguy hiểm khi cuộc chiến kết thúc rồi chẳng khác gì như lúc đang chiến đấu trên chiến trường, đối với Sa-un là cám dỗ để phớt lờ trước những chỉ trích (c.12-13; x. 1Sm 10:27). Ông đã trao lại cho Thiên Chúa vinh quang và đã không sử dụng quyền lực và sự thành công của mình như những vũ khí để tấn công chính dân của mình. Một sai lầm mà nhiều người ngày hôm nay vẫn rơi vào như những người Ít-ra-en xưa đó là họ đi gặp kẻ thù để tìm kiếm giải pháp cho những vấn nạn mà kẻ thù của mình gây ra. Họ tìm kiếm giải pháp từ kẻ thù để chống lại kẻ thù , mà không biết rằng nơi đấy chính là doanh trại của địch thù. Bạn đang cậy dựa vào ai cho những khó khăn thử thách trong cuộc sống mà bạn đang đương đầu ?
Canh tân. Sa-mu-en đã có sáng kiến hay: đây là lúc để lập lại giao ước với Thiên Chúa; và một lần nữa đất nước đã có cuộc hội ngộ lịch sử tại Ghin-gan. Những khủng hoảng mà Thiên Chúa đã để xảy ra trong cuộc sống của bạn có làm mạnh mẽ hơn đức tin của bạn ? Bạn có sử dụng những chiến thắng mà Ngài ban để tôn vinh Thiên Chúa và giúp đỡ tha nhân ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC