Chủ Nhật, 12 tháng 8, 2012

CHƯƠNG 12 - SÁCH SA-MU-EN 1

Ông Sa-mu-en nhường chỗ cho ông Sa-un
1 Ông Sa-mu-en nói với toàn thể Ít-ra-en: "Ðây tôi đã nghe theo tiếng của anh em trong mọi điều anh em nói với tôi, và tôi đã đặt một vua cai trị anh em.
2 Bây giờ, đây là vua dẫn đầu anh em. Phần tôi, tôi đã già nua tóc bạc, và các con trai tôi, chúng đang ở giữa anh em đó. Tôi đã dẫn đầu anh em, từ lúc tôi còn trẻ cho đến hôm nay. 3 Này tôi đây. Hãy cáo tội tôi trước mặt Ðức Chúa và trước mặt vị Người đã xức dầu tấn phong: tôi đã lấy bò của ai, lấy lừa của ai? Tôi đã bóc lột ai, áp bức ai? Tôi đã nhận quà đút lót từ tay ai để nhắm mắt làm ngơ cho nó? Tôi sẽ trả lại cho anh em." 4 Họ trả lời: "Ông đã không bóc lột chúng tôi, không áp bức chúng tôi, không lấy cái gì từ tay ai." 5 Ông nói với họ: "Có Ðức Chúa làm chứng trước mặt anh em, và có vị Người đã xức dầu tấn phong cũng làm chứng hôm nay, rằng anh em đã không tìm thấy gì nơi tay tôi." Họ trả lời: "Vâng, có Người làm chứng."

Sa-mu-en làm chứng về sự ngay thẳng của mình
 6 Ông Sa-mu-en nói với dân: "Phải, chính Thiên Chúa, Ðấng đã cho ông Mô-sê và ông A-ha-ron xuất hiện và đã đưa cha ông anh em lên từ đất Ai-cập. 7 Bây giờ, anh em hãy đứng đây, để tôi tranh tụng với anh em trước mặt Ðức Chúa về mọi hồng ân Ðức Chúa đã ban cho anh em và cha ông anh em. 8 Sau khi ông Gia-cóp vào Ai-cập, thì cha ông anh em đã kêu gào lên Ðức Chúa, và Ðức Chúa đã sai ông Mô-sê và ông A-ha-ron đến; các ông đã đưa cha ông anh em ra khỏi Ai-cập và định cư họ ở nơi này. 9 Nhưng họ đã quên Ðức Chúa, Thiên Chúa của họ, nên Người đã trao họ vào tay Xi-xơ-ra, tổng chỉ huy quân đội thành Kha-xo, vào tay người Phi-li-tinh và vào tay vua Mô-áp, và chúng đã giao tranh với họ. 10 Họ đã kêu lên Ðức Chúa và nói: "Chúng tôi đã phạm tội, vì chúng tôi đã bỏ Ðức Chúa, đã phụng thờ các thần Ba-an và các nữ thần Át-tô-rét. Giờ đây, xin giải thoát chúng tôi khỏi tay quân thù và chúng tôi sẽ phụng thờ Ngài. 11 Ðức Chúa đã sai các ông Giơ-rúp-ba-an, Bơ-đan, Gíp-tác và Sa-mu-en đến; Người đã giải thoát anh em khỏi tay thù địch chung quanh và anh em đã được sống yên hàn.
12 "Nhưng khi anh em thấy Na-khát, vua của con cái Am-mon, đến đánh anh em, thì anh em đã nói với tôi: "Không! Phải có một vua cai trị chúng tôi! Trong khi chính Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh em, là vua anh em. 13 Bây giờ, đây là vua anh em đã chọn, đã xin; Ðức Chúa đã ban một vua cai trị anh em đó. 14 Nếu anh em kính sợ Ðức Chúa và phụng thờ Người, nếu anh em nghe theo tiếng Người và không cưỡng lệnh Ðức Chúa, thì cả anh em, cả vua của anh em sẽ theo Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh em. 15 Nhưng nếu anh em không nghe theo tiếng Ðức Chúa, nếu anh em cưỡng lệnh Ðức Chúa, thì bàn tay Ðức Chúa sẽ đè trên anh em cũng như trên cha ông anh em

Sa-mu-en cầu xin Thiên Chúa cho sấm nổ mưa rơi

16 Bây giờ, một lần nữa, hãy đứng đây và xem điều vĩ đại Ðức Chúa sắp thực hiện trước mắt anh em. 17 Hiện nay đang là mùa gặt lúa mì phải không? Tôi sẽ kêu cầu Ðức Chúa và Người sẽ cho sấm nổ mưa rơi. Anh em hãy hiểu và thấy rằng anh em đã làm một điều rất xấu xa trái mắt Ðức Chúa, khi đòi có vua." 18 Ông Sa-mu-en kêu cầu Ðức Chúa và Người cho sấm nổ mưa rơi ngày hôm đó. Toàn dân rất kính sợ Ðức Chúa và ông Sa-mu-en. 19 Toàn dân nói với ông Sa-mu-en: "Xin ông cầu nguyện với Ðức Chúa, Thiên Chúa của ông, cho các tôi tớ ông đây, để chúng tôi khỏi chết, vì ngoài mọi tội lỗi của chúng tôi, chúng tôi còn làm thêm điều xấu xa là đòi có vua."
20 Ông Sa-mu-en nói với dân: "Ðừng sợ! Chính anh em đã làm tất cả điều xấu xa ấy. Tuy nhiên, anh em đừng có bỏ không theo Ðức Chúa, mà hãy phụng thờ Ðức Chúa hết lòng. 21 Ðừng có bỏ mà theo những cái hư không, chúng chẳng ích gì và chẳng giải thoát được ai, vì chúng chỉ là hư không. 22 Thật vậy, Ðức Chúa sẽ không bỏ rơi dân Người, vì danh vĩ đại của Người, vì Ðức Chúa đã muốn làm cho anh em thành dân của Người. 23 Phần tôi, không đời nào tôi phạm tội nghịch cùng Ðức Chúa là thôi cầu nguyện cho anh em. Tôi sẽ cho anh em biết đường ngay nẻo chính. 24 Chỉ có một điều là anh em hãy kính sợ Ðức Chúa và trung tín phụng thờ Người hết lòng: anh em hãy xem việc vĩ đại Người đã làm giữa anh em. 25 Nhưng nếu anh em cứ làm điều xấu xa, thì cả anh em lẫn vua của anh em sẽ bị huỷ diệt."
CHIA SẺ

Sứ điệp của Sa-mu-en được kết hợp giữ diễn từ  Sứ điệp của Sa-mu-en được kết hợp giữ diễn từ đăng quang và bài giảng kêu gọi sự phục hưng cùng với lời từ biệt. Ông vạch ra cho thấy những tội lỗi nặng nề của họ khi xin cho có được một vị vua và rồi kêu gọi một sự dâng hiến  mới. Chủ đề then chốt trong diễn từ này là việc làm chứng (c.3,5).
Bằng chứng người lãnh đạo đức hạnh (1-5). Dân chúng đã khước từ một người lãnh đạo được công nhận là đức hạnh để chọn một người chỉ vừa mới thắng một trận chiến và chưa biết lòng sùng kính Thiên Chúa của người đó như thế nào. Sa-mu-en đã thất vọng, nhưng ông đã rời bỏ vai trò của mình và mọi người đều biết lương tâm của ông trong sạch.
Bằng chứng lịch sử (6-15). Cánh tay Thiên Chúa đã ở với họ khi họ vâng phục Ngài, nhưng sẽ chống lại họ khi họ nổi loạn. Câu 14 nhấn mạnh cùng bí mật của sự thành công mà Thiên Chúa đã ban cho Giô-suê (Gs 1:8). Sự nổi loạn đã trở thành là một tội theo vua Sa-un không rời, và ông phải trả giá bằng chính vương quyền của mình (1Sm 15:23).
Bằng chứng quyền năng của Thiên Chúa (16-18). Sa-mu-en thật là một con người cầu nguyện, vì vào thời điểm đó trong năm sấm và mưa là những điều bất thường nhất.
Bằng chứng giao ước (19-25). Dân chúng đã chối bỏ Thiên Chúa, nhưng Ngài không thể bỏ họ, vì Ngài là thành tín với Lời Ngài. Họ đã có sự đảm bảo về lòng thành tín của Ngài, cũng như những người cầu nguyện và sứ vụ của Sa-mu-en. Nếu nhà vua duy trì tình bạn với Sa-mu-en và tuân giữ Lời, ông đã đưa đất nước đến chiến thắng.
Thật là hữu ích cho bản thân bạn ngày hôm nay là một ngày cuối tuần, bạn ngồi xuống và liệt kê những mọi sự mà Thiên Chúa đã làm cho bản thân bạn và tạ ơn Ngài cho tất cả những điều ấy. Bạn cũng có thể liệt kê những điều mà bạn muốn Ngài thực hiện cho bạn. Bạn hãy so sánh xem danh sách tạ ơn và danh sách cầu xin, bên nào nhiều hơn ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC