Thứ Hai, 13 tháng 8, 2012

CHƯƠNG 13 - SÁCH SA-MU-EN 1

2. Những Năm Ðầu Của Triều Ðại Sa-Un

Nổi dậy chống người Phi-li-tinh
1 Ông Sa-un được... tuổi khi lên làm vua, và ông đã làm vua cai trị Ít-ra-en được hai năm. 2 Vua Sa-un chọn lấy ba ngàn người Ít-ra-en:
hai ngàn ở với vua Sa-un tại Mích-mát và trong núi Bết Ên, một ngàn ở với ông Giô-na-than tại Ghíp-a thuộc Ben-gia-min, số còn lại trong dân thì vua cho ai nấy về lều mình.

 Dân chúng đã tập hợp sau lưng Sa-mu-en
3 Ông Giô-na-than hạ viên trấn thủ Phi-li-tinh ở Ghe-va và người Phi-li-tinh nghe biết. Vua Sa-un cho thổi tù và trong toàn xứ. Ông nói: "Các người Híp-ri hãy nghe đây!" 4 Toàn thể Ít-ra-en nghe tin rằng: vua Sa-un đã hạ viên trấn thủ Phi-li-tinh, và Ít-ra-en cũng đã trở nên đáng ghét đối với người Phi-li-tinh. Dân liền tập hợp lại sau lưng vua Sa-un ở Ghin-gan. 5 Người Phi-li-tinh họp nhau lại để giao tranh với Ít-ra-en. Chúng có ba ngàn chiến xa, sáu ngàn kỵ binh và quân đông như cát ngoài bãi biển. Chúng lên đóng trại ở Mích-mát, về phía đông Bết A-ven. 6 Người Ít-ra-en thấy mình lâm cảnh ngặt nghèo vì dân bị siết chặt. Dân trốn vào trong các hang, động, khe đá, hầm hố và hồ chứa nước. 7 Người Híp-ri đi qua sông Gio-đan sang đất Gát và Ga-la-át.
Ông Sa-mu-en đoạn giao với vua Sa-un
Vua Sa-un vẫn còn ở Ghin-gan và sau lưng vua toàn dân run sợ. 8 Vua đợi bảy ngày, theo thời hạn ông Sa-mu-en đã ấn định, nhưng ông Sa-mu-en không đến Ghin-gan, và dân bỏ vua Sa-un đi tản mác. 9 Vua Sa-un bảo: "Hãy đem lễ vật toàn thiêu và những lễ vật kỳ an đến cho ta." Và vua đã dâng lễ toàn thiêu.
10 Vua vừa dâng lễ toàn thiêu xong, thì này ông Sa-mu-en đến. Vua Sa-un ra đón chào ông. 11 Ông Sa-mu-en hỏi: "Ngài đã làm gì thế?" Vua Sa-un trả lời: "Khi tôi thấy dân bỏ tôi đi tản mác, còn ông lại không đến đúng thời hạn và người Phi-li-tinh họp nhau ở Mích-mát, 12 thì tôi đã tự bảo: "Bây giờ người Phi-li-tinh sắp kéo xuống Ghin-gan đánh tôi mà tôi không làm cho nét mặt Ðức Chúa dịu lại, nên buộc lòng tôi phải dâng lễ toàn thiêu." 13 Ông Sa-mu-en nói với vua Sa-un: "Ngài đã hành động ngu xuẩn! Ngài đã không giữ mệnh lệnh Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngài, đã truyền. Nếu ngài đã giữ thì bây giờ Ðức Chúa đã làm cho vương quyền của ngài được vững bền mãi mãi. 14 Nhưng bây giờ vương quyền của ngài sẽ không đứng vững. Ðức Chúa đã tìm cho mình một kẻ như lòng Người mong muốn, và Ðức Chúa đã đặt kẻ ấy làm người lãnh đạo dân Người, bởi vì ngài đã không giữ điều Ðức Chúa truyền cho ngài." 15 Ông Sa-mu-en đứng dậy và từ Ghin-gan lên Ghíp-a thuộc Ben-gia-min. Vua Sa-un duyệt đám quân binh đang ở với vua: khoảng sáu trăm người.
Chuẩn bị giao chiến
16 Vua Sa-un, ông Giô-na-than, con vua, và đám quân binh đang ở với hai ông thì giữ Ghe-va thuộc Ben-gia-min, còn người Phi-li-tinh thì đóng trại ở Mích-mát. 17 Ðạo quân tiễu trừ, chia thành ba toán, xuất phát từ trại Phi-li-tinh: một toán đi về hướng Óp-ra, ở xứ Su-an, 18 một toán đi về hướng Bết Khô-rôn, một toán đi về hướng ranh giới ở bên trên thung lũng Linh Cẩu, về phía sa mạc.
19 Bấy giờ trong toàn đất Ít-ra-en không tìm được một thợ rèn, vì người Phi-li-tinh đã tự bảo: "Không thể để bọn Híp-ri chế tạo gươm hay giáo." 20 Toàn thể người Ít-ra-en xuống chỗ người Phi-li-tinh để rèn, người thì lưỡi cày, kẻ thì cái cuốc, cái rìu hay cái đục. 21 Giá tiền công là hai chỉ bạc cho lưỡi cày và cái cuốc, một chỉ bạc để mài rìu và sửa gậy thúc bò. 22 Vì vậy trong ngày giao tranh, không tìm được một cây gươm cây giáo ở tay người nào thuộc đám quân binh đang ở với vua Sa-un và ông Giô-na-than. Chỉ vua Sa-un và ông Giô-na-than, con vua, mới có.
23 Người Phi-li-tinh ra đóng đồn trên ải Mích-mát.
CHIA SẺ

Khủng hoảng thứ hai của Sa-un đến sau khi ông đã bắt đầu xây dựng một đội quân, và ông đã thất bại bốn phương diện trong cuộc khủng hoảng này.
Ông thất bại để hành xử một cách cương quyết (1-4). Chính Gio-na-than, chứ không phải Sa-un, là người tuyên bố chiến tranh qua việc tấn công một trong những đồn trú của người Phi-li-tinh. Sa-un đã thổi tù và tập họp dân chúng.
Ông đã thất bại để truyền cảm hứng cho dân chúng (5-7). Một số người bỏ chạy, một số khác bỏ trốn, và một số chạy trốn khỏi đất nước.
Ông đã thất bại trong chờ đợi (8-9; x. 1Sm 10:8). Đây là bước đầu tiên trong sự đỗ vỡ tương quan với Sa-mu-en và nổi loạn chống lại Thiên Chúa. Kiên nhẫn là một dấu hiệu cho thấy cá tính, và Sa-un là người có cá tính yếu (Gc 1:1-8).
Ông đã thất bại nói lên sự thật (10-15). Khi Đa-vít phạm tội, ông đã xưng thú; khi Sa-un phạm tội, ông chỉ có xin lỗi. Ông đã nói dối với người bạn thân nhất của mình và ông phải trả giá cho điều này bằng chính ngai vàng của mình.
Giống như Sa-un, đời sống thiêng liêng đích thực của tôi sẽ tỏ hiện khi đối diện với áp lực. Sa-un đã làm một việc tốt khi dâng một hy lễ, nhưng ông đã làm theo cách không đúng. Tuy nhiên, Sa-un đã không rút ra được những bài học từ những thất bại của mình. Bạn phản ứng thế nào trước những thất bại trong cuộc sống ? Đâu là một thất bại gần đây nhất mà bạn vẫn còn nhớ ? Với thất bại này bạn đã phản ứng ra sao, bạn có rút ra cho bản thân bài học nào chăng ?

1 nhận xét:

 1. Thưa Cha cho con hỏi:

  1/ "Ông đã thất bại nói lên sự thật (10-15). Khi Đa-vít phạm tội, ông đã xưng thú; khi Sa-un phạm tội, ông chỉ có xin lỗi. Ông đã nói dối với người bạn thân nhất của mình và ông phải trả giá cho điều này bằng chính ngai vàng của mình." Vua Sa-un đã nói dối ông Sa-mu-en điều gì?

  2/ "Ông đã thất bại trong chờ đợi (8-9; x. 1Sm 10:8). Đây là bước đầu tiên trong sự đỗ vỡ tương quan với Sa-mu-en và nổi loạn chống lại Thiên Chúa. Kiên nhẫn là một dấu hiệu cho thấy cá tính, và Sa-un là người có cá tính yếu (Gc 1:1-8)."
  • Ông Sa-mu-en là một ngôn sứ, nhưng lại không giữ đúng lời hứa là đến Ghin-gan sau bảy ngày (câu 8). Vậy sự thất hứa này của ông Sa-mu-en có góp phần vào sự đổ vỡ tương quan giữa 2 ông không?
  • Việc làm nào, đoạn, hay câu nào cho thấy Sa-un nổi loạn chống lại Thiên Chúa?

  Con cám ơn Cha.

  Trả lờiXóa

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC