Chủ Nhật, 25 tháng 11, 2012

CHƯƠNG 14 - SỬ BIÊN NIÊN 1

Vua Ða-vít tại Giê-ru-sa-lem. Cung điện và con cái vua. (2 Sm 5:11-16)
1 Khi-ram, vua thành Tia, sai sứ giả đến yết kiến vua Ða-vít, mang theo gỗ bá hương, thợ nề, thợ mộc để xây cho vua một cung điện.
2 Vua biết rằng Ðức Chúa đã củng cố vương quyền của vua trên Ít-ra-en và nhờ Ít-ra-en là dân của vua mà vương quốc của vua được hưng thịnh.

Khi-ram, vua thành Tia, cho đốn gỗ bá hương
3 Tại Giê-ru-sa-lem, vua Ða-vít lấy thêm vợ, sinh thêm con trai con gái. 4 Ðây là tên những người con vua đã sinh tại Giê-ru-sa-lem: Sam-mu-a, Sô-váp, Na-than, Sa-lô-môn, 5 Gíp-kha, Ê-li-su-a, En-pa-lét, 6 Nô-ga, Ne-phéc, Gia-phia, 7 Ê-li-sa-ma, Bơ-en-gia-đa, Ê-li-phe-lét.
 Chiến thắng quân Phi-li-tinh (2 Sm 5 :17-25)
8 Khi quân Phi-li-tinh nghe tin vua Ða-vít đã được xức dầu làm vua toàn thể Ít-ra-en, thì toàn thể quân Phi-li-tinh lên tìm bắt vua Ða-vít. Vua Ða-vít nghe tin liền ra đón chúng. 9 Quân Phi-li-tinh đến dàn trận trong thung lũng người Ra-pha. 10 Bấy giờ vua Ða-vít thỉnh ý Thiên Chúa: "Con có nên tiến đánh quân Phi-li-tinh không? Ngài có trao chúng vào tay con không?" Ðức Chúa trả lời vua: "Cứ lên! Ta sẽ trao chúng vào tay ngươi." 11 Chúng kéo lên Ba-an Pơ-ra-xim, và vua Ða-vít đã đánh bại chúng tại đó. Vua Ða-vít nói: "Thiên Chúa đã dùng tay tôi mà chọc thủng quân thù của tôi như chỗ bị nước chọc thủng." Vì thế, người ta đặt tên cho nơi ấy là Ba-an Pơ-ra-xim. 12 Chúng đã bỏ lại đó các thần của chúng, và vua Ða-vít nói: "Cho vào lửa đốt hết!"
13 Quân Phi-li-tinh lại dàn trận trong thung lũng. 14 Một lần nữa, vua Ða-vít thỉnh ý Thiên Chúa và Thiên Chúa phán bảo vua: "Ðứng lên đuổi theo chúng, nhưng hãy đi vòng, cách xa chúng một quãng và tấn công chúng từ phía lùm cây sếu. 15 Khi nào ngươi nghe tiếng chân bước trên ngọn các cây sếu, bấy giờ ngươi hãy ra mà tấn công: vì Thiên Chúa sẽ ra trận trước mặt ngươi để đánh quân đội Phi-li-tinh." 16 Vua Ða-vít làm như Thiên Chúa đã truyền cho vua và vua đã đánh bại quân đội Phi-li-tinh từ Ghíp-ôn tới Ghe-de.
17 Danh tiếng vua Ða-vít đồn ra khắp nơi và Ðức Chúa làm cho chư dân phải khiếp sợ vua.
CHIA SẺ

Đa-vít đã có những thất vọng, những ông đã không để cho những thất vọng ấy giữ mình khỏi hoàn tất những gì ông muốn thực hiện. Có người nói rằng, chỉ khi nào chúng ta không làm gì chúng ta mới không bao giờ có những sai lầm. Để cho phép những vấp ngã trong quá khứ giữ mình khỏi hoàn tất những trách nhiệm trong hiện tại là làm cho những vấp ngã này tồi tệ hơn.
Khi bạn tìm phục vụ Chúa, bạn sẽ khám phá rằng những người bạn sẽ giúp bạn (c.1), Đức Chúa sẽ đặt bạn (c.2), và kẻ thù sẽ chống bạn (c.8-17). Xây dựng và tranh đấu là những kinh nghiệm bình thường trong đời sống đức tin (Lc 14:25-33). Giống như những người làm công xây tường trong sách Nơ-khe-mi-a, một tay họ cầm dụng cụ và vũ khí đã sẵn sàng trong tay kia (Nhm 4:17).
Đã từng hai lần Đa-vít đã tìm được ý của Thiên Chúa khi ông đối đầu với những kẻ thù cũ của mình. Không giống nhu Giô-sua tại Ai, ông đã không giả định rằng điều đã từng xảy ra sẽ không lập lại (Gs 7). Phụ thuộc vào những chiến thắng trong quá khứ là một cách tốt để bảo đảm về thất bại trong tương lai. Hãy đọc và suy gẫm Thẩm phán 16:20-22.
Khi những khó khăn xảy ra, hãy tìm kiếm sự hướng dẫn của Thiên Chúa, vì những khó khăn chỉ là một phần trong đời sống chúng ta. Bởi vì chúng ta là một hữu thể thiêng liêng nên chúng ta luôn luôn đối diện với những tấn công cả trong đời sống thiêng liêng của mình. Khi đối diện với những khó khăn, đòi hỏi chúng ta phải tìm kiếm những hướng dẫn từ nơi Thiên Chúa. Ngày hôm nay, trong những phần nào của đời sống bạn cần được Thiên Chúa ban cho sức mạnh quyền năng của Ngài để trợ giúp bạn ? Đặc biệt trong ngày kính trọng thể Chúa Ki-tô là Vua Vũ trụ, Ngài có thực sự là vị lãnh đạo của bạn và quyền năng của Ngài có phải là sức mạnh của bạn ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC