Thứ Hai, 26 tháng 11, 2012

CHƯƠNG 15 - SỬ BIÊN NIÊN 1

2. Hòm Bia Trong Thành Vua Ða-Vít

Chuẩn bị di chuyển
1 Vua Ða-vít xây cất cung điện cho mình trong Thành vua Ða-vít và dọn chỗ cho Hòm Bia Thiên Chúa, rồi dựng lều cho Hòm Bia.
2 Bấy giờ vua Ða-vít nói: "Chỉ có các thầy Lê-vi mới được khiêng Hòm Bia Thiên Chúa, vì Ðức Chúa đã chọn họ để khiêng Hòm Bia và phụng sự Người đến muôn đời."
3 Vua Ða-vít triệu tập toàn thể Ít-ra-en về Giê-ru-sa-lem để rước Hòm Bia của Ðức Chúa lên chỗ vua đã dọn sẵn. 4 Vua cũng tập hợp con cháu ông A-ha-ron và các thầy Lê-vi: 5 trong hàng con cháu ông Cơ-hát, có ông U-ri-ên chỉ huy, và các anh em của ông, tất cả là một trăm hai mươi người; 6 trong hàng con cháu ông Mơ-ra-ri, có ông A-xa-gia chỉ huy, và các anh em của ông, tất cả là hai trăm hai mươi người; 7 trong hàng con cháu ông Ghéc-sôn, có ông Giô-en chỉ huy, và các anh em của ông, tất cả là một trăm ba mươi người; 8 trong hàng con cháu ông Ê-li-xa-phan, có ông Sơ-ma-gia chỉ huy, và các anh em của ông, tất cả là hai trăm người; 9 trong hàng con cháu ông Khép-rôn, có ông Ê-li-ên chỉ huy, và các anh em của ông, tất cả là tám mươi người; 10 trong hàng con cháu ông Út-di-ên, có ông A-mi-na-đáp chỉ huy, và các anh em của ông, tất cả là một trăm mười hai người.
11 Vua Ða-vít cho vời các tư tế Xa-đốc và Ép-gia-tha, và các thầy Lê-vi U-ri-ên, A-xa-gia, Giô-en, Sơ-ma-gia, Ê-li-ên và Am-mi-na-đáp. 12 Vua nói với họ: "Các ngươi là những người đứng đầu các gia tộc Lê-vi, vậy hãy thanh tẩy chính mình và anh em các ngươi, rồi đưa Hòm Bia của Ðức Chúa, Thiên Chúa của Ít-ra-en, lên nơi ta đã dọn sẵn. 13 Chính vì lần đầu không có các ngươi, nên Ðức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, đã đánh phạt chúng ta. Quả chúng ta đã không tôn kính Người theo đúng quy luật." 14 Vậy các tư tế và các thầy Lê-vi thanh tẩy mình để kiệu Hòm Bia của Ðức Chúa, Thiên Chúa Ít-ra-en, 15 Con cháu Lê-vi mang Hòm Bia Thiên Chúa đúng như ông Mô-sê đã truyền theo lệnh của Ðức Chúa, là dùng đòn mà khiêng trên vai.
16 Vua Ða-vít truyền cho những người đứng đầu các thầy Lê-vi bố trí các ca viên, anh em của họ, để những người này dùng nhạc khí như đàn sắt, đàn cầm, não bạt mà tấu khúc hoan ca. 17 Các thầy Lê-vi xếp chỗ cho ông Hê-man con ông Giô-en, và trong các anh em ông ấy thì xếp cho ông A-xáp con ông Be-réc-gia-hu; trong hàng con cháu ông Mơ-ra-ri anh em với họ, thì xếp cho ông Ê-than, con ông Cô-sa-gia-hu. 18 Cùng với họ, có các anh em của họ ở bậc thứ hai: các ông Dơ-khác-gia-hu, Gia-a-di-ên, Sơ-mi-ra-mốt, Giơ-khi-ên, Un-ni, Ê-li-áp, Bơ-na-gia-hu, Ma-a-xê-gia-hu, Mát-tít-gia-hu, E-líp-lê-hu, Mích-nê-gia-hu, Ô-vết Ê-đôm và Giơ-y-ên, các ông là những người gác cổng. 19 Còn các ca viên Hê-man, A-xáp và Ê-than khua não bạt bằng đồng. 20 Các ông Dơ-khác-gia và Út-di-ên, Sơ-mi-ra-mốt, Giơ-khi-ên, Un-ni, Ê-li-áp, Ma-a-xê-gia-hu và Bơ-na-gia-hu đệm hạc cầm cho giọng nữ. 21 Các ông Mát-tít-gia-hu, E-líp-lê-hu, Mích-nê-gia-hu, Ô-vết Ê-đôm, Giơ-y-ên, A-dát-gia-hu dạo thập lục huyền cầm quãng tám. 22 Ông Cơ-nan-gia-hu, đứng đầu các thầy Lê-vi khiêng kiệu, điều khiển cuộc rước, vì ông là người thành thạo. 23 Hai ông giữ cửa là Be-réc-gia và En-ca-na hộ tống Hòm Bia. 24 Các tư tế Sơ-van-gia-hu, Giô-sa-phát, Nơ-than-ên, A-ma-xai, Dơ-khác-gia-hu, Bơ-na-gia-hu và Ê-li-e-de thổi tù và trước Hòm Bia Thiên Chúa. Hai ông giữ cửa là Ô-vết Ê-đôm và Giơ-khi-gia hộ tống Hòm Bia.
 Nghi thức rước kiệu (2 Sm 6:12-22)
25 Vậy vua Ða-vít, các kỳ mục Ít-ra-en và các tướng lãnh chỉ huy đơn vị ngàn quân hân hoan ra rước Hòm Bia Giao Ước của Ðức Chúa lên từ nhà ông Ô-vết Ê-đôm. 26 Có Thiên Chúa phù trợ, các thầy Lê-vi kiệu Hòm Bia Giao Ước của Ðức Chúa, trong khi người ta sát tế bảy con bò mộng và bảy con cừu đực. 27 Vua Ða-vít mặc áo thụng bằng trúc bâu cũng như tất cả các thầy Lê-vi khiêng Hòm Bia, các ca viên và ông Cơ-nan-gia điều khiển cuộc rước; vua Ða-vít còn khoác ê-phốt bằng vải gai. 

Vua Ða-vít, các kỳ mục Ít-ra-en và các tướng lãnh rước Hòm Bia Giao Ước của Ðức Chúa

 28 Toàn thể Ít-ra-en đưa Hòm Bia Giao Ước của Ðức Chúa lên, vừa đi vừa reo hò, giữa tiếng tù và, kèn đồng và não bạt, với tiếng cầm tiếng sắt. 29 Khi Hòm Bia Giao Ước của Ðức Chúa tiến vào Thành vua Ða-vít, bà Mi-khan, con vua Sa-un, từ cửa sổ nhìn xuống thấy vua Ða-vít nhảy múa vui cười, thì sinh lòng khinh dể.

Bà Mi-khan, từ cửa sổ nhìn xuống thấy vua Ða-vít nhảy múa vui cười, thì sinh lòng khinh dể

CHIA SẺ

    Một vài kinh nghiệm mà chúng ta có thể học hỏi khi thực hiện nhiệm vụ của mình theo trong tư cách là một người con cái Chúa.
     Hãy làm công việc của Chúa theo như Kinh thánh dạy (1-15). Đa-vitz đã trao công việc cho những người Lê-vi, và 870 người đã phối hợp với nhau để mang Hòm bia đến Giê-ru-sa-lem. Họ đã không gặp một tí rắc rối nào bởi vì họ đã thực hiện theo cách thức Thiên Chúa muốn.
     Hãy làm công việc của Thiên Chúa một cách vui vẻ (16-24). Họ đã phục vụ “Chúa với niềm hoan hỉ” (Tv 100:2). Những người ca hát và âm nhạc đã mang những tài năng của họ ra để ca ngợi Thiên Chúa (c.16, 24). Đàn Háp, tù và, kèn trumpet, và ngay cả chũm chọe đồng tấu lên với các ca sĩ để hát những thánh vịnh tạ ơn và ca ngợi.
     Hãy làm công việc của Chúa với một tinh thần hy sinh (25-26). Nếu họ được Chúa chấp nhận, những việc thờ phượng và phục vụ của chúng ta cũng phải đến từ bàn thờ là nơi có một giá phải trả. Sứ vụ rẻ tiền là sứ vụ không có sức mạnh mà không thể chúc lành cho dân chúng và tôn vinh Thiên Chúa.
     Hãy làm công việc của Chúa với lòng nhiệt tình (27-29). Đó là một cuộc rước hăng hái với những người Lê-vi hát và chơi các loại nhạc cụ, dân chúng la hét, và Đa-vít dẫn đầu họ trong việc ca ngợi Đức Chúa. Nhiều khi chúng ta nên thinh lặng trước Chúa, nhưng cũng có những lúc Thiên Chúa cũng muốn nghe lời ca ngợi của chúng ta.
     Nhiều người trong chúng ta đến nhà thờ nhưng không thờ phượng Chúa. Vì chúng ta chỉ thờ phượng Ngài với chỉ một phần của con tim mình. Khi đến thờ phượng Chúa, bạn tập trung vào Thiên Chúa hay chỉ là để làm hài lòng người khác? Bạn luôn nói Thiên Chúa có vị trí ưu tiên hàng đầu, vậy khi dâng cúng gì cho Chúa, bạn có nhớ vị trí ưu tiên của Ngài ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC