Thứ Năm, 29 tháng 11, 2012

CHƯƠNG 18 - SỬ BIÊN NIÊN 1

Các cuộc chiến tranh thời vua Ða-vít (2 Sm 8:1-14)
1 Sau đó, vua Ða-vít đánh bại người Phi-li-tinh và hạ nhục chúng. Vua chiếm lấy Gát và các vùng phụ cận, khỏi tay người Phi-li-tinh.
2 Vua đánh bại người Mô-áp, người Mô-áp phải làm nô lệ cho vua Ða-vít và triều cống vua.

Các cuộc chiến tranh thời vua Ða-vít

3 Vua Ða-vít đánh bại Ha-đát-e-de vua nước Xô-va về phía Kha-mát, khi vua này đi tái lập chủ quyền trên vùng sông Êu-phơ-rát. 4 Vua Ða-vít bắt được của vua ấy một ngàn chiến xa, bảy ngàn kỵ binh và hai mươi ngàn bộ binh; và vua Ða-vít đã cắt gân chân tất cả những con ngựa kéo xe, chỉ chừa lại một trăm. 5 Người A-ram ở Ða-mát đến cứu viện Ha-đát-e-de vua Xô-va, nhưng vua Ða-vít đã hạ của A-ram hai mươi ngàn người. 6 Vua Ða-vít đặt những trấn thủ cai trị người A-ram ở Ða-mát, và người A-ram phải làm nô lệ cho vua Ða-vít và triều cống vua. Ðức Chúa đã cho vua Ða-vít đi đâu thắng đó. 7 Vua Ða-vít lấy các khiên vàng mà tôi tớ vua Ha-đát-e-de mang, và đưa về Giê-ru-sa-lem. 8 Và từ Típ-khát và Cun, các thành của vua Ha-đát-e-de, vua Ða-vít lấy được rất nhiều đồng, sau này vua Sa-lô-môn dùng đồng ấy làm bể nước, làm cột và các vật dụng khác.
9 Nghe tin vua Ða-vít đã đánh tan toàn bộ lực lượng của Ha-đát-e-de vua Xô-va, 10 Tô-u vua Kha-mát liền sai con là Ha-đô-ram đến vấn an và chúc mừng vua Ða-vít vì vua đã chiến đấu với Ha-đát-e-de và đánh bại vua ấy - đó là vì vua Tô-u cũng đã khai chiến với Ha-đát-e-de. Vua Tô-u còn gởi tặng vua Ða-vít đủ thứ vật dụng bằng vàng, bạc và đồng. 11 Vua Ða-vít cũng thánh hiến cho Ðức Chúa tất cả các vật dụng ấy cùng với vàng bạc vua đã lấy được của tất cả các dân Ê-đôm, Mô-áp, con cái Am-mon, Phi-li-tinh và A-ma-lếch.
12 Ông Áp-sai con bà Xơ-ru-gia đánh bại quân Ê-đôm tại thung lũng Muối, giết chết mười tám ngàn người. 13 Ông đặt những trấn thủ cai trị tại Ê-đôm. Toàn dân Ê-đôm phải làm nô lệ vua Ða-vít, và Ðức Chúa đã cho vua Ða-vít đi đâu thắng đó.
 Việc cai trị vương quốc (2 Sm 8 :15-18)
14 Vua Ða-vít trị vì toàn thể Ít-ra-en và thực hiện điều chính trực công minh cho toàn dân.
15 Ông Giô-áp con bà Xơ-ru-gia, chỉ huy quân đội; ông Giơ-hô-sa-phát, con ông A-khi-lút, làm quốc vụ khanh; 16 ông Xa-đốc, con ông A-khi-túp, và ông A-vi-me-lét, con ông Ép-gia-tha, làm tư tế; ông Sau-sa làm ký lục; 17 ông Bơ-na-gia-hu, con ông Giơ-hô-gia-đa chỉ huy quân Cơ-rê-thi và quân Pơ-lê-thi. Các con vua Ða-vít là những đệ nhất cận thần của vua.
CHIA SẺ

Đa-vít đã đánh bại bốn kẻ thù vĩ đại vì Đức Chúa đã ở với ông. Nhưng Đa-vít đã thấy những điều này hơn thế chứ không chỉ là những cuộc chiến: chúng là những cơ hội để công bố vùng lãnh thổ lớn hơn cho Đức Chúa và gom góp nhiều của cải cho gia tài của Ngài. Ông đã nhìn thấy không chỉ dừng lại ở cuộc chiến nhưng còn tới tận đền thờ.
Đa-vít đã lý luận, “Nếu tôi không thể xây dựng một đền thờ cho Đức Chúa, ít nhất tôi có thể giúp con mình làm điều đó.” Những chiến thắng của một thế hệ có thể giúp để xây những đền thờ cho thế hệ tiếp theo. Đa-vít đã dâng hiến cho Thiên Chúa những chiến lợi phẩm mà ông đã chiếm được và những món quà và những vật cống nạp mà ông nhận được. (x. 1Sbn 28).
Mỗi một kẻ thù có thể cho bạn một điều gì đó để giúp bạn thực hiện công trình của Thiên Chúa trên mặt đất này. Cám dỗ là những cơ hội để nhận được những kho tàng mà trước tiên phải vượt qua được trận chiến. Đức tin chiến thắng kẻ thù và công bố những chiến lợi phẩm thuộc về Thiên Chúa.
Thiên Chúa hứa ban chiến thắng khắp những nơi chúng ta đến; nhưng không ai phải đối mặt với chỉ một kẻ thù lớn lao trong cuộc đời này. Ngài chẳng bao giờ nói cuộc đời này dễ dàng, nhưng Ngài hứa ban cho bạn chiến thắng. Người chiến thắng chẳng bao giờ bỏ cuộc, và người bỏ cuộc chẳng bao giờ chiến thắng. Bạn đang chiến đấu với những khó khăn trong cuộc sống của mình trong tư cách của người chiến thắng hay trong chỉ là một sự cầm cự trong tuyệt vọng ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC