Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2012

CHƯƠNG 19 - SỬ BIÊN NIÊN 1

Sứ giả của vua Ða-vít bị nhục mạ (2 Sm 10:1-5)
1 Sau đó, Na-khát vua của con cái Am-mon qua đời và con vua lên ngôi kế vị. 2 Vua Ða-vít nói: "Ta sẽ lấy tình mà đối xử với vua Kha-nun, con vua Na-khát,
vì cha của vua ấy đã lấy tình mà đối xử với ta." Vậy vua Ða-vít sai sứ giả đến chia buồn với vua ấy về vua cha. Nhưng khi bề tôi vua Ða-vít đến đất con cái Am-mon yết kiến vua Kha-nun để chia buồn với ông, 3 thì các tướng lãnh của con cái Am-mon thưa với vua Kha-nun rằng: "Ngài tưởng là Ða-vít kính trọng vua cha khi sai người đến chia buồn với ngài sao? Chẳng phải bề tôi của Ða-vít đến gặp ngài là để quan sát, lật đổ và dò thám đất đai sao?" 4 Vua Kha-nun liền bắt bề tôi của vua Ða-vít mà cạo râu, cắt một nửa áo của họ cho đến mông, rồi thả về. 5 Họ ra đi. Người ta báo cho vua Ða-vít biết tình cảnh của những người ấy; vua sai người đi đón họ, vì những người ấy nhục nhã lắm. Vua bảo: "Các ngươi cứ ở lại Giê-ri-khô, chờ cho râu mọc lại rồi hãy về."
 Chiến dịch thứ nhất đánh người Am-mon (2 Sm 10:6-14)
6 Con cái Am-mon thấy rằng mình đã ra đáng ghét đối với vua Ða-vít, nên vua Kha-nun và con cái Am-mon sai người đem ba mươi ngàn ký bạc đi thuê chiến xa và kỵ binh của A-ram Na-ha-ra-gim, của A-ram xứ Ma-a-kha và của Xô-va. 7 Và họ đã thuê ba mươi hai ngàn chiến xa, thuê cả vua xứ Ma-a-kha cùng với quân đội của vua. Những người này tiến vào đóng trại đối diện với Mê-đơ-va; còn con cái Am-mon thì từ các thành của họ tập hợp lại và chuẩn bị chiến đấu. 8 Vua Ða-vít nghe tin thì sai ông Giô-áp đi với cả một đạo binh gồm toàn các dũng sĩ. 9 Con cái Am-mon tiến ra và dàn trận ở lối vào cửa thành; còn các vua đã đến thì đóng riêng ngoài đồng. 10 Ông Giô-áp thấy rằng mình phải đối phó với mặt trận cả phía trước lẫn phía sau, nên đã chọn trong toàn thể tinh binh của Ít-ra-en một số người và dàn ra đối diện với người A-ram. 11 Phần quân còn lại, ông giao cho ông Áp-sai, em ông; họ dàn trận đối diện với con cái Am-mon. 12 Ông nói: "Nếu người A-ram mạnh hơn tôi, chú sẽ cứu viện tôi. Còn nếu con cái Am-mon mạnh hơn chú, tôi sẽ cứu viện chú. 13 Can đảm lên, chúng ta hãy tỏ ra can đảm vì dân chúng ta và vì các thành của Thiên Chúa chúng ta! Xin Ðức Chúa thực hiện điều Người coi là tốt!" 14 Ông Giô-áp và quân binh của ông tiến lên giao chiến với quân A-ram, và chúng chạy trốn trước mặt họ. 15 Khi con cái Am-mon thấy quân A-ram chạy trốn, thì chúng cũng chạy trốn trước mặt ông Áp-sai em ông Giô-áp và rút về thành. Ông Giô-áp trở về Giê-ru-sa-lem.
 Thắng quân A-ram (2 Sm 10:15-16)
16 Người A-ram thấy mình bị Ít-ra-en đánh bại, thì họ sai sứ giả mời những người A-ram ở bên kia Sông Cả đến; có ông Sô-phác tướng chỉ huy quân đội của vua Ha-đát-e-de cầm đầu. 17 Người ta báo tin cho vua Ða-vít. Vua quy tụ toàn thể Ít-ra-en, vượt sông Gio-đan, tiến lên, dàn trận đánh chúng. Vua Ða-vít dàn trận đối diện người A-ram và chúng giao chiến với vua. 18 Người A-ram chạy trốn trước mặt Ít-ra-en. Vua Ða-vít tiêu diệt của người A-ram bảy ngàn kỵ binh và bốn mươi ngàn bộ binh; còn Sô-phác tướng chỉ huy quân đội, vua cũng giết chết. 19 Các chư hầu của vua Ha-đát-e-de thấy mình bị Ít-ra-en đánh bại, thì cầu hoà với vua Ða-vít và làm tôi vua. Người A-ram không muốn cứu viện con cái Am-mon nữa.
CHIA SẺ

Nếu bạn sợ một ai đó và coi người đó như kẻ thù, khi đó cho dù người đó có làm gì đi nữa cũng không làm hài lòng bạn. Thay vì xem những lời nói và hành động của người đó trên bình diện tích cực, bạn luôn đặt nghi ngờ về chúng. Những suy nghĩ ác ý đó đầu độc chúng ta tới mức mà tai chúng ta chẳng còn nghe được điều gì hay, và mắt chúng ta chẳng còn nhìn thấy điều gì tốt, khi người đó nói hay làm bất kỳ điều gì. (x. 1Pr 2:1-3).
Những hành động của Kha-nun là một cách công khai chống lại Đa-vit, vì thế ông phải hành động, đặc biệt khi ông thấy người Am-mon đang chuẩn bị chiến tranh. Nhưng người Ki-tô hữu nên làm gì khi họ biến những sự dữ thành điều tốt ?
Hãy xem xét những câu sau khi đang quyết định phải làm gì: “Tình yêu… không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù” (1Cr 13:5); “Con thương nó, nhưng nó lại vu oan, phần con, con chỉ biết cầu nguyện” (Tv 109:4); “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23:34). Hãy suy niệm đoạn Tin mừng Mt 5:10-12, 43-48, và rồi xin Chúa giúp bạn thực tập như vậy.
Có quá nhiều những hành động của chúng ta đã bị xác định bởi cách chúng ta nhận thức vấn đề. Tuy nhiên, sự hiểu biết về những sự kiện, lời nói, và con người có thể hoàn toàn sai lạc. Trong những ngày cuối năm phụng vụ này, bạn hãy nhớ lại những người mà bạn vẫn còn thấy có vướng mắc trong tương quan, xin Chúa giúp vượt qua được những khó khăn đó để xây dựng lại tương quan mới trong năm phụng vụ mới.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC