Thứ Bảy, 1 tháng 12, 2012

CHƯƠNG 20 - SỬ BIÊN NIÊN 1

Chiến dịch thứ hai đánh người Am-mon (2 Sm 12:26-31)
1 Lúc xuân về, thời mà các vua ra quân, ông Giô-áp đưa lực lượng quân đội tàn phá đất đai của con cái Am-mon. Ông tiến quân vây hãm Ráp-ba, còn vua Ða-vít ở lại Giê-ru-sa-lem.
Ông Giô-áp tấn công và triệt hạ Ráp-ba. 2 Vua Ða-vít lột vương miện trên đầu Min-côm, vương miện cân nặng ba mươi ký vàng, có một viên ngọc quý. Viên ngọc này được đặt lên đầu vua Ða-vít. Vua lấy đi rất nhiều chiến lợi phẩm của thành. 3 Còn dân trong thành thì vua đưa đi và bắt phải làm những việc dùng đến cưa, cuốc chim và rìu, vua xử như thế với mọi thành của con cái Am-mon. Rồi vua Ða-vít và toàn thể quân binh trở về Giê-ru-sa-lem.
 Chiến công đánh bại quân Phi-li-tinh (2 Sm 21:15-22)
4 Sau đó lại có giao tranh tại Ghe-de với người Phi-li-tinh. Bấy giờ ông Xíp-bơ-khai, người Khu-sa, hạ sát tên Xíp-pai, con cháu Ra-pha, và chúng phải thần phục. 5 Lại có giao tranh với người Phi-li-tinh, và ông En-kha-nan con ông Gia-ia đã hạ sát tên Lác-mi, em của tên Gô-li-át người Gát; cán giáo của nó như trục khung cửi thợ dệt. 6 Lại có giao tranh ở Gát. Có một người cao lớn, tay chân đều có sáu ngón, vị chi hai mươi bốn ngón. Nó cũng là con cháu Ra-pha. 7 Nó thách Ít-ra-en, và ông Giơ-hô-na-than, con ông Sim-a là anh vua Ða-vít, đã hạ sát nó. 8 Những người ấy là con cháu Ra-pha tại Gát. Chúng đã gục ngã do tay vua Ða-vít và các bề tôi của vua.
CHIA SẺ

Chẳng có một lời nào ở đây cho thấy việc nán lại của Đa-vít ở Giê-ru-sa-lem và đã ngoại tình với vợ của U-ri-a, một trong những bề tôi uy dũng của mình. Nhưng câu chuyện đã được ghi lại trong sách Sa-mu-en quyển thứ hai, và ở đây không cần lập lại. Tuy nhiên, tác giả đã cho biết một trình thuật về tội của Đa-vít trên nhiều người (ch.21). Những tội trong tinh thần có thể gian xảo hơn những tội về xác thịt (2Cr 7:1). Bạn có thể hay bị cám dỗ về tội kiêu ngạo hơn là những đam mê xác thịt.
Giô-áp và quân đội đã chiến thắng, nhưng Đa-vít đã đến chiến trường đúng lúc để lãnh đạo cho chiến thắng cuối cùng và đoạt lấy vương niệm. Đây là một vương niệm khá nặng: ba mươi ký vàng ! Nhưng tất cả mọi vương niệm đều nặng, vì để trở thành một người lãnh đạo không phải là một điều dễ dàng.
Những tên khổng lồ có cách thức để sinh sôi nảy nở ! Đa-vít đã giết Gô-li-át, nhưng những tên khổng lồ khác vẫn còn đó; và Thiên Chúa có những tôi tớ sẵn sàng đánh bại chúng. Chúng ta nhớ Đa-vít và Gô-li-át và có xu hướng quên đi những người chiến thắng khác, nhưng Thiên Chúa vẫn nhớ đến họ.
Đa-vít đã chiến thắng Gô-li-át, nhưng những tên khổng lồ khác sẽ xuất hiện. Khổng lồ có tên là ghen t, khổng lồ có tên là thù nghịch, khổng lồ có tên là kiêu ngạo…những tên khổng lồ này chẳng dễ dàng bị ngã như Gô-li-át. Bạn đang phải chiến đấu với tên “Khổng lồ” có tên là gì ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC