Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

CHƯƠNG 01 - SỬ BIÊN NIÊN 2

III. Vua Sa-Lô-Môn Với Việc Xây Cất Ðền Thờ
Vua Sa-lô-môn được ơn Khôn Ngoan (1 V 3:1-15; 10:26-29)
1 Vua Sa-lô-môn, con vua Ða-vít, nắm vững vương quyền của mình. Ðức Chúa, Thiên Chúa của vua, ở với vua và làm cho vua nên cao trọng tuyệt vời.
2 Vua ngỏ lời với toàn thể Ít-ra-en, với các vị chỉ huy một ngàn, và chỉ huy một trăm quân, các thẩm phán, tất cả các thủ lãnh của toàn thể Ít-ra-en, các trưởng tộc. 3 Vua Sa-lô-môn và toàn thể đại hội cùng lên nơi cao ở Ghíp-ôn, vì ở đó có Lều Hội Ngộ của Thiên Chúa mà ông Mô-sê, tôi tớ của Ðức Chúa, đã làm trong sa mạc. 4 Nhưng Hòm Bia của Thiên Chúa, thì vua Ða-vít đã đưa lên từ Kia-giát Giơ-a-rim đến nơi vua Ða-vít đã dọn sẵn, vì vua đã dựng lều cho Hòm Bia ở Giê-ru-sa-lem. 5 Còn bàn thờ bằng đồng mà ông Bơ-xan-ên, con ông U-ri, cháu ông Khua, đã làm, thì vẫn còn đó, trước Nhà Ðức Chúa ngự; vua Sa-lô-môn và đại hội đến thỉnh ý Ðức Chúa ở đó. 6 Vậy vua Sa-lô-môn tiến lên bàn thờ bằng đồng, trước nhan Ðức Chúa, bên cạnh Lều Hội Ngộ, và dâng một ngàn lễ vật toàn thiêu trên bàn thờ đó.
7 Ðêm ấy Thiên Chúa hiện ra với vua Sa-lô-môn và phán: "Ngươi cứ xin đi, Ta sẽ ban cho." 8 Vua Sa-lô-môn thưa với Thiên Chúa: "Chính Ngài đã lấy lòng nhân hậu lớn lao mà xử với vua Ða-vít thân phụ con và đặt con lên ngôi kế vị người. 9 Giờ đây, lạy Ðức Chúa là Thiên Chúa, xin cho lời Ngài phán với vua Ða-vít thân phụ con được ứng nghiệm, vì Ngài đã đặt con làm vua cai trị một dân đông như bụi đất. 10 Vậy xin Ngài ban cho con được khôn ngoan và hiểu biết để con lãnh đạo dân này, vì ai cai quản được dân của Chúa, một dân lớn như thế này?"
11 Thiên Chúa phán với vua Sa-lô-môn: "Vì ngươi có những tâm tư như thế, - ngươi đã không xin cho được giàu sang, phú quý và vinh quang, cũng không xin cho những kẻ ghét ngươi phải chết, hay cho bản thân ngươi được sống lâu, mà chỉ xin cho ngươi được khôn ngoan và hiểu biết để lãnh đạo dân Ta, dân mà Ta đã đặt ngươi làm vua cai trị -, 12 cho nên ngươi sẽ được khôn ngoan và hiểu biết. Hơn nữa, giàu sang, phú quý và vinh quang, Ta cũng sẽ ban cho ngươi, đến nỗi trước và sau ngươi, không có vua nào sánh với ngươi được."
13 Ra khỏi Lều Hội Ngộ, vua Sa-lô-môn đã rời nơi cao tại Ghíp-ôn mà trở về Giê-ru-sa-lem trị vì Ít-ra-en. 14 Vua Sa-lô-môn tập trung xe và ngựa, xe có một ngàn bốn trăm cỗ và ngựa có mười hai ngàn con. Vua để chúng ở các thành có xe bên cạnh vua tại Giê-ru-sa-lem. 15 Vua đã làm cho bạc vàng ở Giê-ru-sa-lem ra thường như sỏi đá, còn bá hương thì nhiều như sung ở miền Sơ-phê-la. 16 Ngựa của vua Sa-lô-môn được nhập từ Ai-cập và Cơ-vê; các thương gia của vua đến tận Cơ-vê mua ngựa theo đúng giá. 17 Họ cũng lên Ai-cập mua xe về, mỗi cỗ sáu trăm bạc; ngựa thì một trăm năm chục một con. Họ cũng đứng ra mua bán như vậy cho các vua Khết và các vua A-ram.
 Những chuẩn bị cuối cùng. Ông Khu-ram thành Tia. (1 V 5:1-18)
18 Vua Sa-lô-môn ra lệnh xây một ngôi nhà kính danh Ðức Chúa và xây hoàng cung cho mình.
CHIA SẺ

Người lãnh đạo. Thiên Chúa “đã làm cho ông cao trọng tuyệt vời” (c.1). Sa-lô-môn có thể làm cho đất nước vững mạnh, nhưng chỉ có Thiên Chúa mới làm cho danh tiếng ông được cao trọng. Nếu Sa-lô-môn đã cố gắng để đề cao danh tiếng chính cá nhân ông, Thiên Chúa có thể đã trừng phạt ông rồi (1Pr 5:5).
Người thờ phượng. Đôi tay của Sa-lô-môn đã được đổ đầy những hy lễ cho Đức Chúa; đôi tai ông đã mở ra với Lời Chúa; con tim của ông với nhiệt huyết phục vụ Đức Chúa. Ước ao lớn lao của ông là có khả năng phục vụ dân mình với sự khôn ngoan, và Thiên Chúa đã ban cho ông ước ao này. Có khi nào bạn cầu xin Thiên Chúa ban cho bạn ơn thông minh (Gc 1:5) ?
Người buôn bán. Vua Sa-lô-môn có một sự nhạy bén trong những giao thương với nước ngoài. Mặc dù, có sự cảnh báo trong Đệ Nhị Luật 17 :16-17, ông tích góp vàng bạc và gia tăng đàn ngựa. Đa-vít chỉ có 100 chiến xa (1Sbn 18 :4), nhưng con trai ông đã thêm 1,300 chiến xa nữa. Buôn bán đã đem lại sự giàu có cho đất nước, nhưng nó cũng đem đến sự bắt đầu trượt dốc cho triều đại của ông (1V 11).
Thiên Chúa đã đồng ý với điều Sa-lô-môn xin vì điều đó hợp với ý Ngài. Kết quả là ông trở nên một trong những người được chúc phúc nhất trên mặt đất này. Khi bạn cầu xin cùng Thiên Chúa điều gì, bạn có lưu ý, liệu điều đó có hợp với ý Ngài không ? Nếu hôm nay, Thiên Chúa muốn ban cho bạn một đặc ân, bạn sẽ xin điều gì cùng Ngài ? Tại sao bạn lại cầu xin ơn đó ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC