Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

CHƯƠNG 02 - SỬ BIÊN NIÊN 2

1 Vua Sa-lô-môn đã lên danh sách bảy mươi ngàn phu khuân vác, tám mươi ngàn thợ đá trên núi và ba ngàn sáu trăm đốc công.
2 Vua Sa-lô-môn sai sứ đến nói với Khi-ram, vua thành Tia rằng: "Xin ngài cũng giúp tôi, như đã giúp vua Ða-vít thân phụ tôi là gửi gỗ bá hương cho thân phụ tôi xây nhà ở. 3 Nay tôi cũng sắp xây nhà kính Ðức Chúa, Thiên Chúa của tôi, ngôi nhà dành riêng cho Người, để đốt hương thơm trước nhan Người, để có bánh tiến luôn đặt trước mặt Người, để cứ sáng chiều dâng lễ toàn thiêu, và dâng trong các ngày sa-bát, các ngày sóc và các lễ kính Ðức Chúa, Thiên Chúa của chúng tôi, như đã quy định cho Ít-ra-en đến muôn đời. 4 Và ngôi nhà tôi sắp xây phải thật nguy nga, vì Thiên Chúa của chúng tôi vĩ đại hơn chư thần hết thảy. 5 Thế nhưng, ai nào xây nổi một ngôi nhà cho Chúa, vì cả chín tầng trời thăm thẳm cũng không chứa nổi Người? Vậy tôi là ai mà dám xây nhà cho Chúa, dù chỉ là để đốt hương trước nhan Người? 6 Bây giờ xin ngài gửi cho tôi tay thợ nào thạo nghề vàng, bạc, đồng, sắt, vải điều, vải đỏ son, vải đỏ thẫm, và còn biết chạm trổ những hình nổi. Người đó sẽ làm việc với các thợ lành nghề tôi có sẵn tại Giê-ru-sa-lem và tại Giu-đa do vua Ða-vít thân phụ tôi để lại. 7 Xin gửi cho tôi gỗ bá hương, gỗ trắc và gỗ đàn hương vùng Li-băng, vì tôi biết bề tôi của ngài quen đốn gỗ Li-băng. Tôi tớ của tôi sẽ cộng tác với bề tôi của ngài, 8 để chuẩn bị cho tôi thật nhiều gỗ, vì ngôi nhà tôi sắp xây sẽ nguy nga kỳ diệu. 9 Và đây, tôi sẽ cung cấp cho thợ đốn gỗ bốn trăm ngàn thùng lúa mì, bốn trăm ngàn thùng lúa mạch, bốn mươi ngàn thùng rượu nho, bốn mươi ngàn thùng dầu. Ðó là lương thực cho bề tôi của ngài."
10 Khi-ram, vua thành Tia, viết và gửi đến vua Sa-lô-môn lá thư phúc đáp như sau: "Vì Ðức Chúa thương dân Người, nên Người mới đặt ngài làm vua cai trị họ." 11 Và vua Khi-ram nói: "Chúc tụng Ðức Chúa, Thiên Chúa Ít-ra-en, Ðấng tạo thành trời đất, Ðấng đã ban cho vua Ða-vít một người con khôn ngoan, sáng suốt, thành thạo và hiểu rộng biết nhiều để xây nhà kính Ðức Chúa và xây cung điện cho mình. 12 Vậy, bây giờ tôi sẽ gửi đến cho ngài một người khôn ngoan, hiểu rộng và sáng suốt là Khi-ram A-vi. 13 Mẹ của anh ta là một người phụ nữ họ Ðan, còn cha là người thành Tia. Anh ta biết làm các đồ vàng, bạc, đồng, sắt, đá, gỗ, vải điều, vải đỏ thẫm, trúc bâu, vải đỏ son. Anh còn biết chạm trổ mọi thứ hình nổi và sáng tạo bất cứ tác phẩm mỹ nghệ nào người ta đặt. Anh sẽ làm việc cùng với các nghệ nhân của ngài và các nghệ nhân của chúa thượng tôi là Ða-vít thân phụ ngài. 14 Giờ đây, lúa mì, lúa mạch, dầu, rượu mà ngài đã hứa, thì xin cứ gửi cho các tôi tớ của ngài.
15 Chúng tôi sẽ đốn gỗ Li-băng theo nhu cầu của ngài, và sẽ đóng bè đem đến Gia-phô cho ngài theo đường biển, rồi ngài sẽ liệu chuyên chở lên Giê-ru-sa-lem."
 Tiến hành công việc (1 V 6:1-38)
16 Vua Sa-lô-môn làm sổ thống kê các ngoại kiều cư ngụ trên đất Ít-ra-en, theo thống kê phụ vương Ða-vít đã làm, tất cả được một trăm năm mươi ba ngàn sáu trăm người. 17 Trong số này, vua đặt bảy mươi ngàn làm phu khuân vác, tám mươi ngàn làm thợ đá trên núi và ba ngàn sáu trăm làm đốc công để điều động dân chúng làm việc. 
CHIA SẺ
Những kế hoạch cho cả Đền thờ và Lều tạm đều được Thiên Chúa hướng dẫn; trong cả hai dự án, dân chúng được phép để chia sẻ những phần đóng góp của họ. Chỉ có một điều khác biệt: Thần Khí của Thiên Chúa đã linh hứng cho hai người Do thái để làm Lều tạm và những vật trang trí (Xh 31), nhưng một người nghệ sĩ từ bên ngoài Ít-ra-en giám sát việc xây dựng Đền thờ.
Sa-lô-môn đã xây dựng Đền thờ sử dụng những quà tặng của dân ngoại và cả những nghệ nhân không phải là người Do thái. Ngày hôm nay, mỗi một người trong chúng ta mang đến cho Giáo hội những giới hạn của nền văn hóa mình, và chúng ta phải học để cách để nhận lấy sự trợ giúp và những quà tặng từ các nơi khác có thể chia sẻ. Làm việc với nhau chúng ta có thể nhận ra được những điều vĩ đại từ Thiên Chúa chúng ta.
Trong thời đại hôm nay, Giáo hội được ban cho với rất nhiều những quà tặng: thông tin, kỹ thuật, sự khôn ngoan, hiểu biết và những sáng kiến. Nhưng liệu chúng ta sẽ bị Ngài chất vấn: chúng ta đã làm gì với những quà tặng được ban cho ? Bạn đã làm gì với những cơ hội được gửi đến cho bạn ? Bạn đã làm gì với những con người mà Ngài đã gửi đến làm việc chung với bạn ? Và bạn đã làm gì với tất cả những tâm hồn còn chưa được biết Chúa ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC