Thứ Hai, 10 tháng 12, 2012

CHƯƠNG 29 - SỬ BIÊN NIÊN 1

Các của dâng cúng
1 Vua Ða-vít nói với toàn thể đại hội: "Sa-lô-môn con ta, người độc nhất được Thiên Chúa chọn, hãy còn trẻ người non dạ, mà công việc thì lớn lao, vì ngôi nhà không phải dành cho một người phàm nào, nhưng là để dâng kính Ðức Chúa là Thiên Chúa.
2 Vì thế ta đã hết sức chuẩn bị cho Nhà Thiên Chúa của ta có vàng để làm các đồ phải bằng vàng, bạc để làm các đồ phải bằng bạc, đồng để làm các đồ phải bằng đồng, sắt để làm các đồ phải bằng sắt, gỗ để làm các đồ phải bằng gỗ, mã não và ngọc quý, vân thạch nhiều màu sắc, với đủ loại đá quý và rất nhiều cẩm thạch. 3 Hơn nữa, vì mộ mến Nhà Thiên Chúa của ta, ngoài những gì ta đã chuẩn bị sẵn cho thánh điện, ta dâng hiến cho Nhà Thiên Chúa số vàng bạc của riêng ta, gồm: 4 chín mươi tấn vàng và là vàng Ô-phia, hai trăm mười tấn bạc tinh luyện, để dát tường Ðền Thờ. 5 Còn vàng để làm các đồ phải bằng vàng, bạc để làm các đồ phải bằng bạc và để làm mọi công việc mỹ thuật, thì trong các ngươi, ai là người sẵn sàng rộng tay hiến dâng lên Ðức Chúa hôm nay?"
6 Bấy giờ các trưởng tộc, các thủ lãnh chi họ Ít-ra-en, các tướng chỉ huy một ngàn và một trăm quân, và các người đứng đầu trông coi việc nhà vua, tất cả đều tỏ ra nhiệt tình. 7 Họ dâng cúng vào công cuộc phục vụ Nhà Thiên Chúa: một trăm năm mươi tấn vàng, mười ngàn đồng Ða-ri-ô, ba trăm tấn bạc, năm trăm bốn mươi tấn đồng, và ba ngàn tấn sắt. 8 Ai có đá quý thì cúng vào kho Nhà Ðức Chúa do ông Giơ-khi-ên người họ Ghéc-sôn đảm trách. 9 Dân chúng vui mừng vì đã tự nguyện dâng các của lễ ấy. Quả họ đã dâng kính Ðức Chúa với cả tấm lòng thành; chính vua Ða-vít cũng vui mừng khôn tả.
Vua Ða-vít cảm tạ Thiên Chúa
10 Vua Ða-vít chúc tụng Ðức Chúa trước mặt toàn thể đại hội, vua nói:
"Lạy Chúa, là Thiên Chúa Ít-ra-en tổ phụ chúng con,
xin dâng lên Ngài lời chúc tụng
từ muôn thuở đến muôn ngàn đời.
11 Lạy Chúa, Ngài vĩ đại quyền năng,
Ngài oai vệ, vinh quang, rực rỡ,
vì mọi sự trên trời dưới đất thuộc về Ngài.
Ngài nắm giữ vương quyền, lạy Chúa,
và địa vị tối cao, vượt trên tất cả.
12 Ngài cũng là nguồn phú quý vinh quang.
Chính Chúa làm bá chủ muôn loài:
nắm trong tay dũng lực quyền năng,
nhờ tay Ngài, tất cả lớn lên và mạnh sức.
13 Giờ đây, lạy Thiên Chúa chúng con thờ,
xin dâng Ngài muôn câu cảm tạ
và ca tụng Danh Thánh hiển vinh.
14 Quả thật, con là ai và dân của con là gì, mà chúng con cả lòng tự ý dâng hiến như vậy, vì mọi sự chúng con dâng lên Ngài, đều do Ngài mà có bởi tay Ngài mà ra. 15 Trước mặt Ngài, chúng con chỉ là ngoại kiều và khách trọ, như tất cả cha ông chúng con. Ngày đời của chúng con trên mặt đất như chiếc bóng thoáng qua, không để lại dấu vết. 16 Lạy Ðức Chúa, Thiên Chúa của chúng con, tất cả những của cải mà chúng con thu góp đây để xây dựng một ngôi nhà kính thánh danh Ngài, đều bởi tay Ngài mà có: tất cả là của Ngài. 17 Lạy Thiên Chúa của con, con biết Ngài là Ðấng dò xét tâm can và ưa thích điều chính trực. Vì thế, với tấm lòng thành, con đã tự nguyện dâng hiến Ngài tất cả những của đó. Và bây giờ con vui mừng nhận thấy rằng dân của Ngài đang có mặt nơi đây cũng tự nguyện dâng hiến cho Ngài như vậy. 18 Lạy Ðức Chúa là Thiên Chúa của Áp-ra-ham, I-xa-ác và Ít-ra-en tổ phụ chúng con, xin mãi gìn giữ những ý nguyện và tâm tình ấy trong lòng dân của Ngài và làm cho họ luôn hướng lòng về Ngài. 19 Xin ban cho Sa-lô-môn con của con, một quả tim tinh tuyền để nó tuân giữ và thi hành mọi huấn lệnh, chỉ thị và quy tắc của Ngài, và để nó xây Ðền Thờ con đã chuẩn bị dâng kính Ngài."
20 Vua Ða-vít nói với toàn thể đại hội: "Hãy chúc tụng Ðức Chúa là Thiên Chúa các ngươi!" Và toàn thể đại hội chúc tụng Ðức Chúa là Thiên Chúa của cha ông họ, rồi họ phủ phục bái lạy Ðức Chúa và đức vua.
Vua Sa-lô-môn lên ngôi vua Ða-vít băng hà
21 Ngày hôm sau họ sát tế lễ vật kính Ðức Chúa và dâng lễ vật toàn thiêu lên Ðức Chúa: một ngàn bò mộng, một ngàn dê, một ngàn chiên -, cùng với rượu tế và lễ vật hy sinh rất nhiều cầu cho toàn thể Ít-ra-en. 22 Ngày hôm ấy, họ hân hoan tưng bừng ăn uống trước nhan Ðức Chúa. Lần thứ hai họ phong Sa-lô-môn con vua Ða-vít làm vua, rồi họ xức dầu phong ông làm nhà lãnh đạo phục vụ Ðức Chúa, và phong ông Xa-đốc làm tư tế. 23 Sa-lô-môn ngự trên ngai của Ðức Chúa, làm vua kế vị vua cha là Ða-vít và vua đã thành công. Toàn dân Ít-ra-en vâng phục vua. 24 Tất cả các thủ lãnh, các dũng sĩ và tất cả các con vua Ða-vít cũng đều phục quyền vua Sa-lô-môn. 25 Ðức Chúa làm cho vua Sa-lô-môn nên cao trọng tuyệt vời đối với toàn thể Ít-ra-en, và ban cho vua một vẻ oai phong vương giả, chưa có một vua nào trong Ít-ra-en trước đó được như vậy.
26 Vua Ða-vít, con của ông Gie-sê, đã cai trị toàn thể Ít-ra-en. 27 Thời gian vua trị vì Ít-ra-en là bốn mươi năm: vua trị vì bảy năm tại Khép-rôn, và tại Giê-ru-sa-lem ba mươi ba năm. 28 Vua băng hà sau khi hưởng tuổi già hạnh phúc, được trường thọ, đầy phú quý và vinh hoa. Thái tử Sa-lô-môn lên làm vua kế vị. 29 Truyện vua Ða-vít từ đầu đến cuối, vẫn còn được ghi chép trong sách Sử của thầy chiêm Sa-mu-en, trong sách Sử của ngôn sứ Na-than và trong sách Sử của thầy chiêm Gát, 30 cùng với tất cả những gì liên quan đến triều đại và các chiến công của vua, những bước thăng trầm của vua, của Ít-ra-en và của mọi vương quốc lân cận.
CHIA SẺ
Một tâm hồn quảng đại. Dân chúng tham gia với vua của họ một cách quảng đại đóng góp cho Đức Chúa. Dĩ nhiên, bất cứ điều gì chúng ta trao cho Ngài, Ngài đã ban cho chúng ta trước (11-15). Ngay cả những món quà từ quá khứ như từ thời Sa-mu-en, Sa-un và Áp-ne.
Một tâm hồn  sốt sắng. Trong những năm cuối đời, tâm hồn của Sa-lô-môn đã thay đổi, ông đã quay lưng lại với Thiên Chúa (1V11 :3). Điều này có thể xảy ra với bất kỳ ai trong chúng ta, vì thế chúng ta phải lưu ý đến Cn 4 :23. Tại sao chúng ta phải chia sẻ một cách quảng đại với Thiên Chúa ? Trong bài ca cảm tạ của Đa-vít (c.10-15) cho thấy một số lý do : Thiên Chúa là Đấng vĩ đại (c.10-12) ; Thiên Chúa hiển vinh (c.13) ; Thiên Chúa ban cho chúng ta vô vàn ơn phúc (c.14) ; cuộc sống rất ngắn và chúng ta phải biết sống sao cho có ý nghĩa (c.15).
Đóng góp cho nhà Chúa không phải lệ thuộc vào con số bao nhiêu, nhưng điều đó tùy thuộc vào mức độ bạn hiểu sự quảng đại của Thiên Chúa như thế nào, cũng như tình yêu và lòng sùng kính mà bạn dành cho Ngài. Liệu Thiên Chúa còn thấy con người hôm nay, quảng đại đã đáp trả lại việc xây dựng Giáo Hội của Ngài, như dân Ngài đã từng quảng đại để đóng góp xây dựng nên ngôi đền thờ ? Bạn đóng góp gì cho công trình xây dựng Giáo Hội ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC