Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2012

CHƯƠNG 05 - SỬ BIÊN NIÊN 2

1 Thế là hoàn thành toàn bộ công trình Ðền Thờ của Ðức Chúa do vua Sa-lô-môn thực hiện. Vua Sa-lô-môn đưa vào đó các vật thánh mà vua Ða-vít,
thân phụ ông đã dâng: bạc, vàng, các vật dụng: vua đặt các vật ấy trong kho Nhà Thiên Chúa.
Di chuyển Hòm Bia Giao Ước (1 V 8:1-9)
2 Bấy giờ vua Sa-lô-môn triệu tập về Giê-ru-sa-lem các kỳ mục Ít-ra-en, tất cả các người đứng đầu các chi tộc cùng các trưởng tộc con cái Ít-ra-en để đưa Hòm Bia Giao Ứớc của Ðức Chúa lên từ Thành vua Ða-vít tức là Xi-on. 3 Mọi người Ít-ra-en tập hợp lại bên nhà vua để mừng lễ. Ðó là tháng thứ bảy. 4 Tất cả các kỳ mục Ít-ra-en đều tới; các thầy Lê-vi thì khiêng Hòm Bia, 5 và đưa Hòm Bia cũng như Lều Hội Ngộ và tất cả các vật dụng thánh trong Lều lên. Các tư tế và các thầy Lê-vi đưa những thứ ấy lên.
6 Vua Sa-lô-môn và toàn thể cộng đồng Ít-ra-en tụ họp lại bên cạnh vua trước Hòm Bia, sát tế chiên bò nhiều vô kể không sao đếm nổi. 7 Các tư tế đưa Hòm Bia Giao Ước của Ðức Chúa vào nơi đã dành sẵn trong cung Ðơ-via của Ðền Thờ, tức là Nơi Cực Thánh, dưới cánh các Kê-ru-bim. 8 Quả vậy, các Kê-ru-bim xoè cánh ra bên trên Hòm Bia, che phía trên Hòm Bia và các đòn khiêng. 9 Các đòn này dài đến nỗi từ Cung Thánh, trước Nơi Cực Thánh, có thể nhìn thấy các đầu đòn, nhưng từ bên ngoài thì không thấy được. Các đòn này vẫn còn đó cho tới ngày nay. 10 Trong Hòm Bia không có gì ngoài hai Bia đá ông Mô-sê đã đặt vào đó, trên núi Khô-rép, khi Ðức Chúa lập Giao Ước với con cái Ít-ra-en vào thời họ ra khỏi đất Ai-cập.
 Thiên Chúa ngự xuống Ðền Thờ (1 V 8:11-13)
11 Sau đó, các tư tế ra khỏi Cung Thánh. Quả thật, tất cả các tư tế có mặt đều đã được thánh hoá, không theo thứ tự ban nhóm. 12 Các thầy Lê-vi làm ca viên có mặt đầy đủ: A-xáp, Hê-man, Giơ-đu-thun, cùng với con cháu và anh em của họ. Họ mặc trúc bâu, mang não bạt, đàn sắt, đàn cầm, đứng phía đông bàn thờ; cùng với họ có một trăm hai mươi tư tế thổi kèn. 13 Họ thổi kèn và ca hát, cùng nhau cất tiếng tung hô và ngợi khen Ðức Chúa. Họ cất tiếng hát cùng với tiếng kèn, tiếng não bạt và các nhạc cụ khác, để tung hô Ðức Chúa, "vì Chúa nhân từ, vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương." Vậy khi các tư tế ra khỏi Cung Thánh, thì có đám mây toả đầy Ðền Thờ Ðức Chúa.
14 Các tư tế không thể tiếp tục thi hành nhiệm vụ được vì đám mây. Quả thật, vinh quang Ðức Chúa đã tràn ngập Ðền Thờ của Thiên Chúa.
CHIA SẺ
Đền thờ tráng lệ đã trống rỗng cho đến khi ngai của Thiên Chúa đã được đặt vào bên trong (c.2-10) và vinh quang của Thiên Chúa đã tràn ngập Đền Thờ (c.13-14). Khi Mô-sê thánh hiến Lều Tạm, vinh quang đã đến khi công việc được hoàn tất (Xh 40:33-38). Chính bài ca ngợi khen đã đem vinh quang vào trong Đền Thờ. Khi cùng thờ phượng với cộng đoàn dân Chúa, phải chăng lời ca ngợi của bạn làm tăng thêm vinh quang của Ngài trong cộng đoàn ?
Các Bia Đá vẫn còn trong Hòm Bia (c.10), nhưng bình đựng man-na và cây gậy của A-ha-ron không còn ở đây nữa (Dt 9:4). Một số điều Thiên Chúa làm ra có tính tạm thời, và chúng ta không phải làm cho chúng cơ chế vĩnh cửu. Man-na và cây gậy không còn nữa, nhưng Lời Chúa được khắc trên Bia Đá vẫn còn, điều đó làm cho Hòm Bia vẫn còn nguyên giá trị về sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa dân Ngài. Những điều gì làm bạn cảm nhận sự hiện diện sống động của Thiên Chúa trong cuộc sống của bạn ?
Đa-vít đã cẩn thận tổ chức trật tự các tư tế và Lê-vi, nhưng trật tự này đã bị quên lãng khi họ phụng vụ trong ngày thánh này (c.11). Nhiều lần khi Thần Khí của Thiên Chúa phớt lờ những kế hoạch và trình tự của chúng ta và mặc khải vinh quang của Thiên Chúa trong một cách thức mới mẻ. Hãy để Ngài như vậy! Chúng ta không phải thờ phượng một tổ chức; chúng ta thờ phượng Thiên Chúa. Giống như Hòm Bia, cho thấy sự hiện diện và quyền năng của Thiên Chúa, đã được đặt trong nơi Cực Thánh. Khi bạn đến với Chúa nơi nhà Ngài, trọng tâm của bạn là Thiên Chúa, hay chính bản thân bạn, hay những mối bận tâm của cuộc sống và công việc của bạn ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC