Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2012

CHƯƠNG 13 - SỬ BIÊN NIÊN 2

2. Vua A-Vi-Gia Với Hàng Tư Tế Giê-Ru-Sa-Lem
Chiến tranh (1 V 15:1-2,7)
1 Năm thứ mười tám triều vua Gia-róp-am, A-vi-gia lên làm vua Giu-đa, 2 và trị vì tại Giê-ru-sa-lem ba năm. Thân mẫu vua là bà Mi-kha-gia-hu ái nữ ông U-ri-ên người Ghíp-a.
Chiến tranh đã diễn ra giữa vua A-vi-gia và vua Gia-róp-am. 3 Vua A-vi-gia ra trận cùng với một lực lượng tinh binh gồm bốn trăm ngàn quân. Còn vua Gia-róp-am thì đem một lực lượng tinh nhuệ gồm tám trăm ngàn quân thiện chiến ra dàn trận chống lại.
Vua A-vi-gia thuyết phục đối phương
4 Bấy giờ vua A-vi-gia đứng trên ngọn Xơ-ma-ra-gim trong vùng núi Ép-ra-im, lên tiếng nói: "Gia-róp-am và toàn thể Ít-ra-en hãy nghe đây: 5 Ðức Chúa, Thiên Chúa của Ít-ra-en, bằng một giao ước không ai phế bỏ được, đã ban quyền cai trị Ít-ra-en đến muôn đời cho vua Ða-vít, cho chính người và cho con cháu người, các ngươi chẳng biết sao? 6 Thế mà Gia-róp-am con Nơ-vát, tôi tớ vua Sa-lô-môn con vua Ða-vít, đã dấy loạn chống chúa thượng mình. 7 Những tên hạ tiện, những đứa vô loài đã toa rập với y lấn lướt vua Rơ-kháp-am con vua Sa-lô-môn. Vua Rơ-kháp-am còn trẻ người non dạ không địch nổi chúng. 8 Bây giờ các ngươi lại bô bô cả quyết chống chọi được với vương quyền của Ðức Chúa mà dòng họ vua Ða-vít đang nắm giữ! Quả các ngươi là một bè lũ đông đảo, lại còn có những con bò vàng Gia-róp-am đã tạo ra cho các ngươi tôn làm thần! 9 Ai chẳng biết rằng các ngươi đã trục xuất các tư tế của Ðức Chúa, con cháu ông A-ha-ron, và các thầy Lê-vi nữa, để rồi tự tiện đặt những tư tế theo thói các dân ngoại? Vì bất cứ ai mang một con bê với bảy con dê đến xin tấn phong là được làm tư tế liền, để phục vụ cái không phải là thần thánh gì cả! 10 Còn với chúng ta đây, thì Thiên Chúa chúng ta thờ chính là Ðức Chúa. Chúng ta đã không từ bỏ Người. Các tư tế phụng sự Ðức Chúa phải là con cháu ông A-ha-ron, các thầy Lê-vi thì lo phục vụ. 11 Các vị ấy cứ mỗi sáng mỗi chiều, dâng lễ toàn thiêu kính Ðức Chúa, đốt hương thơm ngào ngạt, trưng bánh tiến trên bàn thanh sạch; còn những ngọn đèn trên cây đèn vàng thì cứ chiều chiều lại đốt lên. Quả thật chúng ta vẫn giữ những điều Ðức Chúa Thiên Chúa chúng ta truyền, còn các ngươi, chính Ðức Chúa các ngươi cũng bỏ. 12 Ðây, Thiên Chúa ở với chúng ta để dẫn đầu chúng ta; các tư tế của Người với chiếc kèn xung trận sẵn sàng thổi lên chống các ngươi! Hỡi con cái Ít-ra-en, Ðức Chúa là Thiên Chúa tổ tiên các ngươi, chớ giao chiến chống lại Người: các ngươi sẽ thất bại!"
Giao tranh
13 Trong khi đó, vua Gia-róp-am sai toán phục kích đi bọc hậu quân Giu-đa. Như thế, cánh quân chính thì đối diện với quân Giu-đa, còn toán quân phục kích thì ở đằng sau họ. 14 Khi quân Giu-đa quay lại, bỗng thấy mình bị đánh cả trước lẫn sau, liền kêu lên Ðức Chúa, các tư tế thì thổi kèn. 15 Quân Giu-đa hò hét xung phong, và trong lúc quân Giu-đa hò hét như vậy thì Thiên Chúa đánh bại vua Gia-róp-am và toàn thể Ít-ra-en trước mặt vua A-vi-gia và Giu-đa. 16 Con cái Ít-ra-en chạy trốn quân Giu-đa, nhưng đã bị Thiên Chúa trao nộp vào tay những người này. 17 Vua A-vi-gia và quân đội của vua đã giáng cho chúng một đòn chí tử: năm trăm ngàn tinh binh của Ít-ra-en đã tử trận. 18 Trong trận ấy, con cái Ít-ra-en bị hạ nhục, còn con cái Giu-đa thì trở nên mạnh mẽ hơn, vì họ đã tựa nương vào Ðức Chúa Thiên Chúa tổ tiên của họ.
Cuối triều vua A-vi-gia
19 Vua A-vi-gia truy kích vua Gia-róp-am và chiếm được của ông các thành sau đây: Bết Ên và các vùng phụ cận, Giơ-sa-na và các vùng phụ cận, Ép-rôn và các vùng phụ cận. 20 Suốt triều đại vua A-vi-gia-hu, vua Gia-róp-am không khôi phục được sức mạnh nữa; vua bị ÐỨC CHÚA đánh phạt và đã chết. 21 Vua A-vi-gia-hu ngày càng thêm mạnh. Vua lấy mười bốn người vợ, được hai mươi hai con trai và bốn mươi con gái. 22 Các truyện còn lại về vua A-vi-gia, đường lối vua theo, các việc vua làm đã được ghi chép trong sách Chú Giải của ngôn sứ Ít-đô. 23 Vua A-vi-gia đã an nghỉ với tổ tiên và được chôn cất trong Thành Ða-vít; con vua là A-xa lên ngôi kế vị.
3. Vua A-Xa Với Công Việc Cải Cách Phụng Tự
Bình an dưới thời vua A-xa
Dưới triều đại vua, xứ sở được yên hàn trong mười năm.
CHIA SẺ
Quân đội của Ít-ra-en đã có chiến lược và lực lượng đông đảo, nhưng họ đã không có Thiên Chúa. Họ đông gấp hai lần lực lượng của Giu-đa (Lc 14:31-32), nhưng khi trận chiến kết thúc, Ít-ra-en đã mất 500,000 quân.
“Chính Thiên Chúa ở với chúng ta như là thủ lãnh của chúng ta,” Vua A-vi-gia đã công bố (c.12). Ông đã hiển nhiên tin rằng “nếu Thiên Chúa ở với chúng ta, ai còn có thể chống lại chúng ta?” (Rm 5:31). A-vi-gia tin tưởng nơi Thiên Chúa của giao ước, Đấng luôn giữ lời hứa của Ngài (c.5). Ông đã sống bằng niềm tin chứ không phải bằng đôi mắt xác thịt.
Trong một khoảnh khắc ngắn, có vẻ như Ít-ra-en đã thắng, nhưng Thiên Chúa đã ban chiến thắng cho Giu-đa. “Vũ khí bí mt” của họ là quay về Giê-ru-sa-lem: họ trung thành thờ phượng Đức Chúa (c.8-11). Họ đã giữ các giới răn của Đức Chúa, và Ngài đã giữ lời hứa với họ. Những chiến thắng công khai là kết quả của những sứ vụ riêng tư đối với Đức Chúa. Những ai mừng vui trước Đức Chúa có thể tin cậy nơi Ngài.
Giống như vua A-vi-gia, kẻ thù của chúng ta có thể làm cho chúng ta rơi vào trong tình huống gần như vô vọng. Tuy nhiên, A-vi-gia đã vượt qua được khó khăn này không phải bằng sức riêng của ông, nhưng nhờ quyền năng của Thiên Chúa. Bạn học được bài học gì từ kinh nghiệm của A-vi-gia để áp dụng cho chính cuộc sống của bạn ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC