Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2012

CHƯƠNG 28 - SỬ BIÊN NIÊN 1

Vua Ða-vít ra chỉ thị về Ðền Thờ
1 Vua Ða-vít triệu tập về Giê-ru-sa-lem các thủ lãnh trong Ít-ra-en: thủ lãnh các chi họ, lãnh đạo các ban ngành phục vụ nhà vua, các vị chỉ huy hàng ngàn và hàng trăm quân,
các người quản lý tài sản cũng như súc vật của vua, các người coi sóc con vua, cùng với các hoạn quan, các dũng sĩ và toàn thể lực lượng tinh binh. 2 Vua Ða-vít đứng lên và nói:
"Hỡi anh em, hỡi đồng bào, hãy nghe đây! Ta đã từng ấp ủ trong lòng ý định xây cất một nhà làm nơi đặt Hòm Bia Giao Ước của Ðức Chúa, làm bệ chân cho Thiên Chúa chúng ta, và ta đã chuẩn bị cho việc xây cất này. 3 Nhưng Thiên Chúa đã phán với ta: "Ngươi không được xây nhà kính danh Ta, vì ngươi đã nhiều phen giao chiến và đổ máu quá nhiều."
4 Giữa bao nhiêu người trong nhà cha ta, Ðức Chúa, Thiên Chúa của Ít-ra-en, chỉ chọn ta làm vua cai quản Ít-ra-en đến muôn đời. Quả thật, Người đã chọn Giu-đa lên lãnh đạo, và trong nhà Giu-đa, chọn nhà thân phụ ta; rồi trong các con của thân phụ ta, Người đã ưu ái chọn ta làm vua toàn thể Ít-ra-en. 5 Và trong tất cả các con trai ta - quả Ðức Chúa đã ban cho ta nhiều con trai - Người đã chọn Sa-lô-môn con ta lên ngự ngai vàng của Ðức Chúa mà cai quản Ít-ra-en. 6 Người đã phán với ta: "Chính Sa-lô-môn, con ngươi, sẽ xây nhà và các sân của Ta, vì Ta đã chọn nó làm con, và Ta sẽ là cha của nó. 7 Ta sẽ củng cố vương quyền của nó đến muôn đời nếu nó cố gắng thi hành mệnh lệnh và luật pháp của ta như hiện nay.
8 Vậy giờ đây, trước mặt toàn thể Ít-ra-en, đại hội của Ðức Chúa, có Thiên Chúa chúng ta đang nghe, các ngươi hãy tuân giữ và theo dõi mọi mệnh lệnh của Ðức Chúa, Thiên Chúa các ngươi. Có thế các ngươi mới tiếp tục chiếm hữu đất nước tốt đẹp này và sẽ để lại làm gia nghiệp muôn đời cho con cháu mai sau.
9 Phần con, Sa-lô-môn, con của cha, con hãy nhận biết Thiên Chúa của cha con mà trọn niềm phụng sự với tâm hồn phấn khởi, vì Ðức Chúa dò xét mọi tâm can và thấu suốt mọi tư tưởng đang hình thành. Nếu con tìm kiếm Người, Người sẽ cho con được gặp; nhưng nếu con lìa xa Người, Người sẽ lìa bỏ con. 10 Con cứ nghĩ mà xem: Ðức Chúa quả đã chọn con để xây một ngôi nhà làm thánh điện. Hãy cương quyết bắt tay vào việc đi!"
11 Vua Ða-vít trao cho thái tử Sa-lô-môn mẫu của tiền đường, của các ngôi nhà, kho chứa, các phòng lầu, phòng trong và cung xá tội. 12 Vua cũng trao mẫu tất cả các công trình vua dự tính xây: các sân Nhà Ðức Chúa, các phòng chung quanh dùng làm kho báu của Nhà Thiên Chúa, các nơi cất giữ đồ thánh; 13 các phòng dành cho các ban tư tế và Lê-vi, các phòng dùng vào mọi công tác phục vụ Nhà Ðức Chúa và các phòng để vật dụng phục vụ Nhà Ðức Chúa. 14 Vua ấn định bao nhiêu vàng cho tất cả các đồ phải làm bằng vàng dùng trong mỗi công việc, và bao nhiêu bạc cho tất cả các đồ phải làm bằng bạc dùng trong mỗi công việc; 15 về các trụ đèn bằng vàng cùng với đèn, bao nhiêu vàng cho mỗi trụ và đèn; về các trụ đèn bằng bạc, bao nhiêu bạc cho mỗi trụ và đèn, tuỳ theo công dụng của mỗi vật; 16 bao nhiêu vàng cho các bàn dâng tiến, cho từng bàn một, và bao nhiêu bạc cho các bàn bằng bạc; 17 vàng ròng cho các xiên, các bình rảy và bình rượu tế; cho các chén bằng vàng, bao nhiêu vàng cho mỗi chén; cho các chén bằng bạc, bao nhiêu bạc cho mỗi chén; 18 bao nhiêu vàng tinh luyện cho hương án; vua Ða-vít cũng trao mẫu chiếc xe và mẫu các Kê-ru-bim bằng vàng xoè cánh trên Hòm Bia Giao Ước của Ðức Chúa. 19 Tất cả đều ở trong một văn bản chính tay Ðức Chúa viết để cho vua biết rõ mọi chi tiết trong dự án.
20 Vua Ða-vít nói với thái tử Sa-lô-môn: "Hãy cương quyết và mạnh dạn bắt tay vào việc! Ðừng sợ hãi, đừng khiếp đảm! Vì Ðức Chúa là Thiên Chúa, Thiên Chúa của cha, sẽ ở cùng con; Người sẽ không để mặc hoặc bỏ rơi con, nhưng sẽ giúp con hoàn tất toàn bộ công trình phục vụ Nhà Ðức Chúa. 21 Và này có các ban tư tế và Lê-vi sẵn sàng lo mọi việc phục dịch Nhà Thiên Chúa. Rồi trong bất cứ công việc nào, con cũng có sẵn tất cả những người nhiệt tình và thành thạo mọi chuyện. Các thủ lãnh và toàn dân, hết thảy đều chờ lệnh con."
CHIA SẺ
 
Một con tim thất vọng. Thay vì càm ràm bởi vì ông không thể xây nhà cho Thiên Chúa, Đa-vít đã bắt đầu chuẩn bị để giúp cho Sa-lô-môn thực hiện nhiệm vụ này. Đa-vít đã phục vụ cho thế hệ của ông và những thế hệ tương lai bởi vì ông phục vụ Chúa một cách quảng đại. Khi những thất vọng xảy đến trong cuộc sống của bạn, bạn làm gì để vượt qua chúng ?
Một con tim trung thành. Sa-lô-môn có tất cả những gì mà ông cần để xây dựng đền thờ, nhưng điều quan trọng nhất mà chỉ có ông có thể cung cấp đó là một con tim trung thành với Thiên Chúa. Những động lực để thực hiện phải chính trực, còn nếu không công việc của ông sẽ không được chúc phúc. Đa-vít đã chuẩn bị tất cả mọi sự cho con mình, điều đó có giúp bạn suy nghĩ về cách thức làm bố mẹ của bạn trong gia đình, hay nói rộng hơn bạn đã làm gì để giúp cho thế hệ tương lai trong việc xây dựng đền thờ tâm hồn ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC