Thứ Hai, 20 tháng 5, 2013

CHƯƠNG 28 - GIÓP

4. Ca Tụng Khôn Ngoan

Khôn ngoan con người không thể đạt được
1 Quả thật, có nơi để lấy bạc, có chỗ để luyện vàng.
2 Sắt lấy ra từ đất, đá nung chảy thành đồng.
3 Người ta xua bóng tối, đào bới cho đến cùng,
để lấy đá từ nơi tối tăm mù mịt.
4 Những kẻ xa lạ đào đường hầm
tại những nơi không người qua lại;
chúng bị treo lơ lửng, đu đưa xa cõi người phàm.
5 Ðất trước kia sản xuất ra bánh ăn,
thì nay đáy ngửa nghiêng như bị lửa đốt.
6 Tại đây đá có nhiều lam ngọc và trong bụi đất có cả vàng.
7 Mãnh cầm không biết đường tới đó
và mắt kền kền cũng chẳng nhận ra.
8 Loài mãnh thú chưa từng đặt chân đến,
và sư tử con chưa qua đó bao giờ.
9 Người ta tra tay đào đá lửa, làm đảo lộn núi non tận móng nền,
10 và xẻ những đường hầm trong núi đá,
mắt nhìn xem mọi thứ báu vật.
11 Người ta đắp đập chặn các dòng sông,
và đưa ra ánh sáng những điều bí ẩn.
12 Nhưng khôn ngoan từ đâu ra, và trí hiểu ở chốn nào?
13 Người phàm không lượng giá được khôn ngoan,
vì khôn ngoan không ở trong đất dành cho kẻ sống.
14 Vực thẳm nói: "Tôi không chứa khôn ngoan! "
Ðại dương bảo: "Khôn ngoan không ở nơi tôi bao giờ! "
15 Người ta không thể lấy vàng ròng thay thế,
cũng không đem tiền rừng bạc bể mà mua.
16 Vàng Ô-phia, mã não quý và lam ngọc
người ta không dùng để định giá khôn ngoan.
17 Vàng hay thủy tinh không thể sánh tày,
bình vàng quý cũng không đổi lấy được khôn ngoan.
18 So với khôn ngoan, san hô đá quý đều vô nghĩa,
được khôn ngoan còn hơn được ngọc trai.
19 Người ta không sánh khôn ngoan với hoàng ngọc xứ Cút,
cũng không đánh giá ngang hàng với vàng ròng.
20 Khôn ngoan từ đâu đến, trí hiểu phát xuất từ nơi nao?
21 Khôn ngoan khuất dạng trước mắt người trần,
ẩn mình đi, chim trời không nhìn thấy.
22 Âm ty và tử thần lên tiếng bảo:
"Tiếng tăm của khôn ngoan tai chúng tôi đã được biết."
23 Ðường nẻo của khôn ngoan một mình Thiên Chúa tỏ,
chính Người biết nơi ở của khôn ngoan.
24 Quả thật, Người nhìn thấy tận cùng cõi đất,
Người xem thấy mọi sự dưới vòm trời.
25 Khi Người ban sức mạnh cho gió
và định mức cho nước thủy triều,
26 khi Người ra luật cho mưa, vạch đường cho sấm chớp,
27 bấy giờ Người nhìn thấy và định giá khôn ngoan,
Người thông hiểu và lại còn thấu suốt.
28 Rồi Người nói với con người:
"Này, kính sợ Chúa Thượng, đó là khôn ngoan,
tránh xa điều ác, đó là trí hiểu."
CHIA SẺ

Sự khôn ngoan “Sự khôn ngoan ở đâu?” là câu hỏi then chốt của Gióp (c.12,20). Liệu ta phải lùng kiếm sự khôn ngoạn như người thợ mỏ phải đào xới khi họ khai thác vàng bạc (Cn 2:1-9)? Ở một mức độ nào đó, đúng như vậy, vì sự khôn ngoan không thể tìm thấy ở trên bề mặt của sự kiện. Bạn phải đào sâu nơi Lời Chúa và trong cuộc sống nếu bạn muốn tìm kiếm sự khôn ngoan của Thiên Chúa (Cn 8:10-11). Khôn ngoan đích thực bắt đầu với sự kính sợ Thiên Chúa (c.28; Cn 1:7; 9:10; 15:33; 19:23). Khi chúng ta tôn kính Thiên Chúa là lúc chúng ta tìm kiếm để làm vui lòng Ngài, Ngài sẽ dạy chúng ta sự khôn ngoan và đường lối Ngài (Is 33:6; Gc 1:5).
Nếu chúng ta chỉ dựa vào kinh nghiệm, nền giáo dục, trí biết, trí hiểu mà thôi thì đó chưa phải là sự khôn ngoan. Chính những lúc khó khăn nhất trong cuộc sống mà chúng ta có thể học biết cậy dựa vào Thiên Chúa. Tại sao con người không thể tìm thấy sự khôn ngoan mà anh ta cần ? Nguyên nhân chính là bởi con người từ chối nhìn lên Đấng là nguồn của sự khôn ngoan !
Vì sao chúng ta chỉ tìm kiếm những điều tạm bợ, những điều mà chúng ta nghĩ rằng chúng  sẽ thỏa mãn khao khát của chúng ta? Riêng bạn, bạn có thấy cần hay muốn tăng thêm sự khôn ngoan? Đâu là phương thức mà chính bạn tìm kiếm sự khôn ngoan?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC