Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2013

CHƯƠNG 34 - GIÓP

Ba nhà khôn ngoan không biện hộ nổi cho Thiên Chúa
1 Ông Ê-li-hu lên tiếng nói:
2 Hỡi các nhà khôn ngoan, xin nghe lời tôi nói,
hỡi các bậc thông thái, xin vui lòng lắng tai:
3 vì như tai thẩm định lời lẽ, và như lưỡi thưởng thức món ăn,
4 thì chúng ta hãy phân biệt điều nào là phải
và điều nào là tốt giữa chúng ta.
5 Quả thật, ông Gióp nói: "Tôi là người công chính,
thế mà Thiên Chúa lại gạt bỏ sự chính trực của tôi;
6 tôi ăn ở chính trực mà lại bị coi là dối trá,
tôi bị bắn trọng thương mặc dù không phạm tội."
7 Ai là người can đảm như ông Gióp
uống lời chế nhạo như nước lã,
8 đồng hành với bọn làm điều bất công
và cùng đi với phường gian ác?
9 Ông ấy nói: Người ta chẳng được lợi gì
khi sống thân tình với Thiên Chúa!
10 Vì thế, hỡi những người biết phân biệt phải trái,
xin nghe tôi: không đời nào Thiên Chúa làm sự dữ,
Ðấng Toàn Năng chẳng làm chuyện bất công bao giờ!
11 Thật vậy, Người trả cho phàm nhân xứng với việc họ làm,
và xử với mỗi người tuỳ theo cách họ sống.
12 Quả thật, Thiên Chúa không làm điều dữ,
Ðấng Toàn Năng không bẻ quặt lẽ công minh.
13 Ai trao cõi đất cho Người gìn giữ,
ai đặt Người trông coi toàn cõi địa cầu?
14 Nếu Người muốn rút sinh khí lại và quy tụ hơi thở về mình,
15 thì mọi sinh vật sẽ tắt thở cùng một lúc
và phàm nhân sẽ trở về cát bụi.
16 Nếu ông là người hiểu biết, xin hãy nghe điều này,
xin lắng tai nghe lời tôi nói đây.
17 Người ghét lẽ công bình, làm sao cai trị nổi?
Ông có dám lên án Ðấng Công Chính, Ðấng Toàn Năng?
18 Chính Người gọi vua chúa là "quân vô lại",
kêu vương hầu là "phường gian ác"!
19 Người không về phe với hàng thủ lãnh,
không trọng người giàu, khinh kẻ nghèo,
vì tất cả đều là công trình do tay Người tạo tác.
20 Nửa đêm, họ lăn ra chết bất thình lình,
dân chúng nổi dậy và họ phải tiêu vong,
chẳng cần ai ra tay mà bạo chúa vẫn bị loại bỏ.
21 Thiên Chúa để mắt trông
mọi đường đi nước bước của con người.
22 Bóng tối có dày đặc đến đâu
cũng không thể làm nơi ẩn núp cho phường gian ác.
23 Vì Thiên Chúa không hề ấn định
nơi phàm nhân phải đến để hầu toà.
24 Người lật đổ kẻ quyền thế mà không cần điều tra
và đặt kẻ khác lên thay thế.
25 Chính vì Người biết việc chúng làm,
chỉ nội một đêm, chúng bị Người lật đổ và giẫm nát.
26 Như phường tội lỗi, chúng bị Người bạt tai
giữa thanh thiên bạch nhật.
27 Chỉ vì chúng đã chẳng đi theo Người,
không chủ tâm theo đường Người vạch sẵn,
28 khiến cho tiếng kêu của những kẻ hèn yếu,
của những kẻ khốn cùng
đã vọng lên tới Chúa, và Người đã lắng nghe.
29 Nhưng nếu Người cứ thản nhiên không đáp lại,
ai lên án được Người,
nếu Người ẩn mặt đi, nào có ai nhìn thấy?
Tuy nhiên, Người vẫn chăm sóc mỗi dân tộc, mỗi cá nhân,
30 không để cho kẻ gian ác cầm quyền,
chẳng để cho ai đưa dân vào bẫy.
31 Nhưng nếu có người thưa với Thiên Chúa:
"Con xin nhận tội, điều gian ác, con sẽ không dám làm.
32 Xin chỉ cho con điều con không thấy,
nếu con đã bất công, con sẽ không tái phạm."
33 Vậy theo ông nghĩ, liệu Người có trừng phạt hay không?
Tôi biết ông chẳng thiết tha gì,
nhưng chính ông phải chọn, chứ không phải tôi;
vì thế, ông biết được điều gì, xin cứ nói.
34 Những người biết điều hay lẽ phải
cũng như các bậc khôn ngoan đang nghe tôi,
tất cả đều sẽ nói:
35 "Ông Gióp này ham nói mà chẳng hiểu gì,
lời lẽ của ông chẳng khôn ngoan gì cả.
36 Mong sao ông Gióp cứ phải chịu thử thách đến cùng,
vì ông đã trả lời như phường gian ác:
37 đã phạm bao tội lỗi, ông lại còn bất trung,
nhìn chúng ta, ông vỗ tay cười nhạo
và gia tăng lời chống báng Thiên Chúa."
CHIA SẺ
Thiên Chúa là Đấng Công Chính. Ê-li-hu phải là một người có khả năng lắng nghe bởi qua việc ông đã trích dẫn những lời của Gióp cho thấy điều đó. Tuy nhiên, Ê-li-hu đã nghe với đôi tai mà không nghe bằng con tim, điều đó đã làm cho những diễn từ của ông rất khô khan và thiếu sự nhân ái. Ông đã quá chắc chắn về chính mình và vẫn tiếp tục nhắc nhở Gióp và những người bạn lắng nghe ông (c. 2,10,16,34).
Ê-li-hu cũng lập lại cùng một kiểu tranh luận cũ rích: Thiên Chúa là Đấng công chính và vì thế không thể bị kết án về tội hay không công bằng. Thiên Chúa nhìn thấy tất cả những gì chúng ta làm và phân xử tội một cách công minh. Gióp đã nổi loạn chống lại Thiên Chúa, phải xưng thú và có cách hành xử thích hợp với Thiên Chúa.
Thiên Chúa đã không đề nghị chúng ta phải hiểu. Ngài chỉ đòi hỏi chúng ta phải tin rằng Ngài là Đấng công chính, và thiện hảo, và chúng ta tín thác, bước theo và vâng phục Ngài. Ngài muốn chúng ta phải tin: khi kết thúc, những đau khổ, nổ lực của chúng ta đều đáng giá. Tin rằng Ngài biết Ngài đang làm gì, để chúng ta sẵn sàng đặt sự tin tưởng ở nơi Ngài hơn là dựa vào bản thân, hay sự hiểu biết của chính mình. Ngày hôm nay, liệu bạn sẽ thực thi những đề nghị trên ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC