Thứ Hai, 27 tháng 5, 2013

CHƯƠNG 35 - GIÓP

Thiên Chúa không dửng dưng trước công việc của con người
1 Ông Ê-li-hu lại lên tiếng nói:
2 Ông tưởng mình chính trực hay sao
khi nói rằng: "Tôi công chính hơn Thiên Chúa"
3 hay khi nói: "Nếu tôi không phạm tội,
có hệ chi đến Ngài hay ích gì cho tôi?"
4 Chính tôi sẽ trả lời cho ông
và cho các bạn ông cùng một lúc.
5 Hãy nhìn lên bầu trời mà ngắm xem:
các tầng mây cao hơn ông biết mấy!
6 Giả như ông phạm tội, ông làm chi được Người,
ông gia tăng tội ác, có hại được Người không?
7 Nếu ông công chính, ông đem lại chi cho Người,
liệu Người sẽ nhận được gì từ tay ông?
8 Tội ác của ông chỉ hại cho loài người,
lòng đạo của ông chỉ lợi cho phàm nhân.
9 Bị ức hiếp dã man, người ta rên rỉ
và van xin khi bị kẻ cường quyền đàn áp.
10 Nhưng chẳng ai buồn hỏi: "Thiên Chúa ở đâu rồi,
Người là Ðấng đã tạo thành tôi,
đã làm vọng lên bao ca khúc giữa đêm trường,
11 Người là Ðấng cho chúng ta hiểu biết hơn dã thú,
khôn ngoan hơn chim trời? "
12 Bấy giờ nghe kêu cứu, Người cũng không đáp lại,
vì kẻ gian ác vẫn còn ngạo mạn kiêu căng.
13 Thật là công dã tràng:
Thiên Chúa chẳng hề nghe, Ðấng Toàn Năng không thấy.
14 Người lại càng không trả lời ông
khi ông nói: ông không thấy Người,
và sau khi trình bày với Người vụ kiện của ông,
ông vẫn luôn chờ đợi;
15 hay khi ông nói: Người không vì giận mà trừng phạt,
âu cũng là vì Người chẳng quan tâm
đến tội phản trắc của loài người.
16 Tôi nghĩ rằng: ông Gióp mở miệng nói chuyện không đâu,
vì thiếu hiểu biết mà dài dòng văn tự.
CHIA SẺ

Thiên Chúa là Đấng cao cả. Khi Gióp đã nghĩ rằng ông đặt mình dưới cái nhìn của Thiên Chúa điều đó quan trọng như thế nào ? Liệu tội của ông hay sự công chính của ông có ảnh hưởng đến Thiên Chúa ? Đó chỉ là phần tự hào về phía Gióp (c.12-13). Nhưng Gióp thật quan trọng với Thiên Chúa, đến nỗi ở trên trời, Ngài và Satan đã thảo luận về ông!
Sự cao cả của Thiên Chúa không có nghĩa là Ngài ở xa chúng ta và không quan tâm đến chúng ta. Ngài vĩ đại trong tình yêu của Ngài (Ep 2:4), lòng thương xót (Tv 86:13), và lòng tốt (Tv 117:2). Ngài có thể không lấy đi khỏi nơi bạn những thử thách ngay tức thời, nhưng Ngài có thể ban cho bạn một bài ca trong đêm đen (c.10; Tv 42:9; 77: 6-7; 119:62).
Đêm tối là mùa của sự sợ hãi và đem đến những cảnh báo cho con người. Chúng ta đối diện với nhiều loại đêm tối tác động đến tinh thần và tâm hồn chúng ta. Đêm tối của sầu não, đêm tối của bách hại, đêm tối của nghi ngờ, đêm tối của hoang mang, đêm tối của lo lắng, đêm tối của chống đối, đêm tối của u mê. Đâu là bí quyết để giúp bạn thấy được Ánh Sáng trong những đêm tối của đời mình, thấy bạn thật quý giá với Thiên Chúa, Đấng vẫn đồng hành với bạn dù trong đêm tối đời mình đã làm cho bạn không thể nhìn thấy Ngài ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC