Thứ Tư, 5 tháng 6, 2013

THÁNH VỊNH 002

Ðấng Mê-si-a là Vua chiến thắng


  (1) Sao chư dân lại ồn ào náo động?
  Sao vạn quốc dám bày kế viển vông?


  (2) Vua chúa trần gian cùng nổi dậy,
  vương hầu khanh tướng rập mưu đồ
  chống lại Ðức Chúa,
  chống lại Ðấng Người đã xức dầu phong vương.


  (3) Chúng bảo nhau: "Xiềng xích họ, nào ta bẻ gãy,
  gông cùm họ, ta hãy quăng đi!"


  (4) Chúa ngự trời cao thấy thế bật cười,
  Người chế nhạo bọn chúng.


  (5) Rồi nổi trận lôi đình, Người quát nạt,
  trút cơn thịnh nộ, khiến chúng kinh hoàng,


  (6) rằng: "Chính Ta đã đặt vị quân vương Ta tuyển chọn,
  lên trị vì Xi-on, núi thánh của Ta."


  (7) Tân vương lên tiếng: Tôi xin đọc sắc phong của Chúa,
  Người phán bảo tôi rằng: "Con là con của Cha,
  ngày hôm nay Cha đã sinh ra con.


  (8) Con cứ xin, rồi Cha ban tặng
  muôn dân nước làm sản nghiệp riêng,
  toàn cõi đất làm phần lãnh địa.


  (9) Con sẽ dùng trượng sắt đập chúng tan tành,
  nghiền nát chúng như đồ sành đồ gốm."


  (10) Vậy giờ đây, hỡi các vua chúa, hãy biết điều,
  thủ lãnh trần gian, nào tỉnh ngộ!


  (11) Ðem lòng kính sợ mà phụng thờ Ðức Chúa,

  (12) hãy khiếp run phủ phục dưới chân Người!
  Kẻo Chúa nổi lôi đình là các ngươi mạt lộ,
  lửa giận của Người giây lát sẽ bừng lên!
  Còn những ai ẩn náu bên Người,
  thật hạnh phúc dường bao!
   CHIA SẺ

Thiên Chúa nghe (1–3). Ngài nghe sự sắp đặt của các quốc gia và âm mưu của những người cầm quyền. Họ muốn điều gì ? Thoát khỏi Thiên Chúa ! Nhưng con đường đưa đến tự do đích thật là tuân phục chứ không phải là nổi loạn. Loại bỏ ý Thiên Chúa sang bên là cách thức biến chúng ta thành nô lệ và hủy hoại.
Thiên Chúa cười  (4). Người bé nhỏ không lo lắng về Thiên Chúa với tất cả những sự náo nhiệt và đe dọa. Thiên Chúa ngự trên ngai của Ngài và điều khiển tất cả mọi sự. Khi những sự náo nhiệt của thế gian đe dọa bạn, hãy quay về với Thiên Chúa và để Ngài giải quyết mọi sự (Cv 4:23–31).
Thiên Chúa nói  (5–12). Thiên Chúa Đấng là Cha công bố rằng vị Quân Vương của Ngài được đặt ở Si-on trên trời, nơi các quốc gia không thể chạm đến Ngài. Thiên Chúa Đấng là Con tuyên bố rằng các quốc gia thuộc về Ngài, vì thế những kẻ nổi loạn là không đáng quan tâm (7-9). Cuối cùng, Thiên Chúa là Thần Khí mời gọi những kẻ nổi loạn hãy tùng phục và được chúc lành thay vì bị hủy hoại (10-12).
Vượt trên tất cả những sự náo nhiệt của các quốc gia, hãy lắng nghe để nhận rõ được tiếng của Thiên Chúa. Làm thế nào để chúng ta đáp trả lại những người khác trong những thời khắc của chiến tranh, loạn lạc, hay xung đột bất hòa ? Đâu là cách thức của người môn đệ Đức Ki-tô đáp trả ? Nếu điều gì đó tồi tệ nhất xảy đến; giả như một người thân yêu nhất của bạn mất trong chiến tranh, hay xung đột; giả như một tại họa thiên tai, bạn sẽ phản ứng như thế nào ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC