Thứ Năm, 6 tháng 6, 2013

THÁNH VỊNH 003

Ðức Chúa là Ðấng bảo vệ người công chính

(1) Thánh vịnh. Của vua Ða-vít, khi vua chạy trốn con mình là Áp-sa-lôm.


  (2) Lạy Chúa, thù địch con đông vô kể,
  người nổi dậy chống con thật quá nhiều!


  (3) Quá nhiều kẻ đang nói về con: "Chúa Trời đâu cứu hắn!"

  (4) Nhưng lạy Chúa, chính Ngài là khiên che thuẫn đỡ,
  là vinh dự của con,
  là Ðấng cho con được ngẩng đầu bất khuất.


  (5) Tôi vừa cất tiếng kêu lên cùng Chúa,
  Chúa liền đáp lại từ núi thánh của Người.


  (6) Tôi nằm xuống và tôi thiếp ngủ,
  rồi thức dậy, vì Chúa đỡ nâng tôi.


  (7) Tôi chẳng còn phải sợ
  lũ người đông vô số đang vây bọc quanh tôi.


  (8) Lạy Chúa, xin trỗi dậy,
  cứu lấy con, lạy Thiên Chúa con thờ.
  Mọi kẻ thù con, Ngài đánh vỡ mặt,
  bọn gian ác, Ngài đập gẫy răng.


  (9) Chúa chính là nguồn ơn cứu độ,
  xin ban phúc lộc cho dân Ngài.
  CHIA SẺ

Nếu như lo lắng làm cho bạn không thể có một giấc ngủ sâu, Tv 3 và 4 là những gì bạn đang cần. Cả hai thánh vịnh có thể được Đa-vít viết khi bị đi đày khỏi Giê-ra-salem bởi vì người con trai Ab-sa-lom của ông đã trộm lấy quốc gia (2Sam 15-18). Tv 3 là một thánh vịnh than khóc (c.6), và thánh vịnh 4 là một thánh vịnh buổi tối (c.9).
Làm thế nào mà Đa-vít có thể ngủ được khi ông đang trong một tình trạng nguy hiểm như vậy ? Những kẻ thù đang chống lại ông (1,7) nhưng Đa-vít đã biết rằng Thiên Chúa ở về phía ông. Thiên Chúa bao bọc bạn (c.4), gìn giữ bạn (c.6), và cứu bạn (c. 8). Khi người khác khích bác bạn (c.3), Thiên Chúa giúp bạn ngẩng đầu lên và giúp bạn tiếp bước (c.4). “Nếu bạn không ngủ được, đừng dừng phương pháp đếm cừu - hãy thưa chuyện với người Mục Tử !”
Hôm nay, Thiên Chúa đang gửi đến mỗi người chúng ta qua tôi tớ của Ngài là vua Đa-vít, Ngài muốn những ai đang thấy mình gục đầu và khiếp nhược được ngẩng đầu lên, bởi vì Ngài vẫn là Thiên Chúa và Ngài yêu mến bạn và giữ gìn bạn. Thiên Chúa chẳng bao giờ ngủ (Tv 121:3-4), vì thế tại sao bạn phải trằn trọc mất ngủ và lo lắng ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC