Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2013

THÁNH VỊNH 005

Lời kinh sáng
xin ÐỨC CHÚA bảo vệ

(1) Phần nhạc trưởng. Có thổi quyển. Thánh vịnh. Của vua Ða-vít.


  (2) Lạy CHÚA, xin lắng tai nghe lời con nói,
  hiểu thấu điều con thầm thĩ nguyện xin.


  (3) Lạy Ðức Vua là Thiên Chúa con thờ,
  xin Ngài nghe tiếng con đang cầu cứu.


  (4) Vâng, Lạy CHÚA, chính Ngài là Ðấng con van vỉ,
  ngay từ sớm, Ngài đã nghe tiếng con.
  Ngay từ sớm, con tỏ bày ước nguyện, rồi chăm chú đợi trông.


  (5) Ngài không phải là một vị thần ưa điều ác,
  ác nhân đâu được ở với Ngài,


  (6) trước nhan Ngài đứa kiêu căng làm sao đứng vững!
  Ngài ghét những kẻ làm điều ác,


  (7) Diệt trừ bọn điêu ngoa, kinh tởm lũ giết người,
  Gớm ghê phường giảo quyệt.


  (8) Phần con đây, nhờ tình Chúa bao la,
  Ðược bước vào nhà Chúa;
  Con hết lòng kính sợ, hướng về đền thánh mà phủ phục tôn thờ.


  (9) Lạy CHÚA, kẻ thù con đang rình sẵn,
  Xin lấy đức công chính của Ngài mà hướng dẫn con,
  Xin san phẳng lối của Ngài để con tiến bước.


  (10) Môi miệng chúng chẳng có gì thành thật,
  Lòng dạ đầy chước độc mưu thâm.
  Cửa họng chúng như nấm mồ mở rộng,
  Khéo đẩy đưa ba tấc lưỡi phỉnh phờ.


  (11) Lạy Chúa Trời, xin bắt chúng đền tội,
  Chúng đã mưu mô thì xin cho chúng té nhào.
  Chúng quá nhiều tội lỗi, xin đuổi chúng đi,
  Vì chúng đã phản nghịch cùng Chúa.


  (12) Còn những người trú ẩn bên Chúa,
  Ước chi họ đều được hỷ hoan
  Và reo vui mãi tới muôn đời.
  Chúa bảo vệ những người mến yêu Danh Thánh,
  Nhờ Ngài, họ phấn khởi mừng vui.


  (13) Vâng lạy CHÚA, Ngài ban phúc lành cho người công chính,
  Lấy ân tình bao phủ như thuẫn đỡ khiên che.
   CHIA SẺ
      Khi ông phục vụ trong triều đình vua Sa-un, Đa-vít thường bị những quan chức của Sa-un tấn công. Họ tâng bốc nhằm làm hài lòng nhà vua và nói dối về Đa-vít (5-7, 10). Thực ra, vua Sa-un đã tin rằng Đa-vít đang muốn chiếm lấy ngôi báu của mình. Khi người ta dựng chuyện về bạn, hãy học gương của Đa-vít và cầu nguyện về vấn đề đó. Lưu ý đến những điều ông cầu xin.
Lắng nghe con (2-7). Đa-vít đã bắt đầu một ngày mới với việc nâng tâm hồn lên cùng Chúa. Thiên Chúa đã biết những lời tội lỗi của những kẻ dối trá, nhưng Ngài cũng đã nghe những lời cầu nguyện trong niềm tin của tôi tớ Ngài.
Hướng dẫn con (8-9). Đa-vít phải cẩn thận bởi vì Sa-un và những người lãnh đạo của ông đang quan sát mình, và cuộc sống của ông đang lâm nguy. Ông đã thờ phượng Thiên Chúa và cầu xin Thiên Chúa hướng dẫn mỗi ngày.
Bảo vệ con (10-11) Đa-vít đã không chiến đấu chống lại Sa-un hay thuộc hạ của Sa-un; ông trao cuộc chiến này cho Đức Chúa. Ông tín thác Thiên Chúa bảo vệ ông, và Thiên Chúa đã không thất bại.
Chúc lành con (12-13). Che chở là điều cuối cùng được nhắc đến trong câu 13. Hơn thế nữa, Đa-vít được chúc lành với niềm vui, tự tin, và một tình yêu sâu sắc với Thiên Chúa. Những lúc đau khổ có thể là thời gian để lớn lên, nếu chúng ta để cho Đức Chúa dẫn dắt ta đi theo lối của Ngài.
      Bạn có tin vào lời cầu nguyện, hay bạn chỉ tin vào lời cầu nguyện trong những lúc nguy cấp ? Khi cầu nguyện chúng ta cúi đầu, chúng ta khiêm hạ chính mình trước Ngài. Chúng ta thừa nhận những nhu cầu mình đang cần. Chúng ta thừa nhận tình trạng bất lực của mình. Chúng ta thấy mình cần Ngài, cần sức mạnh của Ngài, sự trợ giúp của Ngài, phúc lành của Ngài, lòng thương xót và ân sủng của Ngài. Bạn có kinh nghiệm nào trong việc nhận ra sự can thiệp của Thiên Chúa khi bạn kêu cầu sự trợ giúp của Ngài ? Phải chăng do thiếu kiên nhẫn và niềm tin nơi Thiên Chúa đã làm cho bạn đánh mất nhiều cơ hội để có thể nhận ra kế hoạch Ngài muốn thực thi trên cuộc đời bạn ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC