Thứ Tư, 17 tháng 7, 2013

THÁNH VỊNH 044

Thánh Vịnh 44 (43):
Các tai hoạ Dân Thiên Chúa mắc phải

(1) Phần nhạc trưởng. Của con cái ông Cô-rắc. Thi khúc.

(2) Lạy Thiên Chúa, tai chúng con đã từng được nghe
truyện cha ông vẫn thường kể lại
về công trình Chúa đã làm nên
thời các cụ thuở xa xưa ấy,

(3) rằng tự tay Ngài trục xuất chư dân,
còn họ, Ngài đem trồng vào đất chúng;
Ngài làm tiêu hao nhiều nước nhiều miền
và cho họ được thêm lớn mạnh.

(4) Vì đâu có phải nhờ gươm giáo mà họ chiếm đất đai,
đâu phải cánh tay họ đem được thắng lợi về.
Nhưng chính là nhờ tay hữu Chúa,
tay mạnh mẽ và ánh tôn nhan Ngài, vì Ngài yêu thích họ.

(5) Chính Ngài là Vua, là Thiên Chúa của con,
đã cho nhà Gia-cóp toàn công thắng trận.

(6) Ngài trợ lực, chúng con quật ngã quân thù,
nhờ danh Ngài, chúng con chà đạp đối phương.

(7) Con chẳng có cậy tài cung nỏ,
cứu được mình, đâu bởi gươm đao.

(8) Nhưng chính Ngài cứu khỏi địch thù
làm kẻ ghét chúng con phải nhục nhã.

(9) Nhờ Thiên Chúa, chúng con hằng nở mày nở mặt,
mãi ngàn thu, xin tán tụng danh Ngài.

(10) Thế mà Ngài bỏ rơi, hạ nhục chúng con,
với quân đội nhà, Ngài chẳng còn xuất trận,

(11) làm chúng con thua giặc chạy dài,
kẻ ghét chúng con cứ mặc tình cướp phá.

(12) Ngài thí chúng con tựa bầy chiên thịt,
bắt tản lạc đi giữa ngoại bang.

(13) Ấy dân Ngài, Ngài đem bán rẻ,
giá cả thế này, lợi lộc gì đâu!

(14) Ngài để cho láng giềng thóa mạ,
kẻ chung quanh phỉ báng chê bai.

(15) Ngài làm cho chúng con nên trò cười cho dân ngoại,
chúng lắc đầu, tỏ vẻ khinh khi.

(16) Ðiều sỉ nhục cứ ngày ngày ám ảnh,
quá hổ ngươi, đâu còn mặt mũi nào!

(17) Nghe thoá mạ, nghe lộng ngôn kêu réo,
thấy địch thù, thấy oán hận hờn căm.

(18) Cơ sự đã xảy ra như vậy,
chúng con nào đã quên lãng Chúa cho cam,
hay đã thất trung cùng với giao ước của Ngài,

(19) hoặc đã dám manh tâm bỏ Chúa,
nẻo đường Ngài, chân chẳng bước theo,

(20) mà Chúa lại đẩy vào hang sói,
khiến bóng tử thần phủ lấp chúng con.

(21) Còn ví thử chúng con đã quên danh Chúa,
mà giơ tay vái lạy tà thần,

(22) há Thiên Chúa lại chẳng tường chẳng rõ?
Ngài biết thừa mọi bí ẩn tâm can!

(23) Âu cũng vì Ngài, mà mỗi ngày chúng con bị giết,
bị coi như bầy cừu để sát sinh.

(24) Lạy Chúa, xin tỉnh giấc ! Ngài cứ ngủ được sao?
Xin trỗi dậy đi nào, đừng đuổi xua mãi mãi!

(25) Sao Ngài còn ẩn mặt, quên rằng chúng con bị khổ cực đoạ đầy
(26) Mạng chúng con chôn vùi trong cát bụi,
tấm thân này nằm bẹp dưới bùn đen.

(27) Dám xin Ngài đứng lên phù giúp,
lấy tình thương cứu chuộc dân Ngài.


CHIA SẺ

Đất nước đang đối diện với một cơn khủng hoảng, tuy vậy, có vẻ như Thiên Chúa đã quên dân Ngài, và đang trợ giúp cho kẻ thù (10-17). Ít-ra-en là một dân bị phân tán, bị sỉ nhục và khinh miệt. Bạn sẽ làm gì khi Thiên Chúa như về phía với kẻ thù ?
Bạn hãy nhớ về những điều Thiên Chúa đã làm  (2-4). Điều này không có nghĩa là sống bằng quá khứ nhưng học từ quá khứ. Tình huống của bạn có thể đau đớn, nhưng Thiên Chúa không thay đổi. Ngài vẫn có thể hành động một cách tuyệt vời và danh Ngài được tôn vinh.
Bạn hãy tín thác nơi Ngài  (5-9). Nếu bạn tin tưởng nơi những tiềm lực của chính mình, bạn sẽ thất bại. Đôi khi, Thiên Chúa cho phép thất bại xảy đến để nhắc  bạn rằng bạn phải tín thác nơi Ngài, và chỉ mình Ngài mà thôi.
Bạn hãy giữ lòng trung thành với Ngài, đón nhận điều gì đang đến (18-27). Hãy nhớ rằng Sa-tan dối trá về Gióp (G 1:6-12)? Phải chăng niềm tin của bạn chỉ là sự đổi chác ? Phải chăng bạn tin tưởng vào Thiên Chúa chỉ vì Ngài làm những điều tốt cho bạn ? Thiên Chúa thử thách đức tin của bạn để xem có thành thực chăng (1 Pr 1:6-9). Hãy tín thác nơi Ngài ngay cả khi bạn có thể không hiểu được điều Ngài đang làm (G 13:15).
Chúng ta thường hay quên khi mà biết bao nhiêu điều Thiên Chúa đã thực hiện trong đời sống chúng ta. Thật là tốt khi bạn nhớ lại những điều này vì nó là nguồn động viên lớn lao cho bạn. Vậy bạn có thể nhớ lại những điều gì mà Thiên Chúa đã làm cho bạn trong quá khứ, đang làm cho bạn trong hiện tại, và tin tưởng rằng Ngài sẽ thực hiện trong tương lai ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC