Thứ Tư, 24 tháng 7, 2013

THÁNH VỊNH 051

Thánh Vịnh 51 (50):
Lạy Thiên Chúa, xin xót thương con

(1) Phần nhạc trưởng. Thánh vịnh. Của vua Ða-vít.
(2) Ngôn sứ Na-than đến gặp vua vì vua đã đến với bà Bát Se-va.


(3) Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con,
mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm.

(4) Xin rửa con sạch hết lỗi lầm
tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.

(5) Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm.
(6) Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa,
dám làm điều dữ trái mắt Ngài.
Như vậy, Ngài thật công bình khi tuyên án,
liêm chính khi xét xử.

(7) Ngài thấy cho : lúc chào đời con đã vương lầm lỗi,
đã mang tội khi mẹ mới hoài thai.

(8) Nhưng Ngài yêu thích tâm hồn chân thật,
dạy con thấu triệt lẽ khôn ngoan.

(9) Xin dùng cành hương thảo
rảy nước thanh tẩy con, con sẽ được tinh tuyền;
xin rửa con cho sạch, con sẽ trắng hơn tuyết.

(10) Xin cho con được nghe
tiếng reo mừng hoan hỷ,
để xương cốt bị Ngài nghiền nát được nhảy múa tưng bừng.

(11) Xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi
và xoá bỏ hết mọi lỗi lầm.

(12) Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng,
đổi mới tinh thần cho con nên chung thuỷ.

(13) Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần Nhan Thánh,
đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài.

(14) Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ,
và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con;

(15) đường lối Ngài, con sẽ dạy cho người tội lỗi,
ai lạc bước sẽ trở lại cùng Ngài.

(16) Lạy Thiên Chúa con thờ là Thiên Chúa cứu độ,
xin tha chết cho con, con sẽ tung hô Ngài công chính.

(17) Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,
cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

(18) Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm,
con có thượng tiến lễ toàn thiêu,
Ngài cũng không chấp nhận.

(19) Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát,
một tấm lòng tan nát dày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê.

(20) Xin rộng lòng tuôn đổ hồng phúc xuống Xi-on,
thành luỹ Giê-ru-sa-lem, xin Ngài xây dựng lại.

(21) Bấy giờ Ngài vui nhận tế phẩm luật truyền,
lễ vật toàn thiêu, lễ vật hiến tế.
Bấy giờ thiên hạ giết bò tơ dâng trên bàn thờ Chúa.


CHIA SẺ
Đây là Thánh vịnh sám hối thứ tư, giống như Thánh vịnh 32, Đa-vít đã viết Thánh vịnh này khi ông phạm tội với Bát Se-va (2Sm 11-12) và cố gắng một cách vô ích để che dấu tội lỗi này. Nếu bạn muốn biết chương nào trong Kinh thánh cho biết cái giá cao của tội, bạn có thể tìm thấy trong Thánh vịnh này.
Tội làm tổn thương tội nhân. Toàn thể con người Đa-vít đã bị ảnh hưởng bởi tội của mình: Mắt ông (c.5), trí ông (c.8), đôi tai (c.10), tim (c.12), tinh thần (c.12), và miệng (15-17). Ông đã đánh mất tình bạn với Thiên Chúa (c.13) và niềm vui của Thiên Chúa (c.14). Liệu niềm vui khi phạm tội có đáng để phải trả giá cao như vậy chăng ? 

Tội làm tổn thương những người khác. Tội có thể đem đến những hệ quả bi đát cho cuộc sống của những người khác (Gc 1:13-16), đặc biệt đến gia đình. Tội của Đa-vít dẫn đến cái chết của U-ri-gia. Con của Bát Se-va chết. Con gái cưng Ta-ma đã bị thất tiết với chính anh của mình là A-môn, người mà sau này đã bị Áp-sa-lôm giết và sau này chính Áp-sa-lôm cũng bị chết dưới tay  của Giô-áp. Liệu một giây phút hoan lạc chóng qua khi phạm tội có đáng giá để phải trả giá đắt như vậy ?

Tội làm tổn thương Thiên Chúa. Chúng ta làm tổn thương bản thân và người khác khi chúng ta phạm tội, nhưng trước hết, tội của chúng ta chống lại Thiên Chúa (c.6). Tội làm cho chúng ta nhơ uế (c.4,9). Tội là sự nổi loạn chống lại luật thánh của Thiên Chúa. Nếu bạn muốn biết tội đã làm đau Thiên Chúa như thế nào, hãy lên đồi Can-vê và chiêm ngắm Người Con của Ngài, Đấng đã chết vì tội của toàn thế giới. Thiên Chúa là tình yêu, và sự ích kỷ của chúng ta làm tan vỡ con tim của Ngài. Bạn có quay về với Thiên Chúa sau những sa ngã của mình để cảm nhận được sự chữa lành bằng Con Tim tan vỡ vì yêu bạn ?

Thiên Chúa là Đấng thương xót, ban ân sủng và tha thứ khi chúng  ta đến với Ngài bằng thái độ sám hối và niềm tin (1Ga 1:9). Đa-vít đã không muốn nhận ơn tha thứ bằng “giá rẻ” nên ông đã đến với tấm lòng tan vỡ. Mỗi khi đến nhận bí tích Hòa giải, bạn đến bằng thái độ nào ? 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC