Thứ Năm, 25 tháng 7, 2013

THÁNH VỊNH 052

Thánh Vịnh 52 (51):
Chống lại người miệng lưỡi hiểm độc

(1) Phần nhạc trưởng. Thi khúc. Của vua Ða-vít.
(2) Khi Ðô-ếch, người Ê-đôm, đến báo cho vua Sa-un rằng:
"Ða-vít đến gặp ông A-khi-me-léc!"


(3) Hỡi kẻ gian hùng, khoe chi tội ác?
(4) Suốt ngày ngươi tính kế hại người!
Này hỡi tên chuyên nghề lừa đảo,
Lưỡi ngươi khác nào dao sắc bén.

(5) Ngươi ưa điều dữ hơn điều lành.
chuộng điều gian dối hơn sự thật.

(6) Ngươi thích nói toàn lời độc ác,
ôi miệng lưỡi điêu ngoa!

(7) Nên Chúa Trời sẽ tiêu diệt ngươi vĩnh viễn,
lượm ngươi đi, đem vất khỏi lều,
và bứng gốc khỏi nơi dương thế.

(8) Nhìn thấy vậy, chính nhân sợ hãi,
(9) nhạo cười rằng: nó đích thị là người
chẳng lấy Chúa làm nơi ẩn náu,
nhưng chỉ tin cậy vào đống tiền đống của
và khoe khoang mưu độc của mình.

(10) Còn phần tôi,
khác gì cây ô-liu xanh rờn trong nhà Thiên Chúa,
tôi tin cậy vào tình thương Thiên Chúa
mãi mãi đến muôn đời.

(11) Lạy Chúa, con nguyện tạ ơn Ngài luôn mãi, vì Ngài đã ra tay.
Trước mặt những người hiếu trung với Chúa,
con trông đợi danh Ngài, vì danh Ngài thiện hảo.


CHIA SẺ

Đô-ếch là một người xấu. Ông đã tìm kiếm sự ưu ái của vua Sa-un bằng cách theo dõi Đa-vít (1Sm 21-22). Khi Đa-vít đã biết rằng Đô-ếch làm những việc gì, ông chạy đến với Thiên Chúa và cầu xin Ngài giúp đỡ, vì Thiên Chúa là Đấng duy nhất có thể đối xử với kẻ thù một cách công bằng. Khi bị đối xử cách bất công, bạn cậy dựa vào ai để tìm lấy công lý cho bản thân mình ?
Lưỡi có thể là một công cụ tốt hay xấu. Lưỡi của Đô-ếch là khoác lác, lừa lọc, và phá hoại giống như dao cạo sắc bén (3-4). Đa-vít tập trung vào những điều tốt lành của Thiên Chúa, thay vì những điều xấu của con người, bởi vì ông biết rằng sự công chính của Thiên Chúa cuối cùng sẽ chiến thắng. Tại sao rất nhiều người dụng miệng lưỡi của mình như là lưỡi dao sắc bén để làm cho những người khác phải đau khổ ? Bạn có cẩn thận khi sử dụng môi miệng của mình để trở thành nguồn phúc lành cho những người khác ?
Đô-ếch giống như cây sum sê, mạnh mẽ, nhưng ông sẽ bị bứng gốc (c.7-9) trong khi đó Đa-vít lại tươi tốt và sinh hoa trái (c.10; Tv 37:34,37). Thiên Chúa đã bảo vệ danh Đa-vít bởi vì Đa-vít đã tín thác vào danh Thiên Chúa (c.11). Theo mức độ nào, bạn trở nên cây ô-liu tươi tốt và sinh hoa trái qua việc để Thiên Chúa sử dụng cuộc đời của bạn ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC