Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2013

THÁNH VỊNH 062

Thánh Vịnh 62 (61):
Tin tưởng vào Thiên Chúa

(1) Phần nhạc trưởng. Giơ-đu-thun. Thánh vịnh. Của vua Ða-vít.

(2) Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi,
hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn.
Ơn cứu độ tôi bởi Người mà đến,

(3) duy Người là núi đá, là ơn cứu độ của tôi,
là thành luỹ chở che : tôi chẳng hề nao núng.

(4) Tới bao giờ các ngươi còn xúm lại
để xông vào quật ngã một người?
Hắn đã như bức tường xiêu đổ,
như hàng rào đến lúc ngả nghiêng.

(5) Con người ấy, chúng chỉ mưu hạ bệ,
chúng thoả lòng vì đã nói dối nói gian.
Miệng thì chúc phúc cầu an,
mà lòng nguyền rủa chứa chan những lời.

(6) Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi,
này hồn tôi hãy nghỉ ngơi yên hàn.
Vì hy vọng của tôi bởi Người mà đến,

(7) duy Người là núi đá, là ơn cứu độ của tôi,
là thành luỹ chở che : tôi chẳng hề nao núng.

(8) Nhờ Thiên Chúa, tôi được cứu độ và vinh quang,
Người là núi đá vững vàng,
ở bên Thiên Chúa tôi hằng ẩn thân.

(9) Hỡi dân Ta, hãy tin tưởng vào Người luôn mãi,
trước mặt Người, hãy thổ lộ tâm can:
Thiên Chúa là nơi ta ẩn náu.

(10) Kẻ thường dân âu chỉ là hơi thở,
người quyền quý đều ví tựa ảo huyền,
đứng cả lên cân cũng chẳng tày mây khói.

(11) Ðừng tin tưởng ở trò áp bức nữa,
chớ hoài công cậy ngón bóc lột người!
Tiền tài dẫu sinh sôi nảy nở,
lòng chẳng nên gắn bó làm chi.

(12) Lạy Thiên Chúa, một lần Ngài phán dạy,
con nghe được hai điều,
rằng : Ngài nắm quyền uy

(13) và giàu lòng nhân hậu;
rằng : Ngài theo tội phúc mà thưởng phạt mỗi người


CHIA SẺ

Chờ đợi Thiên Chúa (c.2,6) không có nghĩa là không làm gì cả hay dửng dưng bởi vì lắm lúc việc chờ đợi còn khó hơn cả đang làm việc. Để việc chờ đợi của bạn sinh ra hoa trái thiêng liêng và có nhiều ý nghĩa, bạn hãy làm như Đa-vít đã làm.
Chờ đợi trong thinh lặng (2-6). Điều này không có nghĩa là đừng nên nói về những khó khăn mà bạn đang trải qua với bất kỳ ai là những người sẽ lắng nghe bạn, hay liên tục lập đi lập lại cùng một điều gì đó với Thiên Chúa. Khi một đứa trẻ nghỉ ngơi trong đôi tay của cha hay mẹ mình, đứa bé chẳng cần phải kêu khóc để gây nên sự chú ý của cha mẹ. Vì thế, thinh lặng không có nghĩa là phải im lặng tuyệt đối, hay để điều mình đang bận tâm chi phối mình liên tục đến mức không còn có thể lắng nghe được gì cả. Đôi khi, nói nhiều là bằng chứng cho thấy niềm tin ít. Thiên Chúa muốn dẹp đi những ồn ào trong cuộc sống của bạn và tạo ra một không gian yên tĩnh ở đó Ngài có thể nói với bạn và khích lệ bạn. Trong mỗi ngày sống của mình, bạn có dành ra những giây phút đặt mình trong thinh lặng, để sẵn sàng để lắng nghe tiếng Chúa ?
Chờ đợi trong hy vọng (6). Thiên Chúa sẽ hành động khi bạn đặt sự tín thác nơi Ngài và để Ngài thực hiện theo cách của Ngài. Niềm hy vọng của bạn không nên cậy dựa nơi con người hay vật chất (10-11) nhưng phải đặt trọn nơi quyền năng của Thiên Chúa (c.12). Hy vọng là điều rất tuyệt vời. Nó cho bạn lý do để có thể mỉm cười trong sâu thẳm nhất của đau khổ. Nó chiếu ánh sáng tới đêm tối nhất. Hy vọng cho sự bình an và nghỉ ngơi. Hy vọng của bạn hiện thời có đặt nơi Thiên Chúa ?
Chờ đợi cách liên lỉ (9). Thật không dễ dàng khi phải luôn trong tình trạng chờ đợi, đặc biệt khi bạn cảm thấy rằng Thiên Chúa không theo “thời khóa biểu” của bạn. Nếu thời gian của bạn đặt trong tay Ngài (Tv 31:16), bạn sẽ có được sự bình an tuyệt đối khi bạn chờ đợi Thiên Chúa can thiệp (Is 26:3). Ở nơi đâu không có niềm tin vào tương lai, thì nơi đó không có sức mạnh trong hiện tại. Để có thể chờ đợi liên lỉ cũng cần có niềm tin và lòng tín thác nơi Thiên Chúa. Với ba đặc tính của chờ đợi trong Thánh vịnh này, đâu là điều khó khăn nhất đối với bạn, vì sao ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC