Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2013

THÁNH VỊNH 081

Thánh Vịnh 81 (80):
Long trọng nhắc lại lời giao ước

(1) Phần ca trưởng. Có họa đàn thành Gát. Của ông A-xáp.
 
  (2) Reo lên mừng Thiên Chúa, Ðấng trợ lực chúng ta!
Hò vang dậy đi nào kính Chúa nhà Gia-cóp!
 
(3) Ðàn hát lên nào, hoà nhịp trống cơm,
bổng trầm gieo tiếng cầm tiếng sắt.

 (4) Rúc lên đi, hãy rúc tù và,
mồng một ngày rằm cho ta mừng lễ.

 (5) Ðó là luật Ít-ra-en phải cứ,
Thiên Chúa nhà Gia-cóp đã phán truyền.

 (6) Chỉ thị này, nhà Giu-se đã nhận khi bỏ miền Ai-cập ra đi.
Một giọng nói tôi nghe khác lạ,

 (7) rằng: "Gánh nặng vai dân, Ta đã cất cho,
tay họ thôi cầm chiếc ki người nô lệ.

 (8) Lúc ngặt nghèo, ngươi đã kêu lên,
Ta liền giải thoát.
Giữa mây mù sấm chớp, Ta đã đáp lời,
bên mạch nước Mơ-ri-va, Ta thử lòng ngươi.

 (9) "Dân Ta hỡi, nghe Ta cảnh cáo,
Ít-ra-en này, phải chi ngươi chịu nghe Ta,

 (10) thì đừng đem thần lạ về nhà,
thần ngoại bang, chớ hề cúng bái.

 (11) Chính Ta là THƯỠNG ÐẾ Chúa ngươi,
đã đưa ngươi lên từ miền Ai-cập,
há miệng ngươi ra, Ta sẽ cho đầy ứ.

 (12) "Nhưng dân Ta đã chẳng nghe lời,
Ít-ra-en nào đâu có chịu.

 (13) Ta đành mặc họ lòng chai dạ đá,
muốn đi đâu thì cứ việc đi!

 (14) "Ôi dân Ta mà đã nghe lời,
Ít-ra-en chịu theo đường Ta chỉ,

 (15) thì hết những địch thù của chúng,
những kẻ hà hiếp chúng xưa nay,
Ta tức khắc trở tay quật ngã;

 (16) "Kẻ thù CHÚA sẽ cầu thân nịnh bợ,
ấy là số phận chúng muôn đời;

 (17) còn dân Ta, Ta sẽ nuôi bằng lúa mì tinh hảo,
mật ong rừng, Ta cho hưởng thoả thuê."

CHIA SẺ
Những điều trong quá khứ (c.2-11). Phần này là một lời mời gọi cho những ai tham dự vào một cử hành vui mừng, có thể là lễ Vượt Qua. A-xáp đã cho họ hai lý do để chia sẻ: vâng phục (đó là lệnh truyền của Thiên Chúa) và biết ơn (tất cả những gì Thiên Chúa đã làm cho họ). Thật là hữu ích khi bạn dành một khoảng thời gian đặc biệt để suy niệm về những gì Thiên Chúa đã làm trong cuộc đời mình.
Những điều trong hiện tại (c.12-13). Mặc dù nhận được tất cả những gì Thiên Chúa đã làm cho dân Ngài, họ vẫn không nghe Lời Ngài hay làm theo ý Ngài. Một trong những phán xét đau nhất đó là Thiên Chúa cho phép bạn làm theo cách riêng của mình. Một lúc nào đó, bạn vui thích với điều đó; rồi bạn sẽ biết rằng bạn sẽ đánh mất nhiều hơn thế nữa.
Những điều đã có thể xảy ra (c.14-17). Nếu dân Ngài đã vâng phục, họ đã nghiệm được chiến thắng thay vì thất bại, viên mãn thay vì trống rỗng, và điều tốt nhất thay vì xấu nhất. Họ đã có thể nhìn lại với niềm vui thay vì họ phải nhớ lại trong hối tiếc.
Trong Thánh vịnh này chúng ta thấy có rất nhiều những lời mời. Chắc chắn nhiều điều sẽ xảy ra một cách hoàn hảo nếu chúng ta nghe theo tiếng của người Chủ đích thực của mình. Liệu tâm hồn của bạn có mở ra và đáp trả lại tiếng Chúa, nhờ đó Ngài có thể bao phủ bạn với mọi phúc lành của Ngài ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC