Thứ Tư, 28 tháng 8, 2013

THÁNH VỊNH 086

Thánh Vịnh 86 (85):
Người khó nghèo cầu nguyện trong cơn quẫn bách

(1) Lời cầu khẩn. Của vua Ða-vít.
 
  Lạy CHÚA, xin lắng tai và đáp lời con,
vì thân con nghèo hèn túng quẫn.
 (2) Xin CHÚA bảo toàn sinh mạng con, bởi vì con trung hiếu.
Xin cứu độ tôi tớ Ngài đây hằng tin tưởng nơi Ngài.

 (3) Chính Ngài là Thiên Chúa của con,
xin rủ lòng thương con, lạy Chúa:
con kêu con gọi Chúa suốt ngày.

 (4) Lạy Chúa, xin làm cho con được vui thoả,
vì con nâng tâm hồn lên tới Chúa.

 (5) Lạy Chúa, Ngài nhân hậu khoan hồng,
giàu tình thương với mọi kẻ kêu xin;

 (6) Lạy CHÚA, xin lắng nghe lời con cầu khẩn,
tiếng con van nài, xin để ý lưu tâm.

 (7) Lâm cảnh ngặt nghèo, con kêu lên Chúa,
vì Chúa vẫn đáp lời.

 (8) Không một thần linh sánh kịp Ngài, lạy Chúa,
việc Ngài làm, quả thật vô song.

 (9) Lạy Chúa, muôn dân chính tay Ngài tạo dựng
sẽ về phủ phục trước Thánh Nhan, và tôn vinh danh Ngài.

 (10) Vì Ngài thật cao cả, và làm nên những việc lạ lùng;
chỉ một mình Ngài là Thiên Chúa.

 (11) Xin dạy con đường lối Ngài, lạy CHÚA,
để con vững bước theo chân lý của Ngài.
Xin Chúa hướng lòng con,
Ðể con biết một niềm kính tôn Danh Thánh.

 (12) Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, con hết lòng cảm tạ,
Thánh danh Ngài, con mãi mãi tôn vinh,

 (13) vì tình Chúa thương con như trời như biển,
Ngài đã kéo con ra khỏi vực thẳm âm ty.

 (14) Lạy Thiên Chúa, phường kiêu ngạo nổi lên chống đối,
bè lũ hung tàn tìm hại mạng sống con:
chúng đâu có kể chi đến Ngài.

 (15) Phần Ngài, muôn lạy Chúa,
Ngài là Thiên Chúa nhân hậu từ bi,
Ngài chậm giận, lại giàu tình thương và lòng thành tín.

 (16) Xin đoái nhìn và xót thương con,
ban sức mạnh của Ngài và xuống ơn cứu độ
cho tôi tớ Ngài đây, con của nữ tỳ Ngài.

 (17) Xin ban cho con một điềm báo phúc,
để bọn thù ghét con trông thấy mà hổ thẹn,
vì, lạy CHÚA, chính Ngài giúp đỡ ủi an con.
 
 
CHIA SẺ

“Giữ gìn cuộc sống của tôi” (c.1-10). Đa-vít lại gặp khó khăn. Như ông vẫn thường làm, ông hướng về Thiên Chúa cầu xin sự giúp đỡ, và ông đưa ra những lý do tại sao Thiên Chúa nên đáp lời ông. Ngài là Thiên Chúa của ông, và ông là tôi tớ của Ngài. Thiên Chúa là Đấng xót thương, và ông cần lòng thương xót. Ông chỉ muốn một mình Thiên Chúa được tôn vinh trong chiến thắng. Thiên Chúa là Đấng tốt lành và vĩ đại, Ngài sẵn sàng ra tay trợ giúp. Bạn có nhận ra những cái kết tích cực sau những tình huống khó khăn xảy ra trong cuộc sống mình? Bạn có nhận ra chính điều đó làm cho bạn gần gũi với Thiên Chúa hơn và biết chạy đến Ngài để cầu xin sự trợ giúp ?
“Thống nhất con tim của tôi” (c.11-13). Một con tim chia rẽ chỉ dẫn đến sự bất ổn (Gc 1:5-8), bởi vì bạn không thể làm tôi hai chủ (Mt 6:22-24). Với một con tim thống nhất, bạn biết kính sợ Thiên Chúa, học từ Ngài, tuân phục Ngài, và ca ngợi danh Ngài. Kinh nghiệm cá nhân bạn có về Thiên Chúa có thúc đẩy con tim bạn chia sẻ điều đó cho những người khác ?
“Bổ sức cho đôi tay của tôi” (c.14-17). Sức mạnh và kinh nghiệm của Đa-vít không có tương xứng để đối diện với kẻ thù; ông cần sức mạnh của Thiên Chúa. Đa-vít đã quen thuộc với thần học của mình (c.15; Xh 34:6), và điều đó giúp ông trong đời sống cầu nguyện của mình. Bạn càng biết Thiên Chúa, bạn càng có thể tiếp cận Ngài dễ dàng hơn để cầu xin Ngài đáp ứng những nhu cầu của bạn. Đâu là những “điềm báo phúc” (c.17) mà Thiên Chúa đã ban cho bạn khi bạn phải sống trong những khoảnh khắc dưới làn lửa đạn ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC