Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013

THÁNH VỊNH 087

Thánh Vịnh 87 (86):
Thành Xi-on là mẹ muôn dân

(1) Của con cái ông Cô-rắc. Thánh vịnh. Thánh ca.
 
  Thành Xi-on được lập trên núi thánh.
 (2) CHÚA yêu chuộng cửa thành
hơn mọi nhà của dòng họ Gia-cóp.

 (3) Thành của Thiên Chúa hỡi,
thiên hạ nói bao điều hiển hách về thành!

 (4) Chúa phán: "Ta sẽ kể Ba-by-lon và Ai-cập
vào số những dân tộc nhận biết Ta.
Kìa xứ Phi-li-tinh, thành Tia cùng xứ Cút:
tại đó, kẻ này người nọ đã sinh ra."

 (5) Nhưng nói về Xi-on, thiên hạ bảo:
"Người người sinh tại đó."
Chính Ðấng Tối Cao đã củng cố thành.

 (6) CHÚA ghi vào sổ bộ các dân:
"Kẻ này người nọ đều sinh ra tại đó."

 (7) Và ai nấy múa nhảy hát ca:
"Xi-on hỡi, mọi nguồn gốc của tôi ở nơi thành."

 
CHIA SẺ


Núi Si-on dưới thế là một hình ảnh của Si-on trên trời: thành của Thiên Chúa và dân đã được cứu độ của Thiên Chúa (Gl 4:21-31; Dt 12:18-24). Khi bạn suy niệm Thánh vịnh này, hãy mạo hiểm trong đời sống thiêng liêng của bạn.
Bạn đang xây dựng trên nền tảng nào (c.1-3)? Bạn có đang xây dựng đời mình trên nền móng của Thiên Chúa (1Cr 3:11)? “Ơn cứu độ phát xuất từ dân Do thái” (Ga 4:22), vì ân sủng của Thiên Chúa hoạt động trong thế giới này đến ngang qua dân Ít-ra-en (Stk 12:1-3). Kinh Thánh của bạn là sách của người Do thái, và Đấng Cứu Độ đến từ chi tộc Giu-đa là Đức Giê-su Ki-tô. Qua cái chết trên thập giá và sự phục sinh của Ngài, ơn cứu độ đã đến cho tất cả những ai tin vào Ngài (Ga 3:14-18).  Khi Giáo Hội được sinh ra, Thánh Thn ngự xuống trên những người tín hữu Do thái trong một ngôi nhà ở Giê-ru-sa-lem để từ đó họ truyền bá ơn cu độ đến muôn dân.  Đ được cứu độ, bằng cách vâng phục Thiên Chúa, bạn phi xây dựng cuộc sống mình trên nền tảng không bị sụp đổ (Mt 7:21-29). Và bạn củng cố nền móng ấy như thế nào ?"
Bạn thuộc công dân nước nào (c.4-6)? Một số người thích khoe khoang về nơi mình sinh ra, nhưng “sinh ra lần đầu” không có những phúc lành của “sinh ra lần hai.” (Ga 3:3) Nhờ tin vào Đức Ki-tô, con cái Thiên Chúa được đăng ký trên Si-on trên trời (Lc 10:20; Pl 3:20; 4:3) và họ sẽ sống với Cha mãi mãi. Đối với những người Do thái được sinh ra ở Giê-ru-sa-lem là một vinh dự. Cũng vậy nhiều người tự hào vì mình được sinh ra ở thủ đô của đất nước họ. Gia phả của bạn có gì đặc biệt ? Bạn có thấy tự hào vì mình được sinh ra trong dòng dõi hoàng gia của Thiên Chúa ?Niềm vui của bạn là gì (c.7) ? Giê-ru-sa-lem là một trong những thành cổ của người Do thái mà không được xây dựng bên cạnh bờ sông. Tác giả Thánh vịnh tìm thấy tất cả niềm vui của mình tại Giê-ru-sa-lem, và ông chẳng muốn gì thêm. Nhờ đức tin, bạn có thể uống từ dòng sông hoan lạc của Thiên Chúa (Tv 36:9; 46:5) và được thỏa mãn. Bạn có tìm thấy dòng sông hoan lạc qua việc liên hệ với bạn đang được ở tại nhà trong thành của Thiên Chúa ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC