Thứ Hai, 9 tháng 9, 2013

THÁNH VỊNH 098

Thánh Vịnh 98 (97):
ÐỨC CHÚA,
Ðấng toàn thắng và xét xử muôn dân

(1) Thánh vịnh.
 
  Hát lên mừng CHÚA một bài ca mới,
vì Người đã thực hiện bao kỳ công.
Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh,
nhờ cánh tay chí thánh của Người.
 

(2) CHÚA đã biểu dương ơn Người cứu độ,
mặc khải đức công chính của Người trước mặt chư dân;

 (3) Người đã nhớ lại ân tình và tín nghĩa dành cho nhà Ít-ra-en.
Toàn cõi đất này đã xem thấy
ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.

 (4) Tung hô CHÚA, hỡi toàn thể địa cầu,
mừng vui lên, reo hò đàn hát.

 (5) Ðàn lên mừng CHÚA khúc hạc cầm dìu dặt,
nương khúc hạc cầm réo rắt giọng ca.

 (6) Kèn thổi vang xen tiếng tù và,
tung hô mừng CHÚA, vị Quân Vương!

 (7) Gầm vang lên, hỡi biển cả cùng muôn hải vật,
địa cầu với toàn thể dân cư!

 (8) Sông lạch ơi, vỗ tay đi nào,
đồi núi hỡi, reo mừng trước tôn nhan CHÚA.

 (9) Vì Người ngự đến xét xử trần gian,
Người xét xử địa cầu theo đường công chính,
xét xử muôn dân theo lẽ công bình.

CHIA SẺ 
Tại sao chúng ta phải ca ngợi Thiên Chúa? Bởi vì ơn cứu độ của Ngài (c.1), mặc khải sự công chính của Ngài (c.2), và nhớ lại lòng thương xót của Ngài (c.3). Tất cả những điều đó nên làm cho bạn bận rộn hát ca ngợi khen Ngài trong thời gian lâu dài! Đức Chúa đã bày tỏ Chính Ngài là Đấng quyền năng, Ngài có thể cứu chúng ta và trao cho chúng ta chiến thắng. Bạn có thể nhận ra quyền năng của Thiên Chúa và những chiến thắng trong những khía cạnh khác nhau nơi đời sống của bạn, mà ở nơi đó bạn cần đến ân sủng cứu độ của Ngài? Tất cả những điều đó có thúc đẩy bạn cất lên lời ca ngợi ?
Chúng ta phải ca ngợi Thiên Chúa như thế nào? Mừng reo lên và đàn hát (c.4), và với những nhạc cụ được những nhạc sĩ điêu luyện thể hiện để làm đẹp lòng Thiên Chúa (c.5-6). Hãy để giọng ca và những nhạc cụ hòa với nhau để ngợi khen Ngài! Đây không phải là một kiểu giải trí thánh, nhưng là sự diễn tả niềm vui ca ngợi Thiên Chúa. Bạn phải làm gì để đem đến trước tôn nhan Chúa những bài ca mới và những bài ca khác với những bài ca mà bạn vẫn hát trong quá khứ ?
Ai nên ca ngợi Thiên Chúa? Tất cả mọi người trên mặt đất này, và tất cả mọi thụ tạo trên hoàn cầu (c.7-9). Việc tiên báo Ngài sẽ đến làm cho mọi thụ tạo phấn khởi, và bạn cũng nên là một phần tham dự vào trong sự phấn khởi mang tính hoàn vũ này. Nếu Thiên Chúa đã làm cho mọi thụ tạo chuyển động, để ca ngợi Ngài, phải chăng Ngài ít mong chờ điều đó hơn từ phía bạn, khi bạn thờ phượng Ngài ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC