Thứ Ba, 10 tháng 9, 2013

THÁNH VỊNH 099

Thánh Vịnh 99 (98):
ÐỨC CHÚA là Vua cao cả và là Ðấng Thánh

(1) CHÚA là Vua hiển trị : chư dân phải rụng rời;
Người ngự trên các thần hộ giá : địa cầu phải chuyển rung.
 
(2) Ở Xi-on, CHÚA quả là vĩ đại, Người trổi vượt trên tất cả mọi dân.
 (3) Chư dân hãy xưng tụng danh Ngài,
danh vĩ đại khả tôn khả uý,
danh thánh thiện dường bao!

 (4) Ngài là vua uy dũng yêu chuộng công bình,
chính Ngài ấn định đường ngay lẽ phải;
trong nhà Gia-cóp, Ngài thực hiện điều chính trực công minh.

 (5) Hãy suy tôn ÐỨC CHÚA là Thiên Chúa chúng ta,
phủ phục trước bệ rồng, bởi Người là Ðấng Thánh

 (6) Mô-sê cùng A-ha-ron trong hàng tư tế Chúa,
cũng như Sa-mu-en trong số người cầu khẩn Thánh Danh!
Các ngài cầu khẩn CHÚA, Chúa thương đáp lại.

 (7) Từ cột mây, Chúa phán dạy các ngài,
các ngài đã tuân hành thánh ý, và chiếu chỉ Người ban.

 (8) Lạy CHÚA là Thiên Chúa chúng con, Chúa đã thương đáp lại,
Chúa là Thiên Chúa khoan dung khi xử với các ngài,
nhưng trừng phạt khi các ngài lầm lỗi.

 (9) Hãy suy tôn ÐỨC CHÚA là Thiên Chúa chúng ta,
hướng về núi thánh mà phủ phục,
vì ÐỨC CHÚA, Thiên Chúa ta thờ, quả thật là Ðấng Thánh.

CHIA SẺ

“Ngài là Đấng Thánh” (c.3,5,9), và Ngài là trổi vượt (c.2); vì thế, hãy trao cho Thiên Chúa vinh dự xứng với Danh Ngài.
Hãy kính sợ Thiên Chúa (c.1-3). Sự vĩ đại của Thiên Chúa làm cho trái đất rung chuyển, và điều đó cũng nên làm cho con người biết run sợ (Is 64:1-5). Thậm chí sự dữ cũng run sợ khi chúng nghĩ đến Thiên Chúa (Gc 2:19). Thật là hãi hùng khi nghe nhiều người nói về Thiên Chúa hay nói với Thiên Chúa một cách bất cẩn. Và hãi hùng hơn nữa khi nhìn thấy con người sống bất cẩn như thế nào, cho dù Thiên Chúa sẽ không bao giờ đòi hỏi một sự tính toán từ phía họ. Không chỉ Thiên Chúa là Đấng Thánh mà danh của Ngài cũng Thánh. Vì thế, bạn phải ca ngợi và kính sợ Danh Ngài. Danh Ngài có ý nghĩa gì đối với bạn chăng ? Bạn làm gì để tôn vinh Danh Chúa như trong kinh Lạy Cha mà bạn vẫn hay đọc ?
Hãy tôn vinh Thiên Chúa (c.4-5). Đức Chúa được tôn vinh trong quyền năng, sự công chính và thánh thiện. Một cách thức để tôn vinh Ngài là qua việc thờ phượng Ngài của chúng ta, nhưng bạn phải phủ phục bằng một lối bước liên lỉ. Đức Ki-tô nên được tán dương nơi thân xác bạn, vì thế mà những người lạc lối xung quanh bạn có thể nhận ra Ngài vĩ đại như thế nào (1Cr 6:19-20; Pl 1:19-26). Những lời cầu nguyện của bạn và cách sống của bạn có tôn vinh Thiên Chúa không? Khi bạn trò chuyện, liệu những đó có phải là một cuộc trò chuyện thánh chăng? Bạn có hướng đến việc ca ngợi Thiên Chúa trong mọi việc bạn làm ?

Hãy kêu lên Thiên Chúa (c.6-9). Ba con người vĩ đại trong đời sống cầu nguyện đề cập đến để khích lệ bạn trong đời sống cầu nguyện của mình. Họ không phải là những người hoàn hảo, nhưng họ đã nghe Lời Chúa, vâng theo, và Thiên Chúa đã đáp trả khi họ kêu lên Ngài. Lời Chúa và lời cầu nguyện phải luôn luôn đi với nhau (Ga 15:7; Cv 6:4), và vì thế phải cầu nguyện và tuân theo (Tv 66:18). Trong tư cách là một Ki-tô hữu, liệu bạn có thêm lợi thế so với Mô-sê, A-ha-ron hay Sa-mu-en trong cách thức mà bạn có thể đến với Thiên Chúa ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC