Thứ Hai, 23 tháng 9, 2013

THÁNH VỊNH 112

Thánh Vịnh 112 (111):
Hạnh phúc thay người công chính

(1) Ha-lê-lui-a.
Alép
Hạnh phúc thay, người kính sợ CHÚA,

Bết
những ưa cùng thích mệnh lệnh Chúa truyền ban.
  
Ghi-men
(2) Trên mặt đất, con cháu của họ sẽ hùng cường,
Ða-lét
dòng dõi kẻ ngay lành được Chúa thương giáng phúc.

 
(3) Gia đình họ phú quý giàu sang,
Vau
đức công chính của họ tồn tại muôn đời.

 Da-in
(4) Giữa tối tăm bừng lên một ánh sáng
chiếu rọi kẻ ngay lành:
Khết
đó là người từ bi nhân hậu và công chính.

 Tết
(5) Phúc thay người biết cảm thương và cho vay mượn,
Giốt
biết theo lẽ phải mà thu xếp công việc mình.

 Cáp
(6) Họ sẽ không bao giờ lay chuyển,
La-mét
thiên hạ muôn đời còn tưởng nhớ chính nhân.

 Mêm
(7) Họ không lo phải nghe tin dữ,
Nun
hằng an tâm và tin cậy CHÚA,

 Xa-méc
(8) luôn vững lòng không sợ hãi chi
A-in
và rốt cuộc coi khinh lũ địch thù.

 
(9) Kẻ túng nghèo, họ rộng tay làm phúc,
Xa-đê
đức công chính của họ tồn tại muôn đời.
Cốp
uy thế họ vươn cao rực rỡ.

 Rết
(10) Thấy cảnh này ác nhân tức giận,
Sin
nghiến răng nghiến lợi và mòn mỏi héo hon,
Tau
ước vọng của ác nhân sẽ chẳng còn.

CHIA SẺ
 “Phúc thay ai kính sợ Thiên Chúa,” trong câu 1; và những câu 7-8 công bố: “người đó sẽ không sợ hãi.” Khi bạn kính sợ Thiên Chúa, bạn không còn sợ hãi điều gì nữa. Kính sợ Thiên Chúa là nỗi sợ hủy diệt mọi nỗi sợ khác. Bạn nghĩ gì khi có người nói : bạn càng được lãnh nhận những phúc lành của Thiên Chúa, bạn càng phải hy sinh nhiều ?
Điều này áp dụng cho những nỗi sợ về gia đình (c.2) và tài chính (c.3), và ngay cả sợ hãi bóng tối (c.4). Nếu bạn ngại phải làm những quyết định, Thiên Chúa sẽ giúp bạn (c.5-6). Khi bạn kính sợ Đức Chúa, bạn không còn sợ phải nghe tin xấu (c.7-8) bởi vì bạn biết Ngài là Đấng làm chủ mọi sự (Rm 8:28). Điểm tập trung của nhiều người thường là nơi chính bản thân họ hoặc gia đình họ. Trong tư cách là những phục vụ Thiên Chúa và được Ngài chúc lành, đâu là trách nhiệm của bạn đối với gia đình mình và những người khác ?
Bạn không cần phải sợ hãi để trao ban vì Thiên Chúa sẽ sử dụng những quà tặng của bạn và tặng ban cho bạn (c.9). Và không nên sợ hãi trước kẻ thù; Thiên Chúa sẽ chăm sóc cả họ nữa (c.10). Chân thực và quảng đại được nối kết với việc vâng phục Thiên Chúa và đón nhận những phúc lành do Ngài ban. Sống theo cung cách này cho phép bạn được đón nhận cuộc sống mình với thái độ không sợ hãi, bởi vì bạn tín thác vào Thiên Chúa. Hãy nghĩ về cuộc sống của bạn ảnh hưởng đến những người khác xung quanh bạn : Gia đình bạn, những người thân hữu và xóm giềng. Liệu những người khác có tìm đến bạn như một điểm dựa khi họ gặp những sóng gió trong đời sống họ ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC