Thứ Ba, 24 tháng 9, 2013

THÁNH VỊNH 113

Thánh Vịnh 113 (112):
Danh Chúa đáng ca ngợi

(1) Ha-lê-lui-a.
Hỡi tôi tớ CHÚA, hãy dâng lời ca ngợi,
Nào ca ngợi danh thánh CHÚA đi!
 
(2) Chúc tụng danh thánh CHÚA,
tự giờ đây cho đến mãi muôn đời!

 (3) Ca ngợi danh thánh CHÚA,
từ rạng đông tới lúc chiều tà!

 (4) CHÚA siêu việt trên hết mọi dân,
vinh quang Người vượt xa trời cao thẳm.

 (5) Ai sánh tày THƯỢNG ÐẾ Chúa ta, Ðấng ngự chốn cao vời,
 (6) cúi xuống để nhìn xem bầu trời trái đất?
 (7) Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi,
ai nghèo túng, Người cất nhắc lên từ đống phân tro,

 (8) đặt ngồi chung với hàng quyền quý, hàng quyền quý dân Người.
 (9) Người làm cho đàn bà son sẻ
thành mẹ đông con, vui cửa vui nhà.

CHIA SẺ

Đây là một áng văn súc tích mô tả về việc thờ phượng thường niên.
Những ai nên đi thờ phượng (c.1). “Những người tôi tớ Chúa” bao gồm tất cả mọi người dân Chúa, vì những ai tín thác nơi Thiên Chúa chắc chắn đều muốn sống cho Ngài. Theo bạn, phải chăng tất cả mọi người đều được xem như là “những tôi tớ của Thiên Chúa” bởi vì họ được Ngài dựng nên ? Hay chỉ những ai được gọi là dân riêng của Chúa mới là những tôi tớ của Ngài ?
Khi nào chúng ta thờ phượng (c.2). Hãy bắt đầu ngay bây giờ và tiếp tục làm như vậy ! Lúc nào cũng là thời gian để ca ngợi Thiên Chúa. Hãy để cho mọi hơi thở là một nhịp thờ phượng. Bạn thờ phượng Thiên Chúa vì bổn phận hay vì đó là một nhu cầu của cuộc sống bạn ?
Chúng ta thờ phượng ở đâu (c.4). Danh Thiên Chúa phải được ca ngợi từ đông sang tây, mọi ngày dài, cho dù chúng ta đang ở nơi đâu, vì “vinh quang Ngài vượt xa trời cao thẳm”. Nếu bạn tìm thấy chính mình trong một nơi nào đó mà bạn không thể ca ngợi Thiên Chúa, có thể bạn không thuộc vào nơi đó. Bạn nghĩ gì khi có nhiều người hay nói rằng: “Thiên Chúa ở khắp mọi nơi” để biện minh cho việc họ tránh né việc đến thờ phượng Ngài trong một cộng đoàn phụng vụ ?
Tại sao chúng ta thờ phượng (c.4-9). Bởi vì Ngài chính là Thiên Chúa (c.4-6) và những gì Ngài thực hiện (c.7-9). Càng biết về Thiên Chúa hơn, bạn càng thờ phượng Ngài sốt sắng hơn. Càng có nhiều kinh nghiệm về những ân sủng mà Ngài ban cho bạn trong cuộc sống hằng ngày, bạn càng ca ngợi Ngài nhiều hơn. Theo bạn tại sao chúng ta thờ phượng Thiên Chúa khi Ngài chẳng thiếu điều gì và chẳng cần điều gì cả ?
Nếu bạn có khó khăn liên quan đến việc ca ngợi Thiên Chúa từ khi mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn, bạn sẽ làm gì ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC