Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2013

THÁNH VỊNH 117-118

Thánh Vịnh 117 (116):
Kêu gọi mọi người ca tụng Chúa

(1) Muôn nước hỡi, nào ca ngợi CHÚA,
ngàn dân ơi, hãy chúc tụng Người! (2) Vì tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt,
lòng thành tín của Người bền vững muôn năm. Ha-lê-lui-a.


CHIA SẺ

Thánh vịnh ngắn ngày là một chủ đề lớn: giúp tất cả mọi quốc gia ca ngợi Thiên Chúa. Thiên Chúa kêu gọi Ít-ra-en để trở thành một phúc lành cho tất cả các nước trên thế giới (Stk 12:1-3), giống như Ngài đã gọi Giáo hội để loan báo Tin Mừng cho toàn thể thụ tạo (Mt 28:18-20).
Mọi quốc gia đang thờ những ngụy thần, vì thế chúng ta phải nói với họ về Thiên Chúa đích thật như thế nào ? Rằng lòng thương xót của Ngài lớn lao và chân lý của Ngài tồn tại mãi mãi. Điều Ngài làm là lòng xót thương và điều Ngài nói thì đáng cậy tin.
Thiên Chúa chúc lành cho bạn vì thế bạn có thể là mối phúc lành cho những người khác, không chỉ là những người bạn nhìn thấy hằng ngày, nhưng cả những người bạn sẽ chẳng bao giờ thấy cho đến khi bạn về với Ngài. Bạn có giúp những người trên thế giới này nhận biết về Đức Giê-su ?

 Tác giả Thánh vịnh đã có một sự hiểu biết rất sâu sắc về Thiên Chúa, Đấng là lý do và sự thúc đẩy ông để ca ngợi Thiên Chúa không ngừng. Khi nhìn đến bản thân mình, bạn có cùng một nhu cầu ca ngợi và tạ ơn Thiên Chúa chăng ? Nếu không có, đâu là cách thức để bạn phát triển lòng khao khát để ca ngợi Ngài ?

Thánh Vịnh 118 (117):

Tạ ơn sau cuộc chiến thắng

(1) Hãy tạ ơn CHÚA vì Chúa nhân từ,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
 
(2) Ít-ra-en hãy nói lên rằng:
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

 (3) Nhà A-ha-ron hãy nói lên rằng:
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

 (4) Ai kính sợ CHÚA hãy nói lên rằng:
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

 (5) Giữa cảnh gian truân, tôi đã kêu cầu CHÚA,
CHÚA đáp lời và giải thoát tôi.

 (6) Có CHÚA ở cùng tôi, tôi chẳng sợ gì,
hỏi người đời làm chi tôi được?

 (7) Có CHÚA ở cùng tôi mà bênh đỡ,
tôi dám nghênh lũ địch thù tôi.

 (8) Ẩn thân bên cạnh CHÚA TRỜI,
thì hơn tin cậy ở người trần gian.

 (9) Cậy vào thần thế vua quan,
chẳng bằng ẩn náu ở bên CHÚA TRỜI.

 (10) Chư dân xúm lại bủa vây tôi,
nhờ danh CHÚA, tôi đã trừ diệt chúng.

 (11) Chúng bủa vây tôi, trùng điệp tư bề,
nhờ danh CHÚA, tôi đã trừ diệt chúng.

 (12) Chúng bủa vây tôi như thể bầy ong,
chúng như lửa bụi gai cháy bừng bừng,
nhờ danh CHÚA, tôi đã diệt trừ chúng.

 (13) Chúng xô đẩy tôi, xô cho ngã,
nhưng CHÚA đã phù trợ thân này.

 (14) CHÚA là sức mạnh tôi, là Ðấng tôi ca ngợi,
chính Người cứu độ tôi.

 (15) Kìa nghe tiếng reo mừng chiến thắng
trong doanh trại chính nhân:

 (16) "Tay hữu CHÚA đã ra oai thần lực, tay hữu CHÚA giơ cao,
tay hữu CHÚA đã ra oai thần lực."

 (17) Tôi không phải chết, nhưng tôi sẽ sống,
để loan báo những công việc CHÚA làm.

 (18) Sửa phạt tôi, vâng CHÚA sửa phạt tôi,
nhưng không nỡ để tôi phải chết.

 (19) Xin mở cửa công chính cho tôi
để tôi vào tạ ơn ÐỨC CHÚA.

 (20) Ðây là cửa dẫn vào nơi CHÚA ngự,
chỉ những người công chính mới được qua.

 (21) Lạy Chúa, con xin tạ ơn Ngài
vì đã đáp lời con và thương cứu độ.

 (22) Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ
lại trở nên đá tảng góc tường.

 (23) Ðó chính là công trình của CHÚA,
công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.

 (24) Ðây là ngày CHÚA đã làm ra,
nào ta hãy vui mừng hoan hỷ.

 (25) Lạy CHÚA, xin ban ơn cứu độ,
Lạy CHÚA, xin thương giúp thành công.

 (26) Nguyện xin Chúa tuôn đổ phúc lành
cho người tiến vào đây nhân danh CHÚA.
Từ nhà CHÚA, chúng tôi chúc lành cho anh em.

 (27) ÐỨC CHÚA là Thượng Ðế, Người giãi sáng trên ta.
Tay cầm lá, hãy sắp thành đám rước đến bên cạnh bàn thờ.

 (28) Lạy Chúa, chính Ngài là Thiên Chúa của con,
xin dâng Ngài muôn câu cảm tạ;
lạy Thiên Chúa con thờ, xin dâng Ngài vạn tiếng tôn vinh.

 (29) Hãy tạ ơn CHÚA vì Chúa nhân từ,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.CHIA SẺ

      Những người Do thái hát các Thánh vịnh từ 113-118 vào dịp lễ Vượt qua, vì thế đây là một trong những bài ca mà Đức Giê-su đã hát trước khi Ngài đi vào Vườn Dầu để cầu nguyện (Mt 26:30). Nếu bạn đã biết rằng mình sẽ bị xét xử một cách bất công, liệu bạn còn có thể hát ca tụng Thiên Chúa ?

      Đây cũng là Thánh vịnh Mê-si-a. Đám đông hô to những câu 25-26 khi Đức Giê-su cưỡi lừa đi vào thành Giê-ru-sa-lem vào ngày Chủ nhật lễ lá (Mt 21:9), và Đức Giê-su đã trích những câu 22-23 trong cuộc tranh luận với những nhà lãnh đạo Do thái giáo (Mt 21:33-46).


     Nhưng đây cũng là bài hát ca ngợi, tạ ơn Thiên Chúa vì đã giải thoát khỏi một hoàn cảnh khó khăn (c.10-14). Danh Thiên Chúa (c.10-12) và tay Thiên Chúa (c.15-16) có thể ban cho bạn chiến thắng mà bạn cần. Khi bạn bị bao vây bởi quân thù (c.10-12), hãy kêu lên Thiên Chúa và Ngài sẽ mang bạn ra khỏi nơi gian truân (c.5). Ngài sẽ mở những cánh cổng cho bạn và ban cho bạn một sự tự do mới (c.19-20). Hãy công bố câu 24 này vào mỗi ngày sống của bạn.

      Trong những cách thế nào, lòng thương xót của Thiên Chúa đã được tỏ bày trong cuộc sống của bạn ? Điều đó có giúp cho bạn thấy mình cần đặt sự tín thác của bạn vào nơi Ngài thay vì vào bất kỳ một thọ tạo nào khác ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC