Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2013

THÁNH VỊNH 132

 Thánh Vịnh 132 (131):

Lời Chúa hứa cùng nhà Ða-vít

(1) Ca khúc lên Ðền
  Lạy CHÚA, xin Ngài nhớ đến vua Ða-vít
  và mọi công lao vất vả của người:
   
  đã khấn hứa cùng Ðấng Toàn Năng của Gia-cóp rằng:
   (3) "Tôi quyết chẳng về nhà,
  chẳng lên giường nằm nghỉ,

   (4) chẳng bao giờ chợp mắt khép mi,
   (5) khi chưa tìm được một nơi cho CHÚA ngự,
  một ngôi đền cho Ðấng Toàn Năng của Gia-cóp."

   (6) Này đây khi ở Ép-ra-tha,
  chúng tôi đã nghe nói đến hòm bia,
  chúng tôi tìm thấy hòm bia đó tại cánh đồng Gia-a.

   (7) Nào ta tiến vào nơi Chúa ngự,
  phủ phục trước bệ rồng.

   (8) Lạy CHÚA, xin đứng dậy, để cùng với hòm bia oai linh Chúa
  ngự về chốn nghỉ ngơi.

   (9) Ước chi hàng tư tế của Ngài mặc lấy sự công chính,
  kẻ hiếu trung với Ngài được cất tiếng hò reo.

   (10) Vì vua Ða-vít, trung thần của Chúa,
  xin đừng xua đuổi đấng Chúa đã xức dầu phong vương.

   (11) ÐỨC CHÚA đã thề cùng vua Ða-vít
  và sẽ không thất tín bao giờ,
  thề rằng: "Chính con ruột của ngươi,
  Ta sẽ đặt lên thừa kế ngai vàng.

   (12) Con cái ngươi mà giữ giao ước của Ta
  và mệnh lệnh Ta truyền cho chúng.
  thì con cái chúng đến muôn đời
  cũng sẽ được lên kế vị ngươi!"

   (13) Vì ÐỨC CHÚA đã chọn Xi-on,
  đã thích lấy chốn này làm nơi Người ngự.

   (14) Người phán: "Ðây là chốn Ta nghỉ ngơi đến muôn đời,
  Ta sẽ ngự nơi này, vì Ta ưa thích.

   (15) Ta sẽ đổ xuống muôn hồng ân,
  cho Xi-on được lương thực dồi dào,
  và ban cho kẻ nghèo được no nê cơm bánh.

   (16) Ta sẽ cho hàng tư tế mặc lấy ơn cứu độ
  và kẻ hiếu trung sẽ vui sướng reo hò.

   (17) "Nơi đây, Ta sẽ cho Ða-vít một dòng dõi hùng cường,
  sẽ thắp cho người Ta đã xức dầu phong vương
  một ngọn đèn luôn luôn cháy sáng.

   (18) Kẻ thù vua, Ta phủ đầy nhục nhã,
  còn trên đầu vua, rực rỡ ánh triều thiên." 
CHIA SẺ

Một số học giả tin rằng Thánh vịnh này viết khi những người Do thái bị lưu đày trở về tổ quốc từ Ba-by-lon. Giả thuyết này giải thích lý do tại sao vua Đa-vít được đề cập đến ở đây. Đây là khoảng thời gian khó khăn khi những người Do thái nổ lực để xây dựng lại Đền thờ, phố xá, và đất nước của họ, và vị vua yêu quý của họ là Đa-vít đã tham gia trong những nổ lực này. Những người trở về từ cuộc lưu đày đã muốn Thiên Chúa hãy nhớ đến giao ước với Đa-vít và phục hồi đất nước.
Đền thờ (c.1-9). Đa-vít đã khao khát xây dựng Đền thờ, nhưng Đức Chúa đã chọn con ông là Sa-lo-mon làm việc này. Tuy nhiên, Đa-vít đã cung cấp bản vẽ cho Đền thờ (1Sbn 28:11-19) và rất nhiều những vật liệu quý giá. Liệu Thiên Chúa bỏ rơi dân Ngài khi họ cố  gắng tái thiết Đền thờ mà rất có ý nghĩa với vua Đa-vít? Ngày hôm nay, Thiên Chúa ngự nơi nào ? Khi bạn đọc Thánh vịnh này, hãy nghĩ đến thân xác của bạn là đền thờ của Thiên Chúa, và thân thể của Đức Ki-tô là đền thờ của Thiên Chúa, điều đó cho bạn những cảm nhận gì ?
Vương quyền (c.10-12). Thiên Chúa đã hứa rằng dòng dõi vua sẽ tiếp tục trị vì (2Sm 7), nhưng giờ đây Ít-ra-en đã không có một vị vua nào. Thực tế, chẳng có vị vua nào cho đến khi Đức Giê-su sinh ra, và họ lại từ chối Ngài. Một ngày nào đó, Ngài sẽ lại đến và phục hồi nhà Đa-vít (Lc 1:30-33; Cv 15:14-18). Khi suy niệm về sự trung tín của Thiên Chúa với lời hứa của Ngài, đâu là sự trung tín của chúng ta khi thực hiện những cam kết với Thiên Chúa? Đâu là cái giá mà Đa-vít đã phải trả cho sự trung tín của mình ?
Thành thánh (c.13-18). Giê-ru-sa-lem đã bị tàn phá, nhưng đó là thành của vua Đa-vít và sẽ không bị Thiên Chúa lãng quên. Ngài ở đó, chúc lành dân chúng, và ban cho họ niềm vui. Ngài sẽ phục hồi lại quyền lực (xức dầu) và ánh sáng (ngọn đèn) và làm cho thành trở nên chứng từ cho toàn thể đất nước. Thiên Chúa đã chúc lành cho bạn một cách dồi dào như thế nào trong thời gian gần đây ?
Khi những gì đang diễn ra rất khó khăn, hãy nhớ rằng những người Do thái yêu đuối đã hy sinh để phục hồi lại điều mà tội lỗi đã hủy diệt. Họ đã chuẩn bị con đường cho Con Thiên Chúa, Đấng đã đến thành và đền thờ của họ, cũng như ban cuộc sống của Ngài cho những tội nhân trên toàn thế giới.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC