Thứ Năm, 14 tháng 11, 2013

CHƯƠNG 14 - CHÂM NGÔN

1 Phụ nữ khôn ngoan xây dựng cửa nhà,
phụ nữ dại dột tự tay phá đổ.

2 Người sống đời ngay thẳng thì kính sợ Ðức Chúa,
kẻ lạc xa chính lộ lại khinh dể Người.
3 Miệng kẻ dại có mầm kiêu ngạo,
môi người khôn bảo vệ người khôn.
4 Không có bò, máng ăn trống rỗng,
nhờ sức trâu, nguồn lợi dồi dào.
5 Chứng nhân ngay thật thì không hề gian dối,
chứng nhân xảo trá toàn nói chuyện dối gian.
6 Ðứa nhạo báng tìm khôn ngoan chẳng thấy,
người hiểu biết gặp tri thức dễ dàng.
7 Bạn hãy tránh xa đứa ngu si dại dột,
vì biết rằng hắn chẳng có lời lẽ khôn ngoan.
8 Cái khôn của kẻ sáng suốt là biết rõ đường mình đi,
cái dại của kẻ ngu si là đi lường gạt.
9 Kẻ ngu nhạo báng hy lễ đền tội,
và ơn Chúa ở với những người ngay.
10 Nỗi đắng cay chỉ riêng lòng mình biết,
niềm hân hoan đâu chia sẻ được với người ngoài.
11 Nhà của ác nhân sẽ bị tàn phá,
lều của người ngay ngày càng phát đạt.
12 Có con đường xem ra ngay thẳng,
nhưng rốt cuộc lại đưa đến tử vong.
13 Cả khi cười, lòng vẫn vương sầu muộn,
sau niềm vui lại đến nỗi buồn phiền.
14 Kẻ bất trung lãnh hậu quả do cách mình sống,
người tử tế hưởng hoa trái của việc mình làm.
15 Kẻ khờ khạo ai nói gì cũng tin,
người khôn ngoan thì đắn đo từng bước.
16 Người khôn sợ điều dữ và tìm cách tránh xa,
kẻ dại thì hung hăng và tự tin quá đáng.
17 Người nóng tính làm những điều dại dột,
đứa mưu mô bị kẻ ghét người khinh.
18 Kỷ phần của kẻ ngây thơ là dại dột,
tri thức là triều thiên trên đầu người khôn.
19 Kẻ xấu phải cúi mình trước mặt người lành,
kẻ ác chầu chực nơi cửa nhà người công chính.
20 Kẻ nghèo khó, láng giềng cũng ghét bỏ,
người giàu sang có vô số bạn bè.
21 Khinh rẻ tha nhân thì mắc tội,
nhưng xót thương kẻ nghèo là có phúc.
22 Kẻ mưu toan điều ác lại chẳng lầm lạc sao?
Người toan làm điều thiện sẽ gặp được nhân nghĩa tín thành.
23 Chịu cực là có ăn,
nói suông thì chỉ tổ đói nghèo.
24 Phú quý là triều thiên của người khôn,
còn kẻ ngu thì dại vẫn hoàn dại.
25 Chứng nhân ngay thật cứu được bao mạng người,
chứng nhân dối trá chỉ làm trò bịp bợm.
26 Kính sợ Ðức Chúa sẽ được an toàn kiên vững,
Người là nơi ẩn náu cho con cái Người.
27 Kính sợ Ðức Chúa là nguồn sự sống,
giúp ta tránh được cạm bẫy tử thần.
28 Ðông dân, nhà vua được mạnh thế,
thiếu dân, lãnh tụ sẽ đổ nhào.
29 Người chậm giận thì đầy sáng suốt,
kẻ nóng tính để lộ cái dại khờ.
30 Tâm hồn bình an là nguồn sống cho thể xác,
nhưng lòng ghen ghét tựa chứng bệnh mục xương.
31 Áp bức người yếu thế
là sỉ nhục Ðấng tạo thành nên họ,
thương xót kẻ khó nghèo
là tôn kính Ðấng dựng nên người đó.
32 Ác nhân té nhào vì điều ác nó gây ra,
chính nhân vững dạ vì đã sống vẹn toàn.
33 Khôn ngoan ngự trị trong lòng người hiểu biết,
nhưng chẳng ai thấy nó trong dạ đứa ngu si.
34 Ðức công chính đem cường thịnh cho nước,
còn tội lỗi gây nhục nhằn cho dân.
35 Bầy tôi mưu trí được hưởng ơn vua,
bầy tôi bất tài làm vua thịnh nộ. 
CHIA SẺ

Hãy tránh xa kẻ dại dột (c.7)! Người khôn ngoan xây dựng nhưng người dại dột phá hủy (c.1), và lều của người ngay thì chắc chắn hơn nhà của ác nhân (c.11). Khi bạn vâng theo Lời Chúa, bạn xây nhà trên nền vững chắc (Mt 7:21-27).
Hãy tránh xa kẻ dại dột! Những điều họ nói có thể làm cho bạn bị tả tơi (c.7), vì những lời của họ giống như chiếc roi có thể làm bạn đau (c.3). Bạn không thể tin tưởng điều họ nói (c.8); họ chế nhạo hy lễ đền tội (c.9); và quá tự tin (c.16). Hãy chắc chắn rằng bạn cẩn thận với tính khí của họ (c.17, 29); vì nó có thể làm cho bạn và họ gặp rắc rối.
Khi bạn kính sợ Thiên Chúa, bước chân của bạn sẽ được đánh dấu bởi sự chính trực (c.2,16), tự tin (c.26), và được sự chở che (c.27). Kính sợ Thiên Chúa tốt hơn là sự điên rồ của kẻ dại.
Sự khôn ngoan của Thiên Chúa làm cho chúng ta biết cách để hành động, chứ không phải dựa trên những hệ quả tức thời của sự khôn ngoan thế gian, những cảm xúc hay sự hấp dẫn của những con người hay sự khuyến khích của hoàn cảnh thúc đẩy chúng ta hành động. Thiên Chúa hứa một cách chắc chắn rằng Ngài sẽ giúp cho những ai sống trung thành với Ngài. Để có thể sống trung thành với Ngài đòi hỏi bạn phải lắng nghe sự khôn ngoan từ Lời Ngài. Bạn thường tìm kiếm sự khôn ngoan dựa trên nhưng nguyên tắc và giá trị nào ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC