Thứ Sáu, 21 tháng 3, 2014

CHƯƠNG 20 - I-SAI-A

Hạ thành Át-đốt
1 Vào năm vua Át-sua là Xác-gôn biệt phái tướng tổng tư lệnh đến giao chiến và hạ thành Át-đốt, 2 thì chính lúc ấy, Ðức Chúa phán qua trung gian của ông I-sai-a, con ông A-mốc, rằng: "Hãy bỏ miếng vải thô ngang thắt lưng ngươi đi, và cởi dép khỏi chân." Theo lời dạy, ông đã ở trần và đi chân không. 3 Ðức Chúa lại phán: "Cũng như tôi tớ Ta là I-sai-a suốt ba năm trường đã ở trần và đi chân không để nên dấu chỉ điềm báo cho người Ai-cập và người Cút thế nào, 4 thì cũng vậy, vua Át-sua sẽ dẫn người Ai-cập đi tù và người Cút đi đày, trẻ cũng như già, mình trần, chân không, mông hở. Thật là nhục nhã cho người Ai-cập. 5 Những ai xem Cút như mối hy vọng và Ai-cập như niềm tự hào sẽ phải sợ hãi và xấu hổ. 6 Ngày ấy, dân cư miền duyên hải này sẽ nói: "Ðâu rồi niềm hy vọng của chúng ta, nơi chúng ta đến ẩn náu để được giúp đỡ hầu thoát khỏi tay vua Át-sua? Phần chúng ta, trốn ở đâu bây giờ?"
 
CHIA SẺ

Trong chương ngắn này đã thuật lại hai bài học khách quan rằng Đức Chúa thường cố gắng để thuyết phục dân đừng gia nhập với những liên minh xấu.
Đầu tiên là sự sụp đổ của thành Át-đốt bởi người Át-sua. Những người Cút của thành này dựa vào người Ai-cập và Ê-thi-ô-pi để giúp đỡ họ, nhưng sự giúp đỡ này đã thất bại. Thế thì tại sao dân Chúa lại tin tưởng vào Ai-cập và Ê-thi-ô-pi ? Hãy nhớ rằng, một điều mà chúng ta học từ lịch sử là chúng ta chẳng học gì từ lịch sử cả. “Điều đó cũng có thể xảy ra ở đây !”
Bài học khách quan thứ hai được thể hiện qua chính cách sống của Isaia, vị ngôn sứ trong ba năm đã không mặc áo hay đi chân không. Ông giống như một tù nhân chiến tranh, điều mà sau này thành hiện thực với những người Ai-cập và Ê-thi-ô-pi (c.3-4). Dân Chúa đã không học thuộc lòng những bài học này, và thực tế họ đã bị đưa đến Ba-by-lon.
Thiên Chúa đã dùng những điều chúng ta thấy và nghe để giúp chúng ta làm những quyết định đúng đắn. Bạn có thật sự quan tâm đến điều đó chăng ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC