Thứ Ba, 8 tháng 4, 2014

CHƯƠNG 38 - I-SAI-A

Vua Khít-ki-gia lâm bệnh và được khỏi (2 Sb 32:24-26; 2 V 20:1-11)
1 Trong những ngày ấy, vua Khít-ki-gia lâm bệnh nguy tử. Ngôn sứ I-sai-a con ông A-mốc đến gặp vua và nói: "Ðức Chúa phán thế này: Hãy lo thu xếp việc nhà, vì ngươi chết chứ không sống nổi đâu." 2 Vua Khít-ki-gia quay mặt vào tường và cầu nguyện với Ðức Chúa như sau: 3 "Ôi lạy Ðức Chúa, xin Ngài nhớ cho, con đã trung tín và thành tâm bước đi trước nhan Ngài, đã thi hành điều đẹp mắt Ngài." Rồi vua Khít-ki-gia khóc, khóc thật to.
4 Bấy giờ có lời Ðức Chúa phán với ông I-sai-a rằng: 5 "Hãy đi nói với Khít-ki-gia: Ðức Chúa, Thiên Chúa của Ða-vít tổ tiên ngươi, phán thế này: Ta đã nghe lời ngươi cầu nguyện, Ta đã thấy nước mắt của ngươi. Này, Ta sẽ cho ngươi sống thêm mười lăm năm nữa. 6 Ta sẽ giải thoát ngươi cùng với thành này khỏi tay vua Át-sua, sẽ che chở thành này."
21 Ông I-sai-a nói: "Lấy một cái bánh vả cà vào chỗ ung nhọt thì vua sẽ sống." 22 Vua Khít-ki-gia nói: "Cứ dấu nào mà biết tôi sẽ lên được nhà Ðức Chúa?" 7 Ông I-sai-a trả lời: "Ðây là dấu Ðức Chúa ban cho ngài, chứng tỏ Ðức Chúa sẽ thực hiện điều Người đã phán: 8 Này, bóng mặt trời đã ngả trên các bậc thang vua A-khát đã xây, Ta sẽ cho lui lại mười bậc." Quả vậy, bóng mặt trời đã lui lại mười bậc trong số các bậc thang nó đã chiếu xuống.

Bài ca của vua Khít-ki-gia
9 Bài ca Khít-ki-gia, vua Giu-đa, đã sáng tác khi ông lâm bệnh và sau đó khi ông được qua khỏi:
10 Tôi có nói: nửa cuộc đời dang dở mà đã phải ra đi,
bao tháng năm còn lại, giam tại cửa âm ty.
11 Tôi có nói: chẳng còn được thấy Ðức Chúa
ở trên cõi dương gian,
hết nhìn thấy con người đang sống nơi trần thế.
12 Nhà tôi ở đã bị giật tung, và đem đi như lều mục tử.
Lạy Chúa, con như người thợ dệt, đang mải dệt đời mình,
bỗng nhiên bị tay Chúa cắt đứt ngay hàng chỉ.
Từ sáng tới khuya, Chúa làm con hao mòn sinh lực.
13 Tới lúc bình minh, con vẫn kêu gào,
như bị sư tử nghiền nát thịt xương.
Từ sớm tới khuya, Chúa làm con hao mòn sinh lực.
14 Con thở than như nhạn kêu chim chíp,
con rầm rì chẳng khác bồ câu;
nhìn lên Chúa mãi, mắt con đã hoen mờ.
Lạy Chúa, sức con nay đã kiệt, xin Ngài thương cứu giúp.
15 Tôi sẽ ngỏ lời, sẽ nói sao đây?
Vì điều đó, chính Người đã thực hiện.
Suốt đời tôi lê bước, tâm hồn đầy những nỗi đắng cay.
16 Lạy Chúa, ngày tháng đời con là của Chúa,
sự sống linh hồn con thuộc về Ngài.
Xin chữa lành và cho con được sống.
17 Nay muôn vàn cay đắng đã hoá nên an bình,
vì chính Ngài đã cứu con khỏi hố diệt vong,
vất bỏ sau lưng mọi lỗi lầm con phạm.
18 Vì ở chốn tử vong, không người ca tụng Chúa,
và trong nơi âm phủ, chẳng ai ngợi khen Ngài.
Kẻ xuống mồ cũng dứt niềm trông cậy vào lòng Chúa tín trung.
19 Chỉ người sống, vâng chỉ người sống
mới ca tụng Ngài như thể con nay.
Người cha sẽ dạy cho con cái rõ Ngài là Ðấng tín trung.
20 Lạy Ðức Chúa, xin Ngài thương cứu độ.
Rồi chúng con sẽ ngày ngày xướng hoạ đàn ca
trong nhà Ðức Chúa, suốt cả cuộc đời. 
CHIA SẺ

Khít-ki-gia  bị một ung nhọt ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể của ông đến mức ông được nói là sẽ chết (c.1). Tất cả những điều này xảy ra trước khi những biến cố của chương 36 và 37 (c.6), nhưng Khít-ki-gia đã biết Át-sua đang đến. Thật là một hoàn cảnh bi đát !
Lời cầu nguyện của nhà vua chắc chắn là một sự đáp trả bình thường. Sau hết, hầu hết các tín hữu muốn tiếp tục sống và phục vụ Thiên Chúa. Cũng vậy, điều ông quan tâm về tương lai của đất nước khi nhìn thấy sự lớn mạnh của Át-sua. Cho dù thế nào đi nữa, Thiên Chúa không chỉ đã trả lời lời cầu nguyện của nhà vua, nhưng còn ban cho ông một dấu chỉ đặc biệt để củng cố đức tin của ông.

Khít-ki-gia hình dung sự chết như việc đi qua một cánh cửa (c.10), nhà ở bị giật tung (c.12), bi cắt đứt như hàng chỉ (c.12) và bị một dã thú tấn công (c.13). Nhưng ông đã bám víu vào Lời Chúa (c.17) và tôn vinh Thiên Chúa vì tất cả những gì Ngài đã thực hiện (c.16-20).

Những kinh nghiệm khó khăn cho chúng ta một cách nhìn mới về cuộc sống và một lòng khao khát mới để sống cho Thiên Chúa. Bạn đã có những kinh nghiệm nào về việc Thiên Chúa giải thoát bạn khỏi một tình huống nghiêm trọng nào đó, và qua kinh nghiệm đó có làm gia tăng niềm của bạn ở nơi Ngài ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC