Thứ Sáu, 30 tháng 5, 2014

CHƯƠNG 24 - GIÊ-RÊ-MI-A

Hai thúng vả
1 Ðức Chúa đã cho tôi thấy hai thúng vả đặt ở trước thánh điện của Ðức Chúa. Việc này xảy ra sau khi Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon, đã phát lưu khỏi Giê-ru-sa-lem: Giơ-khon-gia-hu vua Giu-đa, con vua Giơ-hô-gia-kim, các thủ lãnh Giu-đa, thợ rèn và thợ làm khoá; vua ấy điệu họ về Ba-by-lon. 2 Hai thúng vả ấy, một thúng rất tốt, tựa như vả đầu mùa; còn một thúng rất xấu, xấu đến nỗi không ăn được. 3 Bấy giờ Ðức Chúa phán với tôi: "Này Giê-rê-mi-a, ngươi thấy cái gì?" Tôi đáp: "Thưa những trái vả: những trái vả tốt thì rất tốt, còn những trái vả xấu thì rất xấu, xấu đến nỗi không ăn được!" 4 Bấy giờ có lời Ðức Chúa phán với tôi rằng: 5 Ðức Chúa, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán như sau: Như những trái vả tốt kia, đoàn người Giu-đa lưu đày biệt xứ đã bị Ta đưa ra khỏi nơi này đến xứ người Can-đê, Ta cũng sẽ đoái nhìn và giáng phúc cho như vậy. 6 Ta sẽ ghé mắt nhìn để ban phúc và sẽ đưa chúng trở về đất này; Ta sẽ xây chứ không phá, sẽ trồng chứ không nhổ. 7  Ta sẽ ban cho chúng một tâm hồn để nhận biết rằng chính Ta là Ðức Chúa. Chúng sẽ là dân của Ta, còn Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng; bởi vì chúng sẽ hết lòng trở về với Ta. 8 Nhưng cũng như những trái vả xấu, xấu đến nỗi không thể ăn được - quả thật, Ðức Chúa phán như sau - Ta cũng sẽ xử như thế với Xít-ki-gia-hu vua Giu-đa, với các thủ lãnh của vua ấy và với phần còn lại ở Giê-ru-sa-lem, những người còn sống sót trong xứ này và những người cư ngụ trong đất Ai-cập. 9 Ta sẽ khiến chúng trở nên mối kinh hoàng và tai hoạ cho mọi vương quốc trên cõi đất, nên trò ô nhục, lời đàm tiếu, đầu đề châm chọc và lời nguyền rủa cho mọi nơi Ta đã xua chúng đến. 10 Ðể trừng phạt chúng, Ta sẽ bắt chúng phải chịu cảnh gươm đao, đói kém và ôn dịch, cho tới khi chúng biến sạch khỏi miền đất Ta đã ban cho chúng cũng như cho cha ông chúng.  
CHIA SẺ

Hoa trái đầu tiên phải được dâng lên cho Thiên Chúa như một hy lễ tạ ơn vì sự tốt lành của Ngài. Ít-ra-en là hoa trái đầu mùa của Thiên Chúa (Gr 2:3), nhưng đất nước đã không hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Giống như hai thúng vả, hầu hết mọi người đều xấu, và chỉ có một số ít còn lại là tốt bởi vì họ vâng phục Thiên Chúa.
Điều mà cuộc sống làm cho chúng ta tùy thuộc vào điều mà cuộc sống tìm thấy nơi chúng ta. Những người thánh thiện còn sót lại đã nghiệm thấy được những điều tốt lành từ nơi Thiên Chúa trong suốt cuộc lưu đày, nhưng những người dân không đạo đức đã bị những khó khăn nuốt chửng họ. Những người thánh thiện còn sót lại đã làm nên điều tốt nhất trong hoàn cảnh xấu bởi vì họ đã tin tưởng vào Thiên Chúa (Rm 8:28).
Điều quan trọng là một con tim biết Chúa và hoàn toàn thuộc về Ngài (c.7). bạn có thể không có khả năng làm chủ tình thế, nhưng bạn có thể làm chủ cách thức bạn đáp trả lại hoàn cảnh đó và với Chúa. Bạn “hãy gìn giữ tim con cho thật kỹ, vì từ đó mà sự sống phát sinh” (Cn 4:23).
Thiên Chúa là Đấng tốt lành đã cảnh báo Giu-đa trước khi những tai họa xảy đến. Ngày hôm nay, Ngài cũng gửi đến những cảnh báo cho chúng ta. Ngài mời gọi  mọi người tín hữu phải là “hoa trái đầu mùa của Đấng Tạo Hóa” (Gc 1:18), và chúng ta muốn trao cho Ngài những gì tốt nhất. Vậy bạn thuộc về thúng vả tốt hay thúng vả xấu ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC